Copy

'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)'

View this email in your browser

Uitnodiging: 24 november 2021 
Landelijke conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis' 


Beste

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen? 

Wij nodigen u van harte uit om op woensdag 24 november met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rondom o.a. de volgende thema's te delen:

 • Co-creatie en nieuwe woonvormen
 • Toekomstbestendige wijkzorg
 • Bestrijding eenzaamheid
 • Ouderenparticipatie
 • Advanced Care Planning
 • Zorgvraag in de regio
 • E-Health en digitale transformatie
 • Ouderenmishandeling
 • Integrale zorg
 • Bereiken en betrekken
 • Juiste zorg op de juiste plek
 • Kunst & cultuur in de zorg
 • Ouderen langer thuis, maar hoe dan? 
 • Onafhankelijke cliëntenondersteuning
 • Domeinoversteigende samenwerking en governance 
 • Zorgzame gemeenschappen
 • Burgerinitiatieven
 • Leefplezier in de zorg
 • Diversiteit en oudere migranten
 • Intergenerationele welzijn en zorg
 • Persoonsgerichte zorg
 • Positieve gezondheid
 • Solidariteit
 • Boundary work
 • Digitalisering voor en door ouderen
 • Gemeente en mantelzorgbeleid
 • Ouderenparticipatie
 • Vitaler Oud
 • Thuis in de wijk
 • Gezondheid als ontwerp opgave

Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

Aanmelden landelijke conferentie

Regiotour
Wilt u direct aan de slag in uw eigen regio? Neem dan deel aan de regiotour. 


Regio Utrecht/Veluwe e.o. - 1 september 2021

Regio Zuid & Oost-Gelderland en Oost-Brabant - 21 september 2021

Regio Drenthe/Overijssel - 8 oktober 2021

Regiotours

Met vriendelijke groet,
‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis'

Tabitha Lamers-Eijkman
Programmadirecteur

De conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis' is een initiatief van:

Over ons
De conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis' verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 10.000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

Copyright © 2021 Stichting Educatie Zorg & Welzijn, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp