Copy
Is deze mail niet zichtbaar? Bekijk hem in uw browser

SNB VERVULT EEN VITALE ROL IN EEN OGENSCHIJNLIJK VANZELFSPREKEND PROCES


De coronacrisis maakt meer dan ooit duidelijk dat het verantwoord zuiveren van afvalwater een essentiële basisvoorziening is. SNB speelt een vitale rol in de afvalwaterketen.

 

JAARBERICHT 2019


Het jaarbericht is een publieksversie van het jaarverslag 2019 van SNB. In het verslagjaar hebben we onze circulariteitsambitie meer gestalte kunnen geven.
 

IN DIT JAARBERICHT ONDER MEER:

  • Het belang van een robuuste afvalwater- en slibketen
  • Op weg naar een circulaire economie
  • Monoverbranding is nog steeds de beste oplossing
LEES HET JAARBERICHT ONLINE »
WE ZIEN UW REACTIE GRAAG TEGEMOET
 
Voor meer informatie over de slibketen en over SNB kunt u altijd contact met ons opnemen. We zien opmerkingen en vragen graag tegemoet. Van uitwisseling van expertise profiteert iedereen. Dat is winst voor het milieu en de samenleving.
 
Vindt u ons online jaarbericht interessant? Stuur deze mail gerust door naar collega’s of vakgenoten. Inschrijven voor onze nieuwsbrief is gratis
.

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant| 
Middenweg 38  |  4782 PM Moerdijk
Postbus 72  |  4780 AB Moerdijk
T (0168) 38 20 60  |  info@snb.nl  |  www.snb.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van NV Slibverwerking Noord-Brabant.
Klik hier om u af te melden.