Copy
Is deze mail niet zichtbaar? Bekijk hem in uw browser

EEN OVERSPANNEN ZUIVERINGS­SLIBMARKT. WAT BETEKENT DAT?

Nederland produceert meer slib dan op dit moment verwerkt kan worden. Het is al voorgekomen dat daardoor slib uitspoelde naar het oppervlaktewater. De Duitse markt voor zuiveringsslib zit op slot en de verwerkingstarieven blijven stijgen. Daarom zoekt SNB flexibilisering van de slibmarkt en is een calamiteitenregeling hard nodig als onderdeel van het zuiveringsbeleid.

Verder in ons jaarverslag de volgende onderwerpen:

  • de ontwikkeling van verwerkingstarieven bij SNB en in de markt
  • het milieu is het meest gebaat bij monoverbranding van slib
  • onze cijfers over 2018, milieu en financieel
Download het jaarverslag 2018 »

Met vriendelijke groet,

Silvester Bombeeck MBA RA
Directielid a.i. / Financieel Manager

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?
 
Voor meer informatie over SNB kunt u altijd contact met ons opnemen. We zien opmerkingen en vragen graag tegemoet. Want uitwisseling van expertise komt iedereen ten goede, niet in de laatste plaats het milieu en dus de samenleving.
 
Vindt u het online magazine interessant? Stuur deze mail gerust door naar collega’s of vakgenoten. Inschrijven voor onze nieuwsbrief is gratis
.

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant| 
Middenweg 38  |  4782 PM Moerdijk
Postbus 72  |  4780 AB Moerdijk
T (0168) 38 20 60  |  info@snb.nl  |  www.snb.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van NV Slibverwerking Noord-Brabant.
Klik hier om u af te melden.