Copy
23 december 2019
 
Beste lezer,
 
U leest Nieuwsbrief nummer 43
onderstreepte teksten verwijzen naar een weblink
 
We sluiten het jaar 2019 af, met een terugblik op veel publiciteit voor de schietpartij, de slachtoffers, wat resulteerde in (nieuwe) bezoekers voor onze website en facebookpagina. Hoogtepunt was toch wel de kranslegging voor de ‘Burgerslachtoffers Europa’ tijdens de Nationale Herdenking, die mede gelegd werd om alle slachtoffers van de schietpartij te herdenken. Na afloop was er een besloten samenzijn in de Koninklijke IGC, met o.a. de koning en koningin die ons boek ‘Drama op de Dam - 7 mei 1945’ overhandigd kregen. Beiden waren zeer goed geïnformeerd over het onderwerp en toonden veel belangstelling. 
 
Update herstel Memorial Damslachtoffers
Resumé: Zoals u weet is het Memorial met heel veel zorg ontstaan door uw medewerking aan ‘Plaats een Steen’, en mogelijk gemaakt door diverse particuliere donaties, sponsoren en subsidie, waarna het Memorial in 2016 werd onthuld. Helaas bleek anderhalf jaar later, november 2017, dat, ondanks testen, er schade is ontstaan aan 13 naamstenen door een combinatie van slijtage (intensief gebruik hoek Damrak/Dam, daarom verplaatsen) en ongecontroleerde rioleringswerkzaamheden. Sindsdien is er overleg met Ontwerpstudio Moniker, Gemeente Amsterdam (Openbare Ruimte en Kunstwacht), en Stichting Memorial. 
In 2018 is in de oude vorm vervangen de naamsteen van Hendrina Koper-Frank. 
Bij verdere vervanging/verplaatsing zal worden gekozen voor toevoeging met Epoxy.
 

links: zonder epoxy, rechts met epoxy

In mei 2019 zijn hersteld/verplaatst de naamstenen van Henk Smit, Bep de Boer, Wim van de Boogaard, Popke Bakker, Nol Stroop, Henk Willemsen.
Gemeente Amsterdam heeft een Beheerplan vastgesteld voor de toekomst:
“Er zullen vanaf nu geen verplaatsingen van stenen meer nodig zijn. De kwetsbare stenen zijn verplaatst en de nieuwe epoxy exemplaren zijn robuuster. Vervangen van stenen wordt alleen gedaan als de naam niet meer leesbaar zou zijn. Dit wordt bepaald door de onderhoudspartij van Stadswerken (momenteel Kunstwacht), in overleg met de beheerder van Stadswerken. Er wordt nu gewacht op de werkzaamheden tot maart 2020, zodat de nieuwe oplossing zich heeft kunnen bewijzen. In maart 2020 wordt er dan onderhoud uitgevoerd, waarbij er, zoals het zich nu laat aanzien, 6 naamstenen worden vervangen door nieuwe exemplaren. Vanuit hun project kunstwerken/monumenten heeft de Gemeente Amsterdam deze webpagina toegevoegd. In maart 2020 zullen de te herstellen naamstenen zijn (vastgesteld door de gemeente na een extra inspectie eind september 2019): Willem Bakker, Herman Budde, Gerrie Cornelisse, Jan Goede, Dien Buddingh-van der Flier, Petrus van Dam. [Gelijktijdig zullen de twee stalen informatieplaquettes worden geplaatst met daarop een QR-code die verwijst naar onze website. Zo kan iedereen ter plaatse meer informatie opvragen over het Memorial en de Stichting.]
Vervolgens zal er tweejaarlijks inspectie en regulier onderhoud worden gedaan en wordt er gekeken naar de eventuele planning van vervangingen. De Dam kan alleen op bepaalde momenten in het jaar ‘open’, dus deze moeten dan ook gepland worden. Hoewel er goede hoop is, zal de Gemeente blijven monitoren.”
 
Er wordt alles aan gedaan om vóór 4 mei het Memorial weer netjes te presenteren. Hoewel perfectie wordt nagestreefd, (wat nu ontbreekt omdat er sprake is van een mix beschadigde/oude/nieuwe stenen), kan helaas niet altijd met ieders wensen rekening worden gehouden; de Stichting is afhankelijk van de mogelijkheden die door de Gemeente worden geboden.
Inmiddels is de gehele Dam fietsvrij. Fietsers worden in voorkomende situaties doorverwezen naar andere parkeerplekken.
 
2020 - toekomst
De Nationale viering van 75 jaar Vrijheid is al begonnen in het zuiden van het land en zal eindigen op 15 augustus, met een hoogtepunt begin mei. Daarbij realiseren wij ons dat voor de meesten van u het een erg lastige periode zal zijn. De gemengde gevoelens van het missen van een geliefd familielid, vriendin, of bekende, maar ook als getuige, het blijft lastig om de vrijheid te vieren, zelfs na 75 jaar.
Het ontbreekt ons aan kennis om hulp te bieden. Eenieder die daar behoefte aan heeft bevelen we aan om contact op te nemen met Praktijk Van der Hoek.
 
Herdenken en Vieren 
Als Stichting zijn we bereid onze medewerking te verlenen.
Voor het vervolg op de Omroep Max-serie In de voetsporen van D-Day, zijn opnames gemaakt voor In de voetsporen van de bevrijding, die in zes afleveringen zullen worden uitgezonden vanaf half maart 2020, waarin ook aandacht voor de schietpartij.
 
Noteert u alvast in uw agenda: 10 mei 2020, 14.00 uur
Stichting Memorial is een samenwerking aangegaan voor een herdenking van de schietpartij en waarbij de heldenrol van draaiorgel ’t Snotneusje centraal zal staan. Een passend muzikaal programma van herdenken en vieren zal plaatsvinden op de binnenplaats van het Amsterdam Museum en muzikaal worden uitgevoerd door de Amsterdamse Tramharmonie.
Andere activiteiten met aandacht voor de schietpartij, op 5 en/of 7 mei, zijn in ontwikkeling.
U hoort direct van ons, zodra er meer definitieve details zijn. 
 
Ons boek ‘Drama op de Dam – 7 mei 1945’ is uitsluitend via onze website met korting te bestellen, (20 euro ipv 24,95) met gratis verzending, en naar wens te voorzien van een geschreven opdracht. 
 
We blijven verder onderzoek doen naar de omstandigheden van de beschieting en naar personen, zoals de gewondenlijst en koppeling van personen die op foto’s worden herkend. Kent of herkent u iemand op een foto in het boek of op de website, wilt u dat dan aan ons doorgeven?
 
U kent het verhaal vast: Han Hutjes werd dodelijk getroffen terwijl hij Frits Greefkes het leven redde. Inmiddels is het echtpaar Greefkes overleden en de dochters hebben het geschilderde portret van Han, dat destijds is gemaakt door zijn vader, een bekend Arnhems architect, aan de Stichting geschonken. Dit schilderij, evenals andere objecten die we hebben mogen ontvangen zoals het doosje van Jan van der Wal, zullen in overleg worden overgedragen aan een museum. Heeft u ook objecten of verhalen over de bevrijding, herinneringen in relatie tot draaiorgel ’t Snotneusje, of over de oorlog in het algemeen, dan stellen we het op prijs als u aan ons denkt, of aan Stichting behoud oorlogsherinneringen
Ludmilla van Santen kan u hierin begeleiden. 
 
Dringende oproep
De Stichting kan uitsluitend bestaan door uw giften en dit blijft nodig voor verder onderzoek, en het in stand houden en verder ontwikkelen van de website. De jaarlijkse vaste lasten bedragen ca 1000 euro en de kas is bijna leeg. 
Zonder giften is het voortbestaan van de website niet mogelijk. Uw financiële bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL10 INGB 0008 136685 ten name van Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 en is fiscaal aftrekbaar omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn.
 
Helaas kregen we ook dit jaar weer bericht van ziekte en overlijden van contactpersonen. We zijn dankbaar dat we hun verhaal nog konden vastleggen. 
In gedachten zijn we bij hen die gemist worden.
 
Het bestuur wenst u en uw naasten veel gezondheid en geluk voor 2020.
 
U mag ons altijd mailen dam07051945@gmail.com


Dank u wel,
Het bestuur
 
 


Links
website stichting
plaatseensteen
facebookpagina stichting
twitter stichting

Het memorial voor Damslachtoffers werd mede mogelijk gemaakt door vele particuliere donaties,  Yip Group, Mondriaan Fonds, AFK, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Amsterdam, Amsterdams Comité 4 en 5 mei, Tours & Tickets, Koninklijke Industrieele Groote Club, Rabobank Amsterdam, Madame Tussauds, Gassan, NH collection Grand Hotel Krasnapolsky, De Roode Leeuw, Stadsarchief Amsterdam, Rode Kruis, NIOD, NIMH, Nederlands Fotomuseum, Nationaal Archief, Mijn Genea, Condomerie, de Bijenkorf, ABN AMRO N.V, Erfgoed Logies, Maison de Bonneterie, 123inkt, StamboomVragenForum, Centraal Bureau voor Genealogie CBG, De Jonggroep, Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2019 Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp