Copy
Is deze mail niet zichtbaar? Bekijk hem in uw browser

KLINKENDE RESULTATEN VOOR SNB


We sluiten de zomerperiode af met enkele mooie resultaten. Zo is met het winnen van de Europese aanbesteding voor verwerking van slib van het Friese waterschap Wetterskip Fryslân de bezetting van onze verwerkingsinstallatie de komende jaren gewaarborgd.

Marcel Lefferts - directeur SNBOok op het gebied van verduurzaming en kostenbesparing doen we goede zaken. Met de ingebruikname van de nieuwe tegendrukturbine werken we 100% energieneutraal. Een nieuw transportcontract voor het slibvervoer levert een structurele kostenbesparing op.

Marcel Lefferts
Directeur SNB

SNB GAAT FRIES SLIB VERWERKEN
SNB verwerkt met ingang van 1 januari 2017 het slib van Wetterskip Fryslân. Het gaat om circa 63.000 ton slib van dit Friese waterschap per jaar. Met het winnen van deze Europese aanbesteding is de bezetting van de verwerkingsinstallatie op Moerdijk de komende jaren gewaarborgd.

 LEES MEER »

SNB WERKT 100% ENERGIENEUTRAAL


De werkzaamheden voor de installatie van de zogenoemde tegendrukturbine in de slibverwerkingsinstallatie zijn inmiddels afgerond. De turbine zorgt ervoor dat het slibverwerkingsproces voortaan 100% energieneutraal verloopt. De hoeveelheid elektriciteit die SNB nu zelf produceert komt overeen met het verbruik van 11.000 huishoudens.

NIEUW TRANSPORTCONTRACT DRUKT KOSTEN
De transportbedrijven Baars Transport en Jan Bakker Transport verzorgen met ingang van 1 januari 2017 het slibtransport van rioolwaterzuiveringsinstallaties van de aandeelhouders van SNB naar de verwerkingsinstallatie op Moerdijk. Zij wonnen de Europese aanbesteding van deze omvangrijke transportopdracht. Dat levert een fikse kostenbesparing op.

LEES MEER >>

SNB MET VLAG EN WIMPEL DOOR AUDIT


Het zit wel snor met de kwaliteit van de bedrijfsprocessen van SNB. Die conclusie is te trekken uit de periodieke audit die audit-bureau Det Norske Veritas Germanischer Lloyd onlangs heeft gehouden. Dit is een prettige bevestiging voor het gegeven dat we veiligheid en milieubewustzijn hoog in het vaandel voeren.

VLOG GOUD VAN DE TOEKOMST


In zijn tweede vlog van 2016 vertelt SNB-directeur Marcel Lefferts over fosfaat, het goud van de toekomst. SNB maakt met nieuwe ontwikkelingen de fosfaatcirkel in 2018 rond.

3D-SCANNER INSPECTEERT OVENS


SNB hanteert sinds kort een nieuwe methode om de technische staat van de ovenwanden te controleren. Een unieke 3D-scanner brengt de conditie en maatvoering van de bemetseling van de ovens in beeld.

LEES MEER >>
WAT KAN SNB VOOR U BETEKENEN?
 
Voor meer informatie over SNB kunt u altijd contact met ons opnemen. We zien opmerkingen en vragen graag tegemoet. Want uitwisseling van expertise komt iedereen ten goede, niet in de laatste plaats het milieu en dus de samenleving.
 
Vindt u de informatie in deze nieuwsbrief interessant?
Stuur hem gerust door naar collega’s of vakgenoten die SNB Berichten
wellicht nog niet kennen. Inschrijven voor onze nieuwsbrief is gratis
.

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)
| 
Middenweg 38  |  4782 PM Moerdijk
Postbus 72  |  4780 AB Moerdijk
T (0168) 38 20 60  |  info@snb.nl  |  www.snb.nl


U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van NV Slibverwerking Noord-Brabant.
Klik hier om u af te melden.