Copy
"Det var intressant att lära sig mer utvecklad matte. Det var väldigt lärorikt. Man lärde sig mycket nytt som man inte hade hört talas om." 
- Elev åk 8, Hovåsskolan
View this email in your browser

Mathivation 2015 i Askim-Frölunda-Högsbo (AFH) 

Våren 2015 

Uppstart 

Inspirationsföreläsningar för sjuor och åttor på 16/1 Nygårdsskolan, 19/1 Frölundaskolan, 20/1 Lindåsskolan samt ett urval av åttor 15/1 på Hovåsskolan.
Åttorna fick en mattelektion och erbjöds sedan att själva få hålla i lektionen för sjuorna efter lunch. Utvärdering av första besöket på skolorna finns att läsa här.
De åttor som var intresserade av en uppföljning anmälde sig till Inte-Fatta-kursen (IFK) på Chalmers.

Inte-Fatta-Kursen (IFK)


Idén med Inte-Fatta-kursen (som förkortas IFK) skapades ur en vilja från rektorerna att satsa på de elever som vill ha större utmaningar, sk "särmotiverade" elever.
I kursen vänjs eleverna vid avancerade begrepp, långa uträkningar och matematiska bevis. 

På första träffen 4 februari dök det upp 63 elever på Chalmers. Det var träffar var tredje vecka; två träffar på skolorna och en gemensam på Chalmers under våren.

Förutom Farid Papoli och Amad Raja i Mathivation så var det fyra studenter från Chalmers som föreläste och höll i övningstillfällena:
Teknisk matematik: Ida Trangsrud, Andreas Standár
Teknisk fysik: Emma Lundberg, Anton Karlsson

Utvärdering

Utvärderingen av vårens IFK finns att läsa här.
"Jag tycker att kursen har varit bra. Man har fått träna på lite utmaningar och att "inte fatta" vilket har varit en bra inspiration på att ta sig an större utmaningar och att våga göra fel."
- Elev åk 8, AFH

6:or undervisar 9:or i Uddevalla


Samuel och Josefine från Nygårdsskolan var med hos 6:orna på Västerskolan i Uddevalla 18 maj. De fick en lektion om hur man bevisar cirkelns area.
Därefter fick klassen en utmaning: Vilka vill hålla denna lektion för 9:orna efter lunch?
10 elever var på!
De fick ett par timmars förberedelse tillsammans med Farid, Samuel och Josefine och genomförde sedan två lektioner på eftermiddagen som blev väldigt uppskattat!

 

Elever föreläser på Nösnäs 


Josefine Öhman och Malin Moqvist från Nygårdsskolan hängde med till Nösnäs för att hålla ett inspirerande inlägg på LIN Educations designläger 15 juni.
 
"Den har varit jättebra, lärorik och intressant. Jag har fått motivation till inte bara matte, utan till mycket annat, såsom att fullfölja ideér och andra kreativa tankar."
- Elev åk 8, AFH

Hösten 2015


Uppstart för sjuor

I början av terminen så var det dags för uppstart för elever i åk sju.
Eleverna i sjuan möttes av tongivande förebilder från sin egen och andra skolor i stadsdelen. Dessa elever höll tillsammans med Adnan Alblebish (åk1 gymnasiet från Växjö) en inspirationsföreläsning och flera parallella mattelektioner för sjuorna.

Följande elever höll lektioner:
27/8 Frölundaskolan 

Dina Mashayekh, Frölundaskolan
Maria Nguyen, Frölundaskolan
Shahang Said, Frölundaskolan
Iman Sanatnama, Frölundaskolan
Jacob Muratson, Frölundaskolan
Annie Saliv, Frölundaskolan
Sara Tarek, Frölundaskolan
Dayan Roashan, Frölundaskolan
Tony Quach, Frölundaskolan


28/8 Nygårdsskolan

Annie Saliv, Frölundaskolan
Alma Dhalin, Nygårdsskolan
Dayan Roashan, Frölundaskolan
Hedda Grubb, Nygårdsskolan
Sara Tarek, Frölundaskolan
Samuel Fredriksson, Nygårdsskolan

Malin Moqvist, Nygårdsskolan
Josefine Tengqvist, Nygårdsskolan


31/8 Hovåsskolan
Samuel Fredriksson, Nygårdsskolan
Josefine Tengqvist, Nygårdsskolan

Annie Saliv, Frölundaskolan
Dayan Roashan, Frölundaskolan
Sara Tarek, Frölundaskolan

Inte-fatta-kurs

IFK har hittills haft tre träffar på Chalmers denna höst. Det kom 72 elever den 7/9, 99 elever den 29/9 och 80 elever den 21/10. Det är två träffar kvar i höst: 12/11 och 4/12.
 
"Jag har hela tiden varit den typen som aldrig vill ha fel, men nu vet jag. Om jag aldrig har fel,så vet jag inte vad som är rätt."
- Elev åk 8, AFH
Gymnasieministern, Aida Hadzialic, besöker Mathivation

Den 6 maj besökte gymnasieministern, Aida Hadzialic, ett Mathivation-event på Chalmers. Besöket inleddes med en kort inspirationsföreläsning av Farid och därefter en mattelektion av Josefine och Samuel från Nygårdsskolans årskurs 8. Cirka 25 elever från åk 7 på Ebba Petterssons skola deltog och längst bak satt politiska sakkunniga från utbildningsdepartementet tillsammans med fackliga företrädare samt forskare från Chalmers.

Mer info om besöket:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/aida-hadzialic-besoker-goteborg-/
http://handelskammaren.net/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/Pressmeddelanden/2015/maj-2015/gymnasieministern-debatterar-framtidens-ledarskap-i-vastsverige/

Ubildningsnämndens ordförande på besök


Karin Pleijel, kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden, var fascinerad av sitt studiebesök på Nygårdsskolan under uppstarten där 8:orna fick lektioner av 9:orna från sin egen skola samt Frölundaskolan. 
 
"Jag kände mig helt lost många gånger och det var inte matte där man bara kunde "glida" med."
- Elev åk 8, AFH
"Jag tror faktiskt att det känns lite "coolare" att vara i Chalmers eftersom man verkligen känner hur det är att vara i ett sånt rum."
- Elev åk 8, AFH
"Det var kul, saker vi tyckt varit omöjligt kan vi nu. Jag tycker om sättet man lagt upp uppgifterna i boken."
- Elev åk 8, AFH

Strömstad 19-20 maj


Mathivation-elever från AFH, Uddevalla och Växjö "tog över" Strömstiernaskolan i Strömstad. Under två dagar fick vi ansvaret för samtliga 400 högstadieelever då mattelärarna var upptagna med att rätta nationella prov. Dagen inleddes med att vi samlade alla elever i idrottssalen och höll i en föreläsning samt delade in dem i 31 lag. varje lag fick delta på matematiklektioner och retoriklektioner där man kunde samla poäng inför 3 olika idrottsgrenar. Tanken var att detta skulle motivera alla elever att kämpa lite extra hårt då insamlade poängen kunde användas till deras fördel genom att man kunde exempelvis frysa motståndarlaget under en viss period av matchen eller få spela med extra spelare. Detta upplägg var helt nytt för oss och vi var väldigt nöjda med resultatet och engagemanget från eleverna sida.

Ansvariga och utbildare:
Farid Papoli och Amad Raja från Handelskammaren
Samuel Fredriksson åk 8, Nygårdsskolan.
Albin Nilsson sista året Östrabogymnasiet i Uddevalla
Tarek Arnaout åk 9, Fagrabäckskolan i Växjö
Jesper Ferm åk 6, Västerskolan i Uddevalla

"Era två dagar på min skola hjälpte mig. Jag har alltid skyllt på matten, jag valde samhällsprogrammet för att matten i Natur som jag egentligen ville gå skulle vara för svår. Jag insåg att min självbild och mitt huvud var det som stoppade mig. Efter era två dagar insåg jag att det bara är trams, gick redan på fredagen och bytte till Natur. Så... Tack!!"
- Elev i år 9 Strömstiernaskolan, Strömstad

 
"Väldigt motiverande, jag som själv har betyg E men ändå är duktig när jag väl kan någonting fick lite hopp att ändra mig. "
- Elev åk 8, AFH

Två speech-kurser


Efter IFK-träffen 21 maj stannade 10 elever kvar på en speechkurs på Chalmers.
Den 8 juni deltog sju elever från AFH på en speechkurs på Handelskammaren.

 

Drop-in på VHK


Flera elever ville få ytterligare undervisning efter skoltid, så vi hade 8 träffar på Handelskammaren där vi gick igenom mer avancerad matte under våren.

 

PRAO på Mathivation


Samuel och Josefine från Nygårdsskolan gjorde sin PRAO v16-17 på Handelskammaren och Mathivation. Under sin PRAO höll de lektioner på bland annat Hagaskolan, Nordhemsskolan.

Kurs i pedagogiskt ledarskap


Eleverna från Askim-Frölunda-Högsbo har fått möjlighet att söka till en nationell kurs i pedagogiskt ledarskap som äger rum november 2015 - mars 2016. Målet efter avslutad kurs är att eleven ska på egen hand hålla föreläsningar och mattelektioner. Denna grupp kommer att bestå av 10-12 elever från olika skolor där Mathivation är aktiva. I kursen kommer vi att besöka skolor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Träffar femmorna varje vecka

Samuel och Malin på Nygårdsskolan har på eget initiativ startat ett samarbete med fyrorna i våras och träffade dem två gånger innan sommarlovet och tre gånger nu när de går i femman. De har numera veckovisa träffar. 

Föreläsning på Gustav Fridolins konferens


Den 1 juni var Mathivation på Hvitfeldska gymnasiet för en 20 min presentation på utbildningsministerns regionala konferens, där politiker och tjänstemän från ett 20-tal kommuner deltog.
Mathivation lyftes fram som ett inspirerande exempel på skolutvecklingsarbete. 
De som talade var Farid Papoli (projekteldare, Mathivation), Adnan Alblebish (elev), Mikael Levy (rektor Lindåsskolan) och Johan Trouvé (VD Handelskammaren).

 

Om du vill skriva av dig från utskickslistan:  unsubscribe from this list