Copy
Nieuwsbrief nr. 8 2015
Deze nieuwsbrief niet zichtbaar? Bekijk hem online

Nieuwe lay-out Nieuwsbrief PC Westerbeek

 
Voor u ligt de nieuwsbrief van Pleysier College Westerbeek gestoken in 'nieuw jasje'. Met deze verandering wijzigt ook de inhoud van de nieuwsbrief enigszins. U kunt op deze plaats voortaan meer 'zakelijk getint' nieuws van ons verwachten, bedoelt voor u als ouder/ verzorger van onze leerlingen. Nieuws over de activiteiten voor en door onze leerlingen, kunt u voortaan lezen in onze nieuwe schoolkrant waarvan de eerste editie deze week is verschenen! Deze schoolkrant wordt verstuurd naar de leerlingen zelf en ook gepubliceerd op onze site.

Zeer geslaagde
Hour of Code  
 

Tijdens de Computer Science Education Week, hebben meer dan 166 miljoen studenten uit 180 landen over de hele wereld meegedaan aan The Hour of Code. Oók de leerlingen van  Pleysier College Westerbeek!
 
The Hour of Code werd vorige week georganiseerd door Code.org. Dit is een openbare  non-profitorganisatie die de interesse in de informatica wil verspreiden. Men vindt dat elke leerling de kans moet  krijgen om te leren programmeren. Programmeren  helpt probleemoplossende vaardigheden, logica en creativiteit te ontwikkelen. Iedereen kon meedoen, ervaring was niet  vereist.
Ter aankondiging van deze bijzondere happening, hingen in de school posters waarop bekende mensen als Malala Yousafzai en president Obama, iedereen aanspoorden mee te doen. Op onze school was het informaticadocente Esther Geenen die leerlingen en docenten enthousiast maakte om mee te doen. Dus was onze school één van de 260 scholen in Nederland die zijn leerlingen de gelegenheid bood een uur lang kennis te maken met de wereld van het programmeren. Na afloop kregen alle  deelnemers een officieel certificaat uitgereikt.

Leerlingenraad uitgebreid

Sinds 1 december is de Leerlingenraad uitgebreid met vijf personen. De eerste activiteit is al tot een goed eind gebracht: de Serious Request-actie waarover u elders op deze pagina kunt lezen.
De Leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op school en kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad van de school adviseren. De leerlingenraad kan zich daarnaast bezighouden met de verbetering van de sfeer op school en met de kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen kunnen ook invloed uitoefenen op de gang van zaken in en rond de school door lid te worden van de medezeggenschapsraad. Na de kerstvakantie zal de raad zich buigen over het opstellen van de statuten. Wij houden u op de hoogte.

Ouderplaats vacant bij MR 

De medezeggenschapsraad van het Pleysier College heeft met onmiddellijke ingang een plaats vacant voor een ouder van het Pleysier College Westerbeek.
Bent u beleidsmatig geïnteresseerd en wilt u meer weten over het krachtenveld waarin het Pleysier College opereert, dan is deze ouderplaats wellicht iets voor u. Het betreft hier de MR van het totale Pleysier College: de lesplaatsen Delft, Zoetermeer, de Zefier, Transvaal en Westerbeek samen.
U vertegenwoordigt álle ouders van het Pleysier College, dus niet alleen het Pleysier College Westerbeek, al is dat natuurlijk wel de lesplaats waar u het meest van zult weten.
Wilt u een uitgebreidere beschrijving ontvangen over deze MR-functie, dan kunt u contact opnemen met Johan de Haan, lid medezeggenschapsraad van het Pleysier College Westerbeek. Zijn e-mailadres is: j.dehaan@pleysier.nl

Ook dit jaar een hoge opbrengst

Vorige week hebben vele leerlingen en docenten zich ingezet voor de jaarlijkse actie van 3FM Serious Request. Dit keer vraagt men aandacht voor de generatie van de toekomst in oorlogs- en conflictgebieden. 
Leerlingen en docenten konden een candy cane met wenskaartje kopen voor een vriend, vriendin of collega óf meedoen aan de sponsorloop. Beide activiteiten hebben € 1023,05 opgebracht! Het geld wordt gestort op de rekening van 3FM Serious Request.  

Extra klas, nieuw rooster

De komst van een extra eerste klas m.i.v. 4 januari 2016 betekent wijzigingen in het lesrooster voor een aantal klassen. De roosterwijzigingen worden uiterlijk vrijdag 18 december aanstaande per mail verstuurd. Houd u daarom uw mailbox in de gaten.

Na de kerstvakantie:

> Komt er dus een eerste klas bij! Klas 1E bestaat uit 6 havo- leerlingen. Zij krijgen vanaf de eerste week extra  begeleiding van meerdere collega’s zodat  zij zich snel thuis zullen voelen. 
                                                                    
> Zal onze collega natuurkunde, J.P. Bloos, een aantal uren minder werken op onze school. De uren die beschikbaar komen, worden overgenomen door de heer Suliman Doudou. 

Agenda

* Van maandag 21 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016: kerstvakantie.

* Vrijdag 8 januari: de klassen vmbo 4 bezoeken de StudieBeursWest in Rotterdam.

* Vrijdag 15 januari 2016: Evaluatie periode 1 en 2.

* Vrijdag 22 januari: van 13.00 u tot 16.00 uur: open middag voor nieuwe leerlingen. De lessen                    duren deze dag tot 12.05 uur.

Ziek, en wat nu?

Het afwezig melden van uw kind moet altijd gebeuren bij de administratie, dus niet alleen bij de mentor van uw kind.  Absent melden gebeurt door de ouders(-s) of verzorger (-s) en alléén tussen 08.00 uur en 08.30 uur, óók als uw kind/pupil pas later op de dag de eerste les heeft. Wij willen graag dat u élke dag dat uw kind ziek is, dit steeds meldt . Het mailadres van de administratie is: westerbeek@pleysier.nl. Bellen kan via tel. 070-3150050.
Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door:
Pleysier College Westerbeek
Asmansweg 16, 2571 BK Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen
T 070 - 3150050 
westerbeek@pleysier.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is gemaakt met
Email Marketing Powered by Mailchimp