Copy
Nieuwsbrief nr. 1 2017
Deze nieuwsbrief niet zichtbaar? Bekijk hem online

Toetsen voorbij, tijd voor vakantie

De periodieke toetsweek voor onze leerlingen is weer voorbij. Voor de examenkandidaten was dit een speciale: alle schriftelijke examenvakken werden getoetst zoals dit straks in mei ook gaat plaatsvinden. Dit betekende dat de gymzaal werd veranderd in een examenzaal voorzien van werkplekken voor hen die de examens met de hand schrijven en voor hen die de examens op een laptop maken al of niet met behulp van een spraakprogramma. Na de vakantie worden de resultaten bekend en weten de kandidaten waar zij de komende maanden nog aan moeten werken om een mooi diploma te behalen. 

               Rick Klaver verlaat het Westerbeek


Onze collega Rick Klaver heeft vrijdag 24 februari voor het laatst gewerkt op Pleysier College Westerbeek. Per 1 maart vervolgt hij zijn docentenloopbaan op ROC Mondriaan als docent Bijzondere doelgroepen. Bijna veertien jaar heeft Rick bij ons gewerkt. Voor zowel ons team als voor de leerlingen zal het dus best even wennen zijn hem niet meer in onze school te zien. Wij bedanken Rick voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie. 

De redactie van onze schoolkrant Pleysier Courier was natuurlijk nieuwsgierig waarom Rick weg gaat en vond tijd hem een aantal vragen te stellen:
 
Wanneer ben jij begonnen op deze school? Nu bijna veertien jaar geleden.
Waarom wilde  jij op deze school gaan werken? Ik kwam hier zelf regelmatig in mijn eigen middelbare schooltijd. Toen kon ik hier bijles krijgen van verschillende docenten. Ik vond deze school toen een hele fijne uitstraling hebben: iedereen mocht zijn wie hij was en werd geaccepteerd.
Welke vakken gaf jij bij ons op school? Nu alleen nog maatschappijleer, maar door de jaren heen heb ik meerdere vakken gegeven zoals geschiedenis, nas, aardrijkskunde en koken.
Wat vind jij leuk aan deze school? Het leukste aan deze school is dat iedereen hier zichzelf kan zijn.
En waarom ga jij weg? Na veertien jaar ben ik toe aan iets anders.
Waar ga jij nu werken? Ik ga werken als docent bijzondere doelgroepen op het ROC Mondriaan
En wat ga jij daar precies doen? Ik ga daar verschillende vakken geven, maar blijf gelukkig ook maatschappijleer geven en ik word coach van de leerlingen.
Wil  jij zelf ook nog iets zeggen? Ik heb hier bijna veertien jaar met heel veel plezier gewerkt! Ondanks dat ik het leuk en spannend vind om een nieuwe uitdaging te starten, ga ik deze school ook wel heel erg missen.

       Wij hebben een dartkampioen in ons midden!

Onze derdejaarsleerling Ian Spaans heeft op 7 februari het grootste jeugdtoernooi ter wereld, het BAUHAUS Dutch Open Darts gewonnen! Onze verslaggever Daan Overveld van Pleysier Courier, sprak met Ian:

Had je verwacht dat je zou winnen? 'Nee totaal niet. Ik kwam in de zaal binnen met het idee 'we zien wel hoe het gaat'. En toen kwam ik steeds verder en verder, en dan sta je ineens in de finale. Het was een hele spannende leg, waarin de tegenstander zeven kansen had om de wedstrijd uit te gooien, maar die miste hij allemaal. Toen had ik wel door dat dít mijn kans was en dat ik hem moest pakken. En dat deed ik. Veel energie had ik daarna niet meer: ik was zó moe, ik heb vooral geslapen na die wedstrijd.'
Het darten zelf dan. Wanneer ben je ermee begonnen? 'Nou...... eigenlijk pas tien maanden geleden. Toen kocht ik een dartbord voor mijn verjaardag en toen begon ik ook veel meer te gaan trainen. Dit is ook pas mijn tweede toernooi dat ik ooit heb gespeeld.'
Hoe vaak train je?  'Ik denk elke dag wel twee uur.'
Mag je, nu je kampioen bent van de Dutch Open, ook aan grotere toernooien meedoen?
'Ja, want door dit toernooi heb ik een ticket gekregen voor een toernooi in Engeland. Daar spelen eigenlijk alle mensen die dit jaar een toernooi hebben gewonnen.'
Ten slotte: Moet je een beetje goed kunnen rekenen om te kunnen darten? 'Ja, dat is wel belangrijk. Ik oefen er zelf ook wel op. Het is best wel lastig, maar je moet wel rekenskills hebben om op een goede finish uit te komen.'

Via de link: https://www.youtube.com/watch?v=1Y8fVhQLemA, kunt u de laatste minuten van de finale terug zien.

Cito-toetsen voor de klassen 1, 2 en 3

De leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3 maken in de week van 27 t/m 31 maart de jaarlijkse Cito-toetsen. Zij doen dat tijdens de lesuren.
De te toetsen onderdelen betreffen de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Deze toetsen geven een objectief beeld van het kennisniveau en de vaardigheden waarover een leerling beschikt. De Cito-gegevens stellen de school beter in staat leerlingen in deze vakgebieden te ondersteunen. Wanneer de uitslag van de toetsen bekend is, ontvangt u hiervan het resultaat.
Naast onder andere cijfergegevens en het oordeel van de vakdocenten, geven de cito-resultaten ook aanvullende informatie over de mogelijkheden van een leerling om een bepaald onderwijsniveau (vmbo, havo of vwo) te kunnen volgen.

Nieuwe docent maatschappijleer

De functie van Rick Klaver wordt m.i.v. 6 maart a.s. overgenomen door Annette Nagtegaal. Zij wordt ook mentor van klas 3A.
Annette stelt zich via deze weg graag aan u voor:
'Mijn naam is Annette Nagtegaal, ik ben o.a. opgeleid als docent maatschappijleer. De afgelopen 8,5 jaar heb ik op een andere school gewerkt waar ook veel aandacht is voor speciale leerlingen. Ik besef dat het voor de leerlingen van 3A niet prettig is lopende het schooljaar een nieuwe mentor te krijgen. Ik heb mij daarom goed laten informeren. Niettemin zal het voor zowel de leerlingen als voor mij even wennen zijn. Ik verneem het graag als dat voor uw zoon of dochter problemen oplevert, zodat we snel kunnen bespreken wat we daar aan kunnen doen. U kunt gerust contact met mij opnemen. Mijn mailadres is vanaf 6 maart 2017: a.nagtegaal@pleysier.nl.

Bedankt, Patrick

Deze week is onze collega Tamara Steenvoorden weer begonnen met werken na haar welverdiende zwangerschapsverlof. Dat betekent dat wij afscheid hebben moeten nemen van haar vervanger voor het vak Duits, Patrick Grimbergen. Patrick heeft bij ons een goede tijd gehad, dit gold zowel voor hem als voor de leerlingen. Zij zullen hem zeker missen. Wij wensen Patrick veel succes bij zijn verdere werkzaamheden.

Leerstoflijnen gebundeld

Alle onderbouwleerlingen krijgen voortaan een mapje waarin alle leerstoflijnen bewaard worden. Dit mapje hebben ze elke dag bij zich. 
In de groene tijd van elke les leveren de leerlingen dit mapje in bij de vakdocent. Deze kan dan meteen zien of de leerling bij is voor zijn vak. In de blauwe tijd zorgt de leerling ervoor dat hij zijn mapje weer terug krijgt. Als het werk in orde is, heeft de docent zijn paraaf gezet.

Ook de mentoren zullen naar de map vragen om te zien hoever iedereen is. Zo kan de mentor preventief ingrijpen als een leerling een achterstand dreigt op te lopen, of juist een compliment uitdelen omdat er zo goed is gewerkt.
Ook de ouders/verzorgers kunnen dit mapje inzien, want de leerlingen moeten dit mapje in hun tas stoppen om mee te nemen naar huis. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de transfer thuis-school. 
Aan het begin van elke dag controleren de mentoren in het mentorkwartier of iedereen zijn mapje bij zich heeft. Wij hopen dat u als ouders/verzorgers ook uw kind herinnert aan deze leerstoflijnenmap.
Nu deze leerstoflijnen map er is, staan de leerstoflijnen niet meer in magister. Wél worden de s.o.’s en proefwerken in Magister gezet. 
De bovenbouwleerlingen blijven met de leerstoflijnen werken zoals zij gewend zijn, voor hen is geen aparte map nodig. Wel kan het zijn dat de docenten de lesstof niet meer per lesuur indelen, maar per week. Dit kan dus per docent verschillen.

Agenda

Van 25 februari t/m 5 maart 2017:  voorjaarsvakantie
Van 27 t/m 31 maart 2017          :  Cito-toetsen klassen 1, 2 en 3
Maandag 17 april 2017               : Tweede Paasdag
Van 24 april t/m 5 mei 2017        : Meivakantie
                                        Tot slot wensen bij iedereen een fijne voorjaarsvakantie.
                        Wij zien onze leerlingen graag weer terug op maandag 6 maart.

Ziek, en wat nu?

Het afwezig melden van uw kind moet altijd gebeuren bij de administratie, dus niet bij de mentor van uw kind.  Absent melden gebeurt door de ouders(-s) of verzorger (-s) en alléén tussen 08.00 uur en 08.30 uur, óók als uw kind/pupil pas later op de dag de eerste les heeft. Wij willen graag dat u élke dag dat uw kind ziek is, dit steeds meldt . Het mailadres van de administratie is: westerbeek@pleysier.nl. Bellen kan via tel. 070-3150050.
Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door:
Pleysier College Westerbeek
Asmansweg 16, 2571 BK Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen
T 070 - 3150050 
westerbeek@pleysier.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is gemaakt met
Email Marketing Powered by Mailchimp