Copy
Is deze mail niet zichtbaar? Bekijk hem in uw browser

MONOVERBRANDING IS GOED VOOR HET MILIEU EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE


Slibverwerking door monoverbranding draagt aantoonbaar bij aan het milieu, duurzaamheid en de circulaire economie. Deskundigen in binnen- en buitenland geven de voorkeur aan deze verwerkingsmethodiek. Mogelijke alternatieven hebben nog veel ontwikkelingstijd nodig.

 

SNB.CIRCULAIR #3: MONOVERBRANDING


De derde editie van ons digitale magazine gaat dieper in op de vele voordelen van monoverbranding van slib; van voorkomen van milieuschade door slibverontreinigingen tot hergebruik van vrijwel alle reststoffen.
 

IN DEZE UITGAVE ONDER MEER:

  • Milieuprof: verbranden slib is de beste oplossing
  • Slibverwerking SNB: positieve impact op milieu
  • Fosfaat uit slibas is grondstof voor kunstmest
  • Waterschappen in gevecht met medicijnresten
LEES HET MAGAZINE ONLINE »
WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?
 
Voor meer informatie over SNB kunt u altijd contact met ons opnemen. We zien opmerkingen en vragen graag tegemoet. Want uitwisseling van expertise komt iedereen ten goede, niet in de laatste plaats het milieu en dus de samenleving.
 
Vindt u het online magazine interessant? Stuur deze mail gerust door naar collega’s of vakgenoten. Inschrijven voor onze nieuwsbrief is gratis
.

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant| 
Middenweg 38  |  4782 PM Moerdijk
Postbus 72  |  4780 AB Moerdijk
T (0168) 38 20 60  |  info@snb.nl  |  www.snb.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van NV Slibverwerking Noord-Brabant.
Klik hier om u af te melden.