NIEUWSBRIEF januari 2019
 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Beste Vrienden van het Stadsmuseum,

Graag herinneren wij u nog aan onze Nieuwjaarsbijeenkomst op

  
zondagmiddag 27 januari a.s. 15.00 uur

Tijdens deze vriendenbijeenkomst zullen wij het glas heffen op elkaar en op een goed museumjaar.
Tevens zullen we stilstaan bij het heengaan van onze erevoorzitter Hans van Ommeren.
Ook zullen we aandacht schenken aan onze plannen voor 2019  en de nieuwe bijzondere expositie van kunst van bekende Woerdenaren introduceren. Dit alles onder muzikale begeleiding. Het is dus alleszins de moeite waar om naar het Stadsmuseum te komen.

Graag tot zondag 27 januari a.s. 

 
Geeft u uw komst en het aantal personen nog even door via onderstaande button?
opgeven via mail
IN MEMORIAM: HANS VAN OMMEREN

Op 22 december 2018 hebben wij een groot vriend van het Stadsmuseum verloren: Hans van Ommeren.

Hans stond niet alleen aan de wieg van de verzelfstandiging van het Stadsmuseum, waarvan hij lange tijd voorzitter was, hij was tevens oprichter en eerste voorzitter van de Vrienden van het Stadsmuseum Woerden. Op 24 september jl. namen we afscheid van hem als voorzitter tijdens een bijzondere bijeenkomst in het Stadsmuseum en nu 3 maanden later hebben we tot ons grote verdriet voorgoed afscheid van hem moeten nemen.

Hans was niet alleen een begaafd fotograaf, hij was tevens een buitengewoon actieve Woerdense burger, initiatiefnemer van of betrokken bij talloze activiteiten in onze gemeente, zoals de bijeenkomsten rond 4 en 5 mei, waarvoor hij de indrukwekkende Schuldige Plekken in Woerden bedacht, plekken die op pijnlijke wijze verbonden zijn met de tweede wereldoorlog in Woerden. Maar hij is ook de man die onze stad omtoverde tot Gestel stad met zijn vele foto's van werken van Leo aan de Woerdense gevels en de Gestelkamer in het Stadsmuseum.

Tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 27 januari a.s., zullen wij onze kleurrijke en zo onmisbare Hans  uiteraard herdenken. Zie ook het In memoriam op onze website, dat Frans Lander namens de vrienden uitsprak tijdens de afscheidsdienst in de Petruskerk.

 
In memoriam Hans van Ommeren
VRIENDENUITWISSELING MET ANDERE MUSEA

Waarom Vriendenuitwisseling?
Museumvrienden steunen niet alleen hun eigen museum, maar hebben over het algemeen ook belangstelling voor wat in andere musea is te zien en beleven.
De Museumvrienden kampen de laatste jaren met een teruglopend vriendenaantal, waardoor actie gewenst is om die trend minimaal te stoppen maar liever nog te keren.
Daartoe is in de NFVM (Nederlandse Federatie Vrienden Musea)-vergadering vorig jaar het idee geopperd om acties te ondernemen om museumvrienden te binden en te boeien. De vriendenuitwisseling is een actie in dat kader.
 
Wat willen we bereiken met de vriendenuitwisseling?
Voor de “eigen” vrienden/leden wordt een georganiseerd bezoek aan een ander museum georganiseerd, waarbij naast het museumbezoek zelf ook begeleiding en toelichting door de ontvangende vrienden wordt verzorgd. Op die manier biedt zo’n museumbezoek meer dan een gewoon bezoek. Met de uitwisseling dragen we ook bij aan de inkomsten van de ontvangende musea. De bezoekende vrienden betalen immers gewoon de entree, waarbij het merendeel de MJK zal laten scannen. 
  
Hoe zit het met de kosten?
De bezoekende vrienden komen op eigen gelegenheid en op eigen kosten naar de uitwisseling. Eventueel gezamenlijk vervoer kan in de eigen vriendenkring als mogelijkheid worden geopperd en geregeld.
 
De definitieve data worden nog bekend gemaakt.
Voor meer informatie klikt u op de button.

Komende periode zullen we extra aandacht schenken aan de werving van nieuwe Vrienden. Daartoe zal onder meer een aantal inleidingen over Het ontstaan van musea  door onze secretaris  voor serviceclubs worden gehouden.
 
Vriendenuitwisseling
16 MAART 2019 - BEZOEK ELISABETH WEESHUIS MUSEUM CULEMBORG IN HET KADER VAN VRIENDENUITWISSELING
 

Het is leuk in het weeshuis!

Hoezo leuk in het weeshuis? Het was er toch erg streng en liefdeloos? Of had het leven er ook zonnige kanten?
We vertellen het je niet alleen, je kunt het zelf ook meemaken!

In totaal groeiden er meer dan 700 kinderen op in het eerste nieuwgebouwde weeshuis van Nederland. Het Elisabeth Weeshuis Museum brengt hun verhalen tot leven.

Voor meer informatie over het Elisabeth Weeshuis Museum bezoekt u de website:
Elisabeth Weeshuis Museum Culemborg
UITSLAG ENQUETE

Op de vragen van de onlangs gehouden enquête was het mogelijk meerdere antwoorden aan te kruisen. In totaal hebben 45 Vrienden gereageerd. Graag delen wij met u de uitslag.

Waarom bent u destijds lid geworden van de Stichting Vrienden  van het Stadsmuseum?
- Ondersteuning Stadsmuseum in brede zin : 34 stemmen
- Instandhouding en behoud functie van dit prachtige gebouw : 11 stemmen
Wat vindt u van de vriendenmiddagen en lezingen?
- Gezellig en leerzaam : 34 stemmen
- Geen belangstelling : 10 stemmen
Zou u bereid zijn voor de vriendenmiddagen een klein bedrag aan entreegeld te betalen zodat er meer variëteit in de programma's kn worden geboden (bijv. € 5,- voor het betalen van de spreker)?
- ja : 32 stemmen
- nee :  11 stemmen
Zijn er volgens u voldoende tentoonstellingen per jaar?
- Voldoende: 1 - 2 per jaar : 32 stemmen
- Liever meer: 3 - 4 per jaar : 11 stemmen
Zou u belangstelling hebben voor door de Vrienden georganiseerde excursies naar andere musea?
- ja, leuk idee : 27 stemmen
- geen belangstelling : 21 stemmen


Uiteraard gaan wij met de uitkomsten van de enquête rekening houden.
 
Copyright © Stg.Vrienden Stadsmuseum Woerden (2019)

Ons mailadres is: contact@vriendenstadsmuseumwoerden.nl

U kunt hier  uw gegevens wijzigen of uitschrijven voor alle nieuwsbrieven en uitnodigingen voor Vriendenmiddagen


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Vrienden Stadsmuseum Woerden · Kerkplein 6 · 3441 BG, Woerden · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp