Copy
15 februari 2017

Beste lezer,
 
Boek
Op 9 maart zal het boek ‘Drama op de Dam – 7 mei 1945’ worden gepresenteerd dat Norbert-Jan Nuij en Ludmilla van Santen schreven voor de Stichting.
Burgemeester Eberhard van der Laan zal het eerste exemplaar ontvangen, afhankelijk van zijn gezondheid. Wij wensen hem het allerbeste.
Het boek is dikker geworden dan gepland en heeft 224 pagina’s met het formaat
17 x 24 cm. De omslag is gebaseerd op het kunstwerk dat Aat Veldhoen in 1987 maakte over zijn getuigenis van 7 mei 1945.
Alle boeken die besteld zijn in de voorverkoop, zullen zo spoedig mogelijk worden verzonden.
Belangrijk: Vrijdag 10 maart tussen 14-16 uur is het boek te koop bij de Koninklijke IGC, Dam 27. De auteurs zullen dan aanwezig zijn. Hebt u al besteld en betaald, maar wilt u het liever daar afhalen, stuur ons dan een mail. U krijgt dan de verzendkosten teruggestort.
Voor bestellingen zie http://de-dam-zevenmei1945.nl/nl/inschrijving-boek/
 
Graven
Sinds begin 2015 is er contact met diverse begraafplaatsen en de Oorlogsgravenstichting OGS over de Damslachtoffers. Een aantal graven bestaan nog (begraafplaatsen hebben dit bevestigd), een aantal zijn geruimd (ook bevestigd). Van de andere graven waarvan de nabestaanden lieten weten ‘waarschijnlijk geruimd’, konden de begraafplaatsen geen definitieve administratie terugvinden. Nu is er duidelijkheid:
De resten uit de graven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats zijn (zoals gebruikelijk bij algemene graven) na 10 jaar herbegraven in het algemene verzamelgraf. Jaarlijks is daar een herdenkingsbijeenkomst. Deze gegevens konden niet meer verwerkt worden in het boek.
Ook is er nu een duidelijk statement van de OGS ontvangen op onze vraag of de Damslachtoffers genoemd kunnen worden op hun website: Volgens de OGS-statuten zijn personen die stierven in dienst van het vaderland ‘oorlogsslachtoffers’, bijvoorbeeld lid van verzet of lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Een graf van een oorlogsslachtoffer wordt onderhouden door de OGS en genoemd op de website. Burgerslachtoffers vallen buiten de statuten met de definitie ‘oorlogsslachtoffer’, maar zijn ‘slachtoffer van de oorlog’; ook zij worden sinds kort opgenomen in het OGS-bestand.
Er is een aanvang gemaakt om alle namen en gegevens van de Damslachtoffers per 9 maart a.s. te noemen op de website van de OGS met een verwijzing naar de Damschietpartij en worden gelinkt naar onze website/persoonlijke pagina.
Deze belangrijke afronding kon wel worden meegenomen in ons boek ‘Drama op de Dam’ en is op onze website verwerkt.
 
Giften blijven nodig voor verder onderzoek, en het in stand houden en verder ontwikkelen van de website die de komende jaren zal blijven bestaan.
Uw giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL10 INGB 0008 136685 ten name van Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 en zijn fiscaal aftrekbaar omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn.

Dank u wel.
Het Bestuur
 


Links
website stichting
plaatseensteen
facebookpagina stichting
twitter stichting

Het memorial voor Damslachtoffers werd mede mogelijk gemaakt door vele particuliere donaties,  Yip Group, Mondriaan Fonds, AFK, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Amsterdam, Amsterdams Comité 4 en 5 mei, Tours & Tickets, Koninklijke Industrieele Groote Club, Rabobank Amsterdam, Madame Tussauds, Gassan, NH collection Grand Hotel Krasnapolsky, De Roode Leeuw, Stadsarchief Amsterdam, Rode Kruis, NIOD, NIMH, Nederlands Fotomuseum, Nationaal Archief, Mijn Genea, Condomerie, de Bijenkorf, ABN AMRO N.V, Erfgoed Logies, Maison de Bonneterie, 123inkt, StamboomVragenForum, Centraal Bureau voor Genealogie CBG, Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2017 Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp