Copy
15 oktober 2017

Beste lezer,
 
In Memoriam Eberhard Edzard van der Laan 1955 – 2017
Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei noemde burgemeester Eberhard van der Laan de schietpartij van 7 mei 1945 én het getal van de 32 slachtoffers, een erkenning voor u en ons. Een afronding, die dankzij zijn commitment tot stand kwam.
Na de eerste contacten in 2013, en zijn toetreding als ‘Lid van Aanbeveling’, volgde in maart 2015 een gesprek met hem en zijn team in de Stopera met een eerste financiële toezegging zodat we verder konden met Moniker en het participatieproject Plaatseensteen een feit werd.
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk op 7 mei 2015 sprak hij de namen uit. Zijn aanwezigheid werd bijzonder op prijs gesteld. Bij het informeel samenzijn waarin de zorgen van de Stichting werden gedeeld over de financiële tekorten, nodigde hij ons direct uit in zijn ambtswoning om samen met het bedrijfsleven dit op te lossen. Dankzij deze betrokkenheid kon een jaar later op
7 mei 2016 het Memorial worden onthuld.
Het eerste exemplaar van het boek ‘Drama op de Dam’, waarin hij het voorwoord met aanbeveling schreef, was voor hem, maar kon het vanwege zijn ziekte niet persoonlijk in ontvangst nemen tijdens de boekpresentatie.
Het bestuur en medewerkers van de Stichting Memorial herdenken Eberhard van der Laan met veel warmte en betrokkenheid en wensen eenieder veel sterkte met dit verlies.
 
De afgelopen vier jaar ontving u met regelmaat onze nieuwsbrief; nu is er een halfjaar voorbijgegaan.
De zeer drukke werkzaamheden rond de onderzoeken, met als hoogtepunten de publiekscampagne 'Plaats een steen', de onthulling van het Memorial en de presentatie van ons boek ‘Drama op de Dam – 7 mei 1945’ liggen inmiddels achter ons.
Toch zitten we niet stil.
 
Het boek heeft inmiddels al mooie recensies mogen ontvangen en diverse lezers hebben de moeite genomen hun bevindingen te laten weten.
We hopen dat eenieder in de eigen omgeving over 7 mei 1945 spreekt, zodat deze geschiedenis met vreselijke gevolgen meer onder de aandacht komt.
Het is een mooie geste (eindejaarstip voor werkgevers!) om het boek cadeau te doen, te koop via onze website of via iedere boekwinkel. Voor afname van grotere aantallen kan een korting worden verkregen via email boekbestelling@7mei1945.nl
 
Uit de publiciteit rond de toevoeging van naamsteen 32 Henk Smit aan het monument ontvingen we erg veel reacties. Nieuwe getuigenissen, nieuw beeldmateriaal, en enkele donaties.
Ook was daarbij een namenlijst die een opsomming geeft van de 90 gewonden, binnengebracht bij de Eerste Hulp-afdeling van het Binnengasthuis op 7 mei 1945. Inmiddels zijn de namen uitgezocht en indien mogelijk wordt er contact gezocht met nabestaanden om zo de vaak verrassende verhalen vast te leggen, die met regelmaat op de gewondenlijst worden aangevuld. In een enkel geval leeft de persoon nog, enige haast is dus geboden. En dat geldt zeker voor de mappen die nog in onderzoek zijn als ‘mogelijk dodelijk slachtoffer’, hoewel we daar vastlopen op privacyregels bij het AMC die de medische dossiers onder zich heeft van o.a. het Binnengasthuis.
We beschikken over diverse foto’s waarop gewonden te zien zijn. Ook nu kunnen we in sommige gevallen een gewonde van de EHBO-lijst, met hulp van familie, koppelen aan een foto.
 
Op 7 mei zal door de Stichting niet jaarlijks in groter verband worden herdacht. Wel onderzoeken we de mogelijkheden om op 7 mei 2020 een passende herdenking te organiseren.
 
Kortom, we blijven actief om nieuwe onderzoeken te kunnen doen, eventueel buiten de grens, de website te blijven updaten met nieuwe informatie, en klaar te zijn voor de toekomst, waarin meer mensen zullen weten over de schietpartij op 7 mei 1945 en de slachtoffers, opdat wij niet vergeten.
 
Giften blijven nodig voor verder onderzoek, en het in stand houden en verder ontwikkelen van de website die de komende jaren zal blijven bestaan.
Uw giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL10 INGB 0008 136685 ten name van Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 en zijn fiscaal aftrekbaar omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn.

Dank u wel.
Het Bestuur
 


Links
website stichting
plaatseensteen
facebookpagina stichting
twitter stichting

Het memorial voor Damslachtoffers werd mede mogelijk gemaakt door vele particuliere donaties,  Yip Group, Mondriaan Fonds, AFK, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Amsterdam, Amsterdams Comité 4 en 5 mei, Tours & Tickets, Koninklijke Industrieele Groote Club, Rabobank Amsterdam, Madame Tussauds, Gassan, NH collection Grand Hotel Krasnapolsky, De Roode Leeuw, Stadsarchief Amsterdam, Rode Kruis, NIOD, NIMH, Nederlands Fotomuseum, Nationaal Archief, Mijn Genea, Condomerie, de Bijenkorf, ABN AMRO N.V, Erfgoed Logies, Maison de Bonneterie, 123inkt, StamboomVragenForum, Centraal Bureau voor Genealogie CBG, De Jonggroep, Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2017 Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp