Copy
Vitajte v novom DCM Newslettri [2015-III].
Zobraziť email v prehliadači
Milí priatelia, začíname novú etapu, cez ktorú nás Boh pozýva k novým veciam, príležitostiam, vzťahom a zážitkom. Je to čas, kedy môžeme Bohu nanovo dôverovať a zakusovať Jeho prítomnosť. Nenechajme si ujsť tieto okamihy pochádzajúce z Božej lásky. Aj keď sa veľakrát stáva, že každodenné ťažkosti pohlcujú náš život a čas, nedajme si zobrať radosť a vďačnosť. Ako píše prorok Nehemiáš: “Radosť v Pánovi je vašou silou.” Preto majme radosť v srdci a oslavujme Pána za všetko, čo nám dal. Na príhovor Panny Márie vám všetkým vyprosujem silu, chuť a odvahu kráčať ďalej. Nech to, čo Boh vo vás začal, aj dokončí. Amen :-)
otec Juraj

Noví tímaci

...tak sme sa dočkali nového školského roku a s ním aj nového tímu dobrovoľníkov. Nech sa páči, tu sú:
"Prišiel, videl, zostal..." to je tak, jednoducho povedané, ako som sa stal tímakom. Bol som zvedavý, ako to vlastne vyzerá v Centre v Španej Doline, tak som sa zastavil na letnú brigádu. No a pri oprave komína vyliezol za mnou na strechu o. Juraj a dal mi ponuku, ktorá sa nedala odmietnuť... :)
Pochádzam z Kremnice, ale časť života som prežil v Ružomberku a v Prahe. Mám štyroch super súrodencov (2 bráchovia, 2 ségry) a aj v Ružomberku mám takú rodinku, ktorá mi je ako vlastná, takže ďalší piati "súrodenci" (4 baby, 1 šibal)... ;)
Veľmi rád mám prírodu, hory, turistiku, skaly, po ktorých sa dá liezť... Často jazdím na bajku a hrám futbal. Dám sa nahovoriť na hocijaký šport... Chovám včielky, ktoré sú pre mňa potešením a zároveň aj relax... Mám rád jednoduché veci, úsmev, zábavu, hry a súťaže... :D  Ďuri
Volám sa Mária, spolu s mojimi tromi bratmi som vyrastala v Poprade. Pokoj čerpám v prírode, v ktorej si rada zabehám. Radosť nachádzam v hudbe, pri ktorej si zvyknem zatancovať. Energiou ma dobijú stretnutia s priateľmi. Dopredu ma posúvajú výzvy, ktoré ma presahujú. Preto som sa minulý rok po skončení Ekonomickej fakulty UMB v BB rozhodla stráviť nejaký čas v zahraničí. Dobrodružstvo  "pútnika" v Rakúsku a Nemecku sa skončilo "doputovaním" do Španej Doliny. Pán ma  pozýva do prehĺbenia vzťahu s Ním novým spôsobom. Teším sa na všetkých mladých, ktorí prídu k nám do DCM v Španej Doline objavovať Krista, Jeho lásku a nachádzať výnimočnosť ich samých. 
Pochádzam zo stredného Slovenska z dediny Čierny Balog. Mám super rodičov a dve kočky sestry. Mám rád hudbu - rôzne štýly, hrám aj na hudobných nástrojoch - aktívne na heligónke a pasívne gitara. Učím sa hrať aj na saxofón. Ďalej mám rád prírodu a prechádzky, beh. Zo športov obľubujem volejbal alebo futbal. Rád si pozriem dobrý film alebo si niečo prečítam. Do Španej Doliny som sa rozhodol ísť preto, lebo som zatúžil po zmene z hektickej a uponáhľanej Bratislavy.
Po bláznivom roku tímactva s Monikou, Zuzkou, Peťou, o. Andrejom, o. Jurajom a hlavne naším Nebeským Otcom, s ktorými som tu každý deň žil, som sa rozhodol v tomto dobrodružstve pokračovať. Časom stráveným s mladými pri brigádach, hrách, modlitbe alebo len tak som sa rozhodol tu zostať ďalší rok. Teším sa na to :)
Už pred 5 rokmi, keď som prvýkrát vkročila do DCMka, som mala v srdci túžbu stať sa tímačkou. Postupne to opadalo, no neskôr sa táto túžba opäť vynorila. Som šťastná, že teraz, keď som zmaturovala, môžem povedať, že sa mi tento sen vyplnil. Pochádzam z malej dedinky Budatínska Lehota pri Kysuckom Novom Meste, no študovala som v Žiline na Gymnáziu Kráľovnej pokoja. 
Mám veľmi rada hudbu, tanec, prechádzky v prírode, pozorovanie hviezdnej oblohy, volejbal, cestovanie, spoznávanie nového alebo akýkoľvek čas strávený s mojimi priateľmi. 
I keď mám iba 19 rokov, nepociťujem nejaké veľké obavy. Práveže vnímam, že toto je miesto, kde ma Boh chce mať a preto som sa rozhodla aj pre takýto rok. Rok plný dobrodružstiev a učenia sa... v inom slova zmysle ako to zvyčajne poznáme :) 

Čo sme prežili

Deň spoločenstva
Pre všetkých, ktorí v Centre pôsobili alebo sa zapojili do jeho činnosti, či pre tých, ktorým na srdci leží činnosť a poslanie DCM v našej diecéze, bol dňa 20.06.2015 v Centre v Španej Doline pripravený Deň spoločenstva. Program pozostával zo slávnostnej svätej omše, spoločného občerstvenia v podobe guláša a torty, rozhovorov, zdieľaní, hudobného vystúpenia Katky Plachej a množstva ďalších zaujímavých vecí.
Festival Umenia Krásy FUK
Horúci letný víkend, tvorivá atmosféra šíriaca sa vzduchom, smiech, suchý pastel, cvakanie fotoaparátmi, tanečné kúsky, hlina a lopaty aj to sú prívlastky, ktoré charakterizujú 5. ročník FUK 2015, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 3.- 6. júla v DCM v Španej Doline. Témou tohto ročníka bolo posolstvo Svätého Otca Františka k SDM 2016: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8). 
Nedeľný program spestrila naša hudobná hosťka Sima Martausová, oficiálne otvorenie amfiteátra a prezentácia výtvorov účastníkov z jednotlivých workshopových skupiniek.
Národné stretnutie mládeže P15
V dňoch od 31. júla do 2. augusta sa konalo v Poprade Národné stretnutie mládeže P15. Prostredníctvom tohto stretnutia sa mladí ľudia nielen povzbudili vo viere a nadviazali nové priateľstvá, ale stretnutie bolo zároveň pozvánkou na Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať na budúci rok v poľskom Krakove.  Pre mladých ľudí bol pripravený nezabudnuteľný program plný hudby, tanca, slova, a predovšetkým blízkosti Boha a človeka. Na stretnutí sa zúčastnili takmer všetci otcovia biskupi z celého Slovenska, ktorí v maximálnej možnej miere priblížili mladým ľuďom a ukázali veľkosť svojich otcovských sŕdc otvorených pre mladých ľudí.  Program prebiehal na rôznych miestach Popradu.
Motto stretnutia bolo “Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.” (Mt 5,8). Týmto mottom bola inšpirovaná aj ročná duchovná príprava na P15 “Čistý rok”, ako aj samotný program Národného stretnutia mládeže. Počas záverečnej svätej omše sa predstavil aj BB zbor t.j. zbor z našej Banskobystrickej diecézy, ktorý zároveň nahral slovenskú oficiálnu verziu hymnu Svetových dní mládeže 2016.
Brigády
DCM sa premenilo počas letných prázdnin na miesto, kde mladí mohli prostredníctvom brigád objaviť svoje dary, talenty, a tak "trošku upratať" to, čo sa v Centre za celý rok nestíhalo. Maľovalo sa, triedilo, vyhadzovalo, rúbalo drevo, prášilo a popri tom to bol krásny čas spoločenstva, modlitby a letných prázdninových dní využitých naplno.
Tajomstvo
Aj tento rok sme prázdniny ukončili Tajomstvom. Tohtoročné Tajomstvo sa nieslo v téme materstva. Hovorilo sa o kráse ženského srdca, rodičovskom vzťahu, partnerskom vzťahu a duchovnom materstve. Program pozostával z  kvalitných prednášok, svedectiev, modlitby chvál, adorácie,..Počas voľna boli k dispozícii na rozhovor a sv. spoveď  aj naši kňazi a rehoľná sestra, ktorá mala službu ucha. V sobotu po sv. omši sme mohli vidieť slávnostné odovzdávanie certifikátov animátorom. Víkendu sa zúčastnilo cca 80 mladých. 

Poďakovanie o. Andrejovi

Koncom minulého školského roku sa s nami všetkými, mladými, tímakmi, dobrovoľníkmi, kňazmi, zamestnancami, animátormi a všetkými priateľmi DCM lúčil otec Andrej Darmo. 
Po takmer 13 rokoch pôsobenia v pastorácii mládeže odišiel na sabatický rok do zahraničia. Svoju vďaku sme o. Andrejovi prejavili počas Dňa spoločenstva DCM ako aj počas Festivalu umenia krásy. Osobne sme sa s ním rozlúčili a poďakovali za všetko, čo pre nás urobil. Na týchto akciách bol však len zlomok mladých ľudí, ktorí poznajú oAndreja a ktorých život sa formoval aj práve pod vplyvom tohto pre nás vzácneho človeka.
 
Touto cestou chceme o. Andrejovi poďakovať za všetko, čo pre každého jedného z nás urobil. Za všetky jeho slová vypovedané počas kázní, rozhovorov, sv. spovedí... Ďakujeme za veľké otvorené srdce pre každého jedného z nás a za nikdy nekončiace prijatie, za všetky tie prebdené noci, telefonáty, výlety, radostné i smutné chvíle, ktoré s nami zdieľal. 
Ďakujeme Ti, otec Andrej, že si bol naším otcom so všetkým, čo otcovstvo zahŕňa. Na Tvojej ďalšej pastoračnej ceste Ti želáme veľa síl, požehnania a radosti z nikdy nekončiacej Božej dobroty! Buď požehnaný v tom, čo budeš robiť a všade, kam povedú Tvoje kroky! Zostávame s Tebou v modlitbách a ďakujeme Bohu za Teba!

Plánujeme

Centrum prijatia
Centrum prijatia je miesto, kam môžeš kedykoľvek prísť, zažiť spoločenstvo s rôznymi ľuďmi, načerpať a zároveň sa zabaviť či už pri spoločných prechádzkach, rozhovoroch, hrách alebo pri práci. Snažíme sa zastaviť v kolotoči všedností a spoznávať lásku nášho Otca spoločne s ostatnými a vzájomne sa ťahať bližšie k Nemu. Počas tohto roka by sme chceli, aby sa mladí naučili rozprávať o sebe a o ich živote s Bohom.  Chceme, aby sme si program vytvárali spoločne a vzájomne sa povzbudzovali svojimi svedectvami a skúsenosťami s Bohom. Preto vás pozývame. Neváhajte prísť. Tvorme spolu Centrum prijatia a zažívajme spoločenstvo. Voľné termíny, kedy je Centrum prijatia otvorené, nájdeš v našom kalendári.

Adventná duchovná obnova
Súčasťou duchovnej prípravy na Vianoce bude aj tento rok Adventná duchovná obnova, ktorá sa uskutoční od 11. do 13. decembra v našom DCM v Španej Doline. Téma duchovnej obnovy, prednášajúci ako aj všetky ďalšie podrobnosti budú už čoskoro zverejnené na našej web stránke.

Silvester
Toto, každoročne organizované podujatie, so sebou prináša možnosť zažiť spoločenstvo i duchovne načerpať. Počas tejto akcie mladí spolu trávia silvestrovský večer a vítajú Nový rok.
 
Modlitby za DCM
Na sviatok Ružencovej Panny Márie 7.10.2015 sme na našej stránke zverejnili pozvanie a zároveň prosbu o modlitby za Centrum a otca Juraja. "Preto sa aj ustavične modlíme za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista." (2Sol 1, 11-12) Stačí si vybrať jeden deň v mesiaci, zapísať sa do tabuľky a pomodliť sa 1 desiatok posvätného ruženca. Ďakujeme za každú modlitbu!
Info o pripravovaných akciách sa bližšie dozvieš už čoskoro na www.dcmmajak.sk.
 
Milosrdný rok
Od septembra  2015 môžeš objavovať hĺbku Božieho milosrdenstva v duchovnej príprave na SDM Krakov 2016 a počas mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva.
Ponúkame ti materiály, ktoré obsahujú texty a modlitby na adoráciu, a z ktorých môžeš pripraviť stretko vo svojej farnosti či v spoločenstve. Každý mesiac ťa čaká nová téma. Viac na www.svetovednimladeze.sk.
Svetové dni mládeže Krakov 2016
Neopakovateľné a nezabudnuteľné stretnutie so Sv. Otcom Františkom a s mladými z celého sveta. Plus veľký bonus k tomu: konajú sa v susednom Krakove 19. - 31. 7. 2016. Motto SDM 2016 je "Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo." (Mt 5,7) Registrácia bude spustená už v novembri 2015, sledujte www.svetovednimladeze.sk.
 
Modlitba SDM Krakov 2016
Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom, Tešiteľovi, Tebe dnes zverujeme osudy sveta i každého človeka.
Osobitne Ti zverujeme mladých ľudí zo všetkých národov, kultúr a jazykov. Sprevádzaj ich bezpečne po spletitých cestách súčasného sveta a daj im milosť plodného prežitia Svetových dní mládeže v Krakove.
Nebeský Otče, urob nás svedkami svojho milosrdenstva, nauč nás prinášať vieru pochybujúcim, nádej zúfalým, lásku ľahostajným, odpustenie vinným, radosť smutným. Nech plameň milosrdnej lásky, ktorý si v nás zapálil, stane sa ohňom, ktorý premieňa ľudské srdcia a obnovuje tvárnosť zeme.
Mária Matka milosrdenstva, oroduj za nás. Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás. Svätá sestra Faustína, oroduj za nás. (Imprimatur: Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, 3. júla 2015, Prot. č. 661/2015-3)

DCM mojimi očami

Túžba po misionárstve bola vždy hlboko v mojom srdci, čierne africké deti boli moja slabosť… ale neodvážila som sa čo i len pomyslieť, žeby sa táto moja túžba raz stala realitou.

Keď som končila medicínu a rozhodovala sa, čo a kde, a ako ďalej, prišlo mi do cesty DCM. Tak som si povedala, keď nie Afrika, tak dobrovoľníctvo... Titul a práca boli pre mňa neuspokojivé. Potrebovala som v živote viac... V DCM som prežila veľmi pekný, hoci náročný rok, ale pripravil ma do života. Vďaka životu v komunite s chalanmi a dievčatami, vďaka rehoľníkom a kňazom, vďaka hlbokým a otvoreným vzťahom, vďaka priateľstvám – pravdivým priateľstvám, ktoré mi nastavili zrkadlo, ako aj vďaka rôznym neočakávaným výzvam pri príprave akcií alebo pri stretnutí s novými a rôznymi ľuďmi, pre ktorých sme mali byť Centrom prijatia. Toto všetko mi pomohlo pri objavovaní reality života, ktorá je niekedy náročná, ale je taká a taká vždy bude. Mňa to nemôže vystrašiť, no nezmením ju. Čo viem a pomáha mi prežiť, je, že mám Boha a mám vzťah s Ním, a On je všetko, On dáva VŠETKO, čo potrebujeme…
Boh je ten, ktorý ma po DCM v Španej Doline pozval do ešte väčšej výzvy, po 2 rokoch práce v nemocnici na Slovensku, zostať v Afrike ako lekárka a k tomu ešte prijať manžela z Kene. Nebolo to jednoduché, zapotila som sa a povedala som Bohu: „Ty si ´blázon´! A taký presne si! Ja? Ja to nezvládnem!!! Prečo tu mám ostať  a vydať sa?“ A Boh mi raz v tichosti srdca povedal: „Pretože ich miluješ a odjakživa si ich milovala.” A neskôr som sa ho znova opýtala: A ako tu mám prežiť? A On mi povedal: „Keď máš Boha, máš všetko…”
A tak som v Keni, v malej nemocnici u rehoľných sestier, kde pracujem ako lekárka najmä s tehotnými mamičkami a deťmi, a mám manžela černocha, a sme novomanželia, a sme veľmi šťastní. To, čo bolo hlboko v mojom srdci, túžba po manželovi, túžba byť lekárkou, túžba byť na misii, túžba byť s čiernymi africkými deťmi sa napĺňa a ja stojím v úžase, aký je náš Boh – „blázon”, ktorý nás miluje.
 
Katka Mulama (Barnašová)
Share
Tweet
Forward
+1
Read Later
Pin
Copyright © 2015 Diecézne centrum mládeže Maják, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp