Copy
Is deze mail niet zichtbaar? Bekijk hem in uw browser
SNB berichten - juli 2015

NIEUW JASJE VOOR ONZE NIEUWSBRIEF


SNB neemt een bijzondere positie in op de Europese slibverwerkingsmarkt. Die markt kijkt met argusogen en een vleugje jaloezie naar onze prestaties. Dat is niet zo gek, want de duurzaamheidseffecten van ons slibverwerkingsproces worden nog steeds groter, terwijl de kosten blijven afnemen. Dat is het resultaat van innovatief ondernemen, samen met partners en met het vertrouwen van onze aandeelhouders.

In lijn hiermee heeft onze kwartaalnieuwsbrief een nieuwe jas gekregen. Na 63 gedrukte edities van SNB Berichten verspreiden we deze nieuwsbrief voortaan 
Marcel Lefferts - directeur SNB
digitaal. Meer mogelijkheden, minder kosten, en beter voor het milieu. Dat weerspiegelt onze strategische koers op microformaat. Alle beetjes helpen.
 
Marcel Lefferts
Directeur SNB

ENERGETISCHE OPTIMALISATIE BEKROOND
De innovatieve energetische optimalisatie van onze verwerkingsinstallatie is ook internationaal niet onopgemerkt gebleven. In juni ontvingen we Power-Gen Award voor dit project, waardoor de installatie nu nagenoeg energieneutraal functioneert. Het omvangrijke project is met minimale stilstand gerealiseerd. 

Lees meer >

SNB VERWERKT SLIB UIT ZUIVERING VION


SNB gaat het slib verwerken uit de nieuwe biologische zuiveringsinstallatie van VION Boxtel. Die installatie gaat zo’n 750.000 m3 afvalwater per jaar verwerken en produceert daaruit hoogwaardig biogas. De keuze voor verwerking door SNB is met name gemaakt vanwege ons duurzame verbrandingsproces. 

Lees meer >

SLIB WORDT GRONDSTOF IN PLAATS VAN RESTPRODUCT
Afvalwater als bron voor nieuwe, duurzame grondstoffen. Met dat doel is SNB een van de deelnemers aan het project om het bijzondere bioplastic PHA te gaan maken. PHA breekt relatief snel af in een waterig milieu, in tegenstelling tot traditioneel plastic. Door het nu te gaan fabriceren uit slib uit afvalwater wordt het een duurzaam product. Het slib, dat op de zuiveringen in overvloed ontstaat, zit namelijk vol met bacteriën die, eenmaal vetgemest met de juiste vetzuren, PHA produceren. Drie waterschappen en partners, onder wie dus SNB, werken samen in dit bijzondere project.

Lees meer >

ONMOGELIJKE SPAGAAT SLIBVERWERKERS DUITSLAND


De Duitse markt voor slibverwerking verkeert in grote onzekerheid. Veel bedrijven trekken zich terug uit de energiemarkt, waardoor er steeds minder verbrandingscapaciteit voor slib resteert. Tegelijk verordonneert de overheid dat het binnenkort afgelopen is met het gebruik van slib in de landbouw in Duitsland. Daarmee bevinden de slibverwerkers zich in een onmogelijke spagaat.

Lees meer >

SNB HAALT MEER UIT SLIB


SNB haalt meer uit slib. Onder deze titel hebben we een corporate boekje over onze bijzondere positie op de Europese markt samengesteld. Die positie danken we aan onze succesvolle slibverwerkingsstrategie. Deze strategie combineert steeds grotere duurzaamheidseffecten met structureel teruglopende verwerkingskosten, ook op de lange termijn.

CHINESE DELEGATIE BEZOEKT SNB


Inzicht verkrijgen in de rol van SNB in de integrale waterketen. Met dat doel bezocht een delegatie van waterexperts uit China onlangs SNB. Het bezoek maakte deel uit van een studiereis die de Chinese waterdeskundigen maakten op uitnodiging van Waterschap Brabantse Delta. Met de opgedane kennis gaan de Chinezen waterzuiveringsinstallaties in hun thuisland verduurzamen.

Lees meer >

NIEUWE HD-KETELS IN BEELD


Twee hagelnieuwe NEM-hogedrukketels en een nieuwe Siemens stoomturbine zorgen ervoor dat SNB, als grootste slibverwerker in Europa, nagenoeg energieneutraal is. Deze state of the art technologie vergroot onze productie van groene stroom met een factor negen. Dat levert ons en onze aandeelhouders forse milieuwinst op.
 
In dit filmpje meer over het huzarenstukje van de plaatsing van onze HD-ketels.

VERKORT JAARVERSLAG 2014


In het afgelopen jaar hebben we het fundament gelegd voor het energieneutraal functioneren van onze verbrandingsinstallatie. Dit project, dat we qua complexiteit graag vergelijken met een open hartoperatie, draagt eraan bij dat we structureel weer meer milieuwinst boeken tegen lagere kosten. Het is een van de vele onderwerpen in ons verkort jaarverslag 2014.
Wat kan SNB voor u betekenen?
 
Voor meer informatie over SNB kunt u altijd contact met ons opnemen. We zien opmerkingen en vragen graag tegemoet. Want uitwisseling van expertise komt iedereen ten goede, niet in de laatste plaats het milieu en dus de samenleving.
 
Vindt u de informatie in deze nieuwsbrief interessant?
Stuur hem gerust door naar collega’s of vakgenoten die SNB Berichten
wellicht nog niet kennen. Inschrijven kan gratis.
N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)| 
Middenweg 38  |  4782 PM Moerdijk
Postbus 72  |  4780 AB Moerdijk
T (0168) 38 20 60  |  info@snb.nl  |  www.snb.nl


U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van NV Slibverwerking Noord-Brabant.
Klik
hier om u af te melden.