NIEUWSBRIEF april 2018
FEESTELIJKE OPENING VAN DE LEO GESTEL KAMER
Op  12 februari jl. heeft burgemeester Victor Molkenboer de Leo Gestel Kamer in het Stadsmuseum Woerden geopend.

"Eindelijk na zoveel jaren is Leo Gestel weer thuis."

De totstandkoming van deze kamer heeft redelijk lang op zich laten wachten. Talrijke hindernissen moesten worden genomen en fondsen moesten bijeen worden gebracht. Vele instanties en personen hebben zich hiervoor ingespannen, in het bijzonder Jaap Breunesse en Hans van Ommeren. Zij gaven tijdens de openingsavond rekenschap van hun soms moeizame zoektocht en van de besteding van de bijeengebrachte fondsen, waarvan de helft overigens werd opgebracht door de Vrienden van het Stadsmuseum. Hans van Ommeren, onlangs afgetreden als voorzitter van de Vrienden van het Stadsmuseum, hield nog eens een vlammend betoog over het belang en de betekenis van ons Stadsmuseum.

Burgemeester Molkenboer had al bij zijn aantreden gesuggereerd dat Woerden vooral een Leo Gestel stad is. Nu is daarmee met deze intieme kamer, waar werken van Gestel afwisselend kunnen worden getoond, een begin gemaakt.

Thans kunnen bewonderaars van Gestel hun pelgrimstocht naar Woerden maken. De secretaris van de Vrienden van het Stadsmuseum, Frans Lander, hielp ze daarbij al enigszins op weg door de betekenis van Leo Gestel voor de Nederlandse moderne schilderkunst te benadrukken. Gestel is ondanks het feit dat hij verschillende  bestaande stijlen navolgde, zoals het expressionisme en het kubisme, altijd herkenbaar. Misschien bereikt Gestel niet een zo geheel eigen stijl als zijn tijdgenoten Mondriaan of Van Dongen. Maar hij handhaaft steeds wel een zeer hoog niveau.

"Hij heeft ons prachtige kunst geschonken"

Zoals zijn portretten, de landschappen uit zijn luministische periode, de kubistische doeken van Mallorca, de Spakenburgse  vrouwen...wat een krachtige oertypes. Het zijn evenzoveel iconen van de moderne Nederlandse schilderkunst. Daardoor is Woerden deze grote zoon schatplichtig. Daarom is het, zoals de burgemeester benadrukte, zeer terecht dat hij nu zijn eigen kamer in ons Stadsmuseum heeft gekregen.

AFSCHEID KATRIEN TIMMERS
Manager Katrien Timmers heeft per 1 februari afscheid genomen van het Stadsmuseum. Ze zal per deze datum haar voormalige functie als conservator bij Kasteel de Haar opnieuw aannemen. Wij danken Katrien alvast hierbij voor al die jaren dat zij het Stadsmuseum heeft geleid en wensen haar veel succes in haar ‘nieuwe’ rol.

Door het vertrek van Katrien is een vacature ontstaan. Binnenkort zal de opvolger van Katrien door het Museumbestuur bekend worden gemaakt.

Voor de periode van werving en aanstellen van een nieuwe manager is Katjuscha Otte bereid hebben gevonden om de rol van Katrien over te nemen. Zij zal van 1 februari tot 1 juni 2018 als interim manager de leiding over het Stadsmuseum dragen. 
Katjuscha is de afgelopen vier maanden als conservator werkzaam geweest bij het Stadsmuseum en is dus goed bekend met alle processen en activiteiten van het museum en heeft veel relaties, medewerkers en vrijwilligers de afgelopen maanden persoonlijk leren kennen. Katjuscha is per mail te bereiken via k.otte@stadsmuseumwoerden.nl.
ARJA VELDHUIZEN NIEUWE DIRECTEUR STADSMUSEUM
De Utrechtse Arja van Veldhuizen wordt per 1 juni de nieuwe directeur van het Stadsmuseum.
Arja is nu nog werkzaam bij het Landschap Erfgoed in Utrecht, als projectleider educatie en senior adviseur erfgoed. Volgens Maarten Kentgens, voorzitter van het bestuur van het Stadsmuseum, viel Arja tussen tientallen sollicitanten op door haar visie op de toekomst.
 

"Ze heeft veel plannen voor het museum."

"En bovendien komt zij over als een sterke manager die meer bezoekers kan trekken en heel goed met vrijwilligers om kan gaan."
VRIENDENMIDDAG ROMAN REISINGER
Zondagmiddag 18 februari togen vele vrienden van het Stadsmuseum naar ons mooie museum aan het Kerkplein om kennis te maken met een bijzondere schilder Roman Reisinger. Aanleiding daartoe vormde de expositie Onbeperkt houdbaar, 400 jaar kaas in de kunst. Op deze tentoonstelling was ook een prachtig stilleven van Roman te bewonderen. De creatie van dit geëxposeerde stilleven met kaas en wijn vormde dan ook het onderwerp van de inleiding van Roman Reisinger.

Roman Reisinger woont in Gorssel vlak naast het nieuwe museum Moore. Roman, geboren in 1970, was aanvankelijk werkzaam in de reclamewereld. Zijn vader en de streek waar zijn vader woont, de Lot en Garonne (Frankrijk) inspireerden Roman zich toe te leggen op een bijzondere tak van de schilderkunst: het Stilleven. Roman doet dit geheel in de traditie van de grote Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw.

"Hij is volledig autodidact" 

en leerde het vak deels kennen via zijn vader en ontpopte zich als een volleerd fijnschilder,

"met een scherp oog voor detail en realistische perfectie."

De aanwezige toehoorders kregen tijdens het betoog van Roman een overzicht van zijn minutieuze werkwijze.

Uit de inleiding bleek met welk geduld de kunstenaar  werkt; aan het onderhavige schilderij heeft hij maanden gewerkt. Hierbij ging het om een opdracht waarin een bepaalde soort wijn centraal moest staan.

Het was een buitengewoon boeiende inleiding die een verrassend inkijkje bood in het uiterst zorgvuldige en gedetailleerde werk van deze fijnschilder. (Zie ook het verslag op onze website).
https://www.vriendenstadsmuseumwoerden.nl/vriendenmiddag-roman-reisinger-stadsmuseum-woerden/

AFSCHEID JAN JONATHAN BLOEMING, penningmeester van de Vrienden van het Stadsmuseum.
Helaas heeft Jan Bloeming zijn bestuurslidmaatschap van de Vrienden van het Stadsmuseum aan de artistieke wilgen gehangen. Op zondag 18 maart heeft het bestuur op informele wijze afscheid genomen van Jan. Jan zal echter, waar nodig, gelukkig nog enige hand- en spandiensten verlenen.

"Met Jan verliezen we een bijzondere bestuurder",

een man met een ongelooflijk creatieve geest, met een scherp oog voor artistieke kwaliteit en vooral met een uitmuntend gevoel voor taal. Zijn taalkundige bijdragen waren altijd verrassend origineel. Zijn uitstekende vertalingen van de gedichten van Gerrit Luidinga naar het Engels zijn daar de stille getuigen van.
Het bestuur heeft tijdens een gezellige brunch zijn erkentelijkheid voor de bijdragen van dit bestuurslid verwoord.
GEDEELD VOORZITTERSCHAP van het Bestuur Stichting Vrienden van het Stadsmuseum door Cobi Leenheer en Dick Launspach, na afscheid van oud-voorzitter Hans van Ommeren

Door een gecombineerd bestuurslidmaatschap van het Stadsmuseum en van de Vrienden van het Stadsmuseum hebben wij in de persoon van onze co-voorzitter Coby Leenheer een voortreffelijke trait d’union tussen beide besturen, waardoor een maximale synergie van de activiteiten van beide besturen kan worden bewerkstelligd.

Het bestuur bestaat thans uit drie leden. Wij zoeken enthousiaste Vrienden van het Stadsmuseum die ons bestuur zouden willen versterken.

GRATIS RONDLEIDINGEN in het Stadsmuseum
Vanaf donderdag 5 april: elke donderdagochtend om 10.30 uur een gratis rondleiding door de tentoonstelling Primavera.
Deze worden door één van onze rondleiders gegeven. De rondleiding is gratis bij een geldig entreebewijs.
SPEEDDATE AVOND met Museumkaarthouders
vrijdagavond 13 april

Een initiatief van Museumkaart Match (https://www.museumkaart.nl/match).
Vooral bedoeld om een museummaatje te vinden, zodat de bezochte tentoonstelling nabesproken kan worden. Tijdens die avond bieden wij een korte rondleiding aan langs de topstukken van onze collectie. Verder hebben de bezoekers de kans om elkaar beter te leren kennen onder het genot van een drankje.
Entree gratis.
LEZING DOOR ALBERT BIERSMA
2 mei 2018 | 19.30 uur

De lezing gaat over de 17e-eeuwse Italiëgangers Herman van Swanevelt, Caspar van Wittel en Matthias Withoos.
Aan de hand van deze drie generatie 17e eeuw schilders neemt Albert Boersma u mee in deze lezing over hun werk en lidmaatschap van de Bentvueghels.
Initiatief: Stadsmuseum Woerden. Kosten 5 euro pp.
VRIENDENAVOND
Noteer  alvast in uw agenda: onze volgende bijeenkomst met de Vrienden van het Stadsmuseum is op donderdagavond 24 mei as. 19.30 uur.  De uitnodigingen en het programma zullen de vrienden tijdig ontvangen.

In 2022 viert de stad Woerden haar 650ste verjaardag en in datzelfde jaar bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Een grootst feestjaar voor de vesting van de Woerdense Binnenstad.
Jessica Rateland neemt de aanwezigen mee langs de historie van de binnenstad, het wensbeeld voor de Singel in 2022 en de uitdagingen die zij gedurende het project tegenkomt.

Copyright © Stg.Vrienden Stadsmuseum Woerden (2018)

Ons mailadres is: contact@vriendenstadsmuseumwoerden.nl

U kunt hier  uw gegevens wijzigen of uitschrijven voor alle nieuwsbrieven en uitnodigingen voor Vriendenmiddagen


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Vrienden Stadsmuseum Woerden · Kerkplein 6 · 3441 BG, Woerden · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp