Copy
Jag blir mer motiverad och har fått en bättre förklaring till varför det vad man tror är helt meningslöst har för mening. Under mattelektionen tyckte jg talet de skrev upp var för svårt för att kolla på. Men när dom gick igenom allt steg för steg klarnade det, och jag känner nu att jag kan det.
- Elev åk 7, Ytterbyskolan
View this email in your browser
Inspirationsdag på Ytterbyskolan den 17/9, inspirationsföreläsning + mattelektioner.

Årets nya sjuor möttes den 17/9 på morgonen av en inspirationsföreläsning om vad vi ska ha matematiken till i vardagen. Föreläsningen jämför matten med hur man bygger muskler på gymmet, att det handlar mer om hårt arbete än talang och hur naturligt det är att göra fel och misslyckas i processen av att utvecklas.
Samtidigt ett par klassrum därifrån så förberedde sig elever i årskurs 8 från Thorild- och Ytterbyskolan för att hålla mattelektioner för sjuorna.

Mattelektionen tar vid där inspirationsföreläsningen slutar. Lektionen börjar med en uppgift som eleverna bedömer som helt omöjlig! Efter lektionen har de allra flesta lyckats lösa uppgiften och tycker den egentligen var rätt så lätt. Under lektionen skapas en kultur där fel svar är ett positivt och naturligt steg i utvecklingen. Samtliga klasser i årskurs sju fick både inspirationsföreläsningen och mattelektionen under dagen.

Följande elever höll mattelektionerna:
Linnéa Johansson, Alma Sandgren, Stina Bengtsson, Elin Jalneskog, Julia Blomgren, Linn Törnqvist, Lucas Hillgard, Alice Clark, Anton Arnqvist, Maja Arnesson, Emil Honauer Öster, 
Hugo Andersson

Eleverna i årskurs sju fick utvärdera besöket, resultatet finner du här.
Jag ger inte upp lika lätt om jag inte förstår.
- Elev åk 7, Ytterbyskolan

Inspirationsdag Thorildskolan den 7/10, inspirationsföreläsning + mattelektioner.

Den 7/10 var det sjuorna på Thorildskolans tur att få besök.
Så som på Ytterbyskolan några veckor tidigare så fick eleverna en inspirationsföreläsning samt en mattelektion.
Eleverna som höll lektion var från åk 8 & 9 från både Thorildskolan och Ytterbyskolan.


Dessa elever höll lektionerna: Elias Adolfsson, Leija Pettersson Pauet, Malin Möller, Moah Eckerlöv, Samuel, Valberg, Alma Sandgren, Elin Jalneskog, Linn Törnqvist, Lucas Hillgard, Jonathan Viktorsson

 
Jag blev mer taggad på att räkna matte. Och i början så var det svårt men efter ett tag var det jätteroligt.
- Elev åk 7, Ytterbyskolan
Inte-Fatta-Kursen (IFK)

Idén med Inte-Fatta-kursen (som förkortas IFK) skapades ur en vilja att satsa på de elever som vill ha en större utmaning. Alla elever är välkomna till kursen och vi har sett att det är en stor spridning på nivån mellan elever.
I kursen vänjs eleverna vid avancerade begrepp, långa uträkningar och matematiska bevis - som ingen av eleverna behärskar. På så vis hamnar eleverna på en mer lika nivå.
Kursen består av fyra tillfällen á 90 min. Kursen går terminsvis och eleverna kan fortsätta så länge de har intresse och möjlighet.
28 elever har engagerat sig i kursen och flera av dem har också engagerat sig i att hålla lektioner.

Följande träffar har hållits och utvärderingen från eleverna finner ni här.

26/8 Ytterbyskolan
22/9 Chalmers
22/10 Chalmers
20/11 Chalmers


 

Jag förstod inte i början men sen klarnade allt och jag löste det svåra talet.
- Elev åk 7, Ytterbyskolan
Inspirationsdag på Munkgärdeskolan den 3/11, inspirationsföreläsning + mattelektioner.

Detta var det första Mathivation-besöket på Munkgärdeskolan, som inte tidigare varit involverad i Mathivationprojektet i Kungälvs kommun.
Besöket innehöll en Inspirationsföreläsning samt mattelektioner för samtliga årskurs sjuor.

Följande elever höll lektioner: Magnus Ryberg, 
Alma Sandgren, Stina Bengtsson, Elin Jalneskog, Linn Törnqvist, Lucas Hillgard, Alice Clark.

Eleverna som höll lektioner hade tränat under hela hösten och det har gett resultat.

På utvärderingen märks detta bland annat på följande påståenden:

Ytterby 17/9:
Munkgärdeskolan 3/11:Mottagandet från elever och lärare var strålande och vi fick bland annat följande feedback från en Ma/No lärare på skolan:
"Det är ett jättebra projekt som kan få den mest mattetrötta eleven att bli intresserad."


Eleverna i årskurs sju fick utvärdera besöket, resultatet finner du här.
Fick ett helt nytt perspektiv på matte.
- Elev åk 7, Ytterbyskolan
Kursen, pedagogiskt ledarskap.

Från oktober 2015 – februari 2016 pågår Mathivations nationella utbildning i pedagogiskt ledarskap. Platserna är väldigt begränsade och urvalet sker genom skriftlig ansökan, prov i matematik samt intervju.

Kursen består av 1,5 dag på Västsvenska Handelskammaren och Chalmers i Göteborg samt 2 externa kurstillfällen på skolor i landet.
Varje deltagare kommer bli coachad under 8 föreläsningar och 8 matematiklektioner för årskurs 6-9. Målet är att bemästra "Inte-Fatta"-speechen och potenslektionen.
Två elever,
Linnea Johansson och Stina Bengtsson, från Ytterbyskolan deltar i kursen nu under hösten och våren. 
Fick lust att jobba matte hela tiden
- Elev åk 7, Ytterbyskolan

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list