Copy
Vitajte v DCM Newslettri [2016-III]
Zobraziť email v prehliadači

Čo sme prežili

Kvetný víkend
Tohtoročné diecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom sa konalo v dňoch od 18. do 20. marca v Banskej Bystrici. Kvetný víkend sa niesol v duchu motta: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt, 5,7).
Hlavným hosťom podujatia bol kňaz p. Luciano Alimandi zo združenia „Dielo Ježiša Veľkňaza“, ktorý sa prihovoril mladým pútavým impulzom. Súčasťou sobotňajšieho programu boli workshopy, ktorých cieľom bolo povzbudiť mladého človeka k skutkom milosrdenstva. O dare Božieho milosrdenstva pre nás a úcte k Nemu rozprávali rehoľné sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Počas večernej vigílie bol prostredníctvom modlitby a svedectiev niekoľkých mladých priblížený Boh ako milosrdný a milujúci Otec. Program vyvrcholil nedeľnou svätou omšou, ktorú celebroval o. biskup Marián Chovanec. Po svätej omši nasledovalo agapé.
Duchovná obnova pre Teenagerov 2
V dňoch od 15. do 17. apríla prebiehala v DCM v Španej Doline duchovná obnova pre teenagerov 2, ktorú viedol o. Miroslav Baláž. Téma duchovnej obnovy bola venovaná Panne Márii. Hlavným podnetom pre krátke impulzy bola modlitba Zdravas Mária. Počas večernej adorácie mladí ďakovali za mamy a modlili sa za ne. Program spestrili kreatívne formy budíčkov, ranné rozcvičky  a spoločné hry.
Centrum prijatia "v novom šate"
Aj takto sa dajú nazvať víkendovky centra prijatia po novom. Od 13. do 15. mája žilo centrum turistickou náladou. Túžba mladých po zdolávaní väčších kopcov  ostala z časti nenaplnená. Pankrác, Servác a Bonifác pohrozili búrkou. Poobede vykukli slnečné lúče a ich pozvánke sa nedalo odolať. Vybrali sme sa na ľahšiu túru na Šachtičky, ktorú sme zavŕšili futbalom. Prekvapením zápasu boli odhodlané dievčatá, ktoré vytvorili silné družstvo. Hádajte, kto vyhral?
Športová nálada sa niesla centrom predposledný májový víkend. Konal sa letný florbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 8 družstiev. V napínavom turnaji napokon zvíťazilo družstvo zo Španej Doliny. Na všetkých chalanov, ktorí nám vybojovali pohár, sme hrdí. Večer sme si spoločne zaspievali pri opekačke.
Deň spoločenstva
Priatelia a priaznivci  Diecézneho centra mládeže sa počas dňa spoločenstva, ktorý sa konal 18. júna, dozvedeli o živote centra v uplynulých mesiacoch ako aj aktuálnom dianí v centre. Medzi prítomnými nechýbali bývalí animátori a tímaci. Zúčastneným sa podával guláš a malé občerstvenie. Mladí sa vzájomne obohatili a povzbudili spoločnými rozhovormi a zdieľaním sa. Povzbudením pre nás bola prítomnosť všetkých zúčastnených.

Čo nás čaká

SDM
V dňoch od 19. do 31. júla 2016 sa bude konať v Krakove medzinárodné stretnutie mládeže so sv. Otcom. Program a katechézy sa budú niesť v duchu Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Počas prvého týždňa od 19. 7. do 24. 7. budú naši mladí ubytovaní v dekanáte Osiek  a od 25. do 31.7. budú prijatí v meste Skawina, ktoré sa nachádza južne od Krakova. Počas celého pobytu je zabezpečené ubytovanie v rodinách. Z našej diecézy putuje do Krakova 257 mladých.
Objav svoje dary III. 
V dňoch od 15.  do 19. augusta pozývame  mladých objaviť svoje dary a priložiť ruku k spoločnému dielu centra v Španej Doline. Čaká nás maľovanie, tepovanie kobercov, upratovanie, „kúzlenie“ v kuchyni a to všetko v duchu dobrej nálady. Letné večery spestríme spoločnou opekačkou.
Tajomstvo
„Každý deň odznova“ je názov víkendovky o partnerských vzťahoch, ktorá sa uskutoční v dňoch od 26. do 28. augusta v Španej Doline. Hlavným hosťom bude o. Marek Uličný. O láske v manželstve nám porozprávajú manželia Pernišovci a Petrovci.

DCM mojimi očami

Keďže som v centre pôsobil už ako diakon, a nielen ako kňaz, moje spomienky vedú ku mojej diakonskej vysviacke – vtedy mi otec biskup oznámil, že moje pôsobisko bude v DCM Maják. Najprv som si myslel, že ide o nejaký hospic, ale hneď mi  bolo vysvetlené, že ide o centrum mládeže, čo vo mne prebudilo zvedavosť aj strach – čo ma to čaká, či na to mám, či sa otec biskup nepomýlil v mene...
Myslím, že som v srdci riešil podobné veci ako mnoho mladých, ktorí stoja pred výzvami toho svojho života. Vďaka DCM som mal možnosť troška nahliadnuť do tajomstiev sŕdc hlavne vďaka rozhovorom a sviatosti zmierenia. Tie popri žartovaní, brigádach, Tajomstvách a iných akciách tvorili pre mňa veľmi peknú časť mojej služby. Mal som pocit, že v tých stretnutiach viac konal Pán ako my dvaja, čo sme sa rozprávali. Pápež Ján Pavol II. napísal, že mladí majú dôležité miesto v srdci Ježiša. Myslím, že vďaka službe v DCM a hlavne mladým, ktorý doň prichádzajú, som toto miesto mohol objavovať a zakúšať Božiu lásku a túžbu, ktorú má Pán Ježiš po ich srdciach a životoch; ako veľmi im chce dať poznať, že je s nimi, nech sú akýkoľvek; že má svoje srdce vždy otvorené – a tak, ako sa môžu vrátiť do DCM-ka, ktoré má svoje centrum prijatia tiež otvorené (aj keď sa to nedá vždy), tak to môžu urobiť každý deň – vrátiť sa k Nemu. Sv. Otec František v Roku milosrdenstva okrem pozvánky na Svetové dni mládeže povedal, že keď budeme prechádzať svätou bránou v jednom z chrámov, máme si predstaviť, že vchádzame do Ježišovho srdca. Toto prajem každému mladému, ktorý príde do centra. Aby zakúsil lásku, prijatie a milosrdenstvo Ježišovho srdca.
Share
Tweet
Forward
+1
Read Later
Pin
Copyright © 2016 Diecézne centrum mládeže Maják, All rights reserved.
Email Marketing Powered by MailChimp