Copy
Nyheder, arrangementer og information fra Dansk Missionsråd
View this email in your browser
Nyheder, arrangementer og information fra Dansk Missionsråd
.

Generalsekretæren skriver

Kronik: Kirkerne og verdens fremtid
 

Fra Kristeligt Dagblad, 5. januar 2017
I september 2015 vedtog FN 2030-verdensmålene for bæredygtig udvikling, og allerede nu sker der meget godt på lokalt niveau. Hvordan ser krydsfeltet mellem kristendom og udvikling ud i dag: Er kristendom en hindring for udvikling? Er kristendommen irrelevant? Eller kan kristendommen ligefrem være en ressource i udvikling? Ved årtusindskiftet var interessen for religioners betydning i forhold til udvikling ganske begrænset, og den gældende akademiske indsigt var da at religion enten var irrelevant eller direkte en hindring for udvikling. I det seneste årti er der internationalt kommet meget større fokus på religion som en ressource i vanskelige situationer hvor mennesker ønsker at forme deres hverdag og liv i en positiv retning. Egentlig kommer det ikke som en overraskelse for dem, der af erfaring ved i hvor høj grad lokale kirker i det globale syd er engageret i udvikling (læs mere på http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/kirkerne-og-verdens-fremtid)
 
I efteråret 2016 har DMR arbejdet med kirkerne og verdensmålene. Det var således temaet for repræsentantskabsmødet 23. november 2016 – se oplæggene her: https://soundcloud.com/dansk-missionsrad/kirkerne-og-verdensmalene. Se også materialet ’Kirken er godt nyt for verden’ med inspiration til gudstjeneste og verdensmål - http://www.dmr.org/index.php/godtnyt
 


Generalsekretær, Jonas Adelin Jørgensen

Fra Ny Mission nr. 31 - Mission og Migration

Knud Jørgensen: ’Mission og migration: Historiske og globale perspektiver’, Ny Mission, nr. 31, 2016.

Hvad sker der når den postvestlige kristendom kommer tilbage til det postkristne vesten, spørger Knud Jørgensen i artiklen ’Mission og migration: Historiske og globale perspektiver’, i det seneste nummer af Ny Mission.

”Migration er en vigtig del af vor historie. Folk har været i bevægelse siden historiens begyndelse, ofte over store afstande og af mange årsager - handel, epidemier, økonomiske muligheder, asyl, krig, forfølgelse, naturkatastrofer og eventyrlyst. Og når mennesker flytter på sig, bringer de med sig deres ideer, tro og religiøse praksis. Sådanne forflytninger har skabt kulturelle forskelle og har ofte forandret de demografiske, økonomiske og sociale strukturer. Migration har ført til transformation inden for samfund og tro og spillet en aktiv rolle i det historiske drama”
 
Læs mere på https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/nymssion_31/22
 

DMR Repræsentantskabsmøde 25. april 2017

I lighed med tidligere år vil DMR’s repræsentantskabsmøde finde sted samme dag som DMRU’s generalforsamling, og igen i år vil vi være på Vejle Center Hotel, Vejle. Repræsentantskabsmødet finder sted tirsdag d. 25. april, kl. 10:30-12:30. Nærmere information følger, men noter allerede nu datoen.
 
 

Arrangementer


DMR afholder løbende forskellige arrangementer for medlemsorganisationernes ansatte og frivillige og andre med interesse for kristen mission.

Hvis du ønsker mere information om forum eller enkeltarrangementer, så henvend dig til tovholderen på den anførte emailadresse. Hvis du ønsker at tilmelde dig, så sker tilmelding via mail til DMR. Deadline for tilmelding er generelt 14 dage før arrangementet.
 
 
 

 • 11. januar         Tros- og Religionsfrihedsforum: Event i forbindelse med lancernig af ÅD’s World Watch List, Christiansborg, kl. 10-11, information og tilmelding Filip Buff Pedersen, fbp@dmr.org

 

 • 18. januar         Fælles DMR-DMRU bestyrelsesmøde, Odense, kl. 10-15

 

 • 3. februar         Forum for Udsendte og Familier: Sikkerhedsvurderinger og krise-debriefing, Diakonissestiftelsen, København, kl. 10:30-17:00, information og tilmelding Maria Kofod Techow, mkt@psykiatri-eksistens.dk  

 

 • 23. februar       Integreret Mission Forum: Netværksmøde, Århus, kl. 10:30-15:00, information og tilmelding Andreas Østerlund Nielsen, andreasnielsen@it.dk

 

 • 15. marts          Netværksmøde: Ledelse i trosbaserede organisationer (del 3 af 3), Mission Afrika, Diakonhøjskolen, Århus, kl. 13-16, information og tilmelding Jonas Adelin Jørgensen, jaj@dmr.org

 

 • 29. marts          DMR bestyrelsesmøde, Odense, kl. 10-15

 

 • 4. april                Studieudvalgsmøde + Forum for Teologisk Uddannelse: ”The Church Towards a Common Vision’ – Ecclesiology, Mission & Theological Education”, Samuel Dawai, Cameroon. Finder sted i København. Bemærk ændret dato! Information og tilmelding Jonas Adelin Jørgensen, jaj@dmr.org

 

 • 25. april             DMR repræsentantskabsmøde + DMR/DMRU medlemsseminar: Fidon Mwembeki, LWF / Tanzania: ’Waking the Giant: Churches and Goals for Sustainable Development’, Vejle, kl. 10:30-16:00, information og tilmelding dmr@dmr.org

 

 • 26. april             Studiedag: DMR og Center for Afrikastudier, Københavns Universitet: Fidon Mwembeki, LWF / Tanzania: ’Waking the Giant: Churches and Goals for Sustainable Development’, København, kl. 13-16, information og tilmelding Jonas Adelin Jørgensen, jaj@dmr.org

 

 • 2. maj                 Økonomierfa: Regnskabsopsætning og missionærhåndbogen v.2.0, Odense, information og tilmelding dmr@dmr.org

 

 • 7. juni                 Forum for Udsendte og Familier: Kulturudvikling, kulturel forståelse – ny forståelse af kulturtilpasning. Århus, kl. 10:30-15:30. Information og tilmelding Maria Kofod Techow, mkt@psykiatri-eksistens.dk  

                          
 

 

 • 30. august        Forum for Udsendte og Familier: De udstationeredes egenomsorg Diakonissestiftelsen, København, kl. 10:30-15:30. Information og tilmelding Maria Kofod Techow, mkt@psykiatri-eksistens.dk

 

 • 22. nov.             Forum for Udsendte og Familier: Lederens egen stil. Århus, kl. 10:30-15:30. Information og tilmelding Maria Kofod Techow, mkt@psykiatri-eksistens.dk

 
 
 
 
Vil du høre og se (eller genhøre og gense) arrangementer, så søg blandt DMRs podcast på Soundcloud eller DMRs videoer på Vimeo. Vil du have dit arrangement på listen, så send en kort beskrivelse og praktiske oplysninger til DMR.
 
Se flere arrangementer for resten af foråret på DMRs hjemmeside på http://dmr.org/index.php/arrangementer
 

Medieomtale af DMR

Følg DMR

Du kan løbende følge med i DMR's arrangementer og aktiviteter på 
Copyright © Dansk Missionsråd

Vores postadresse og besøgsadresse er

Dansk Missionsråd / Danish Mission Council
Peter Bangs Vej 1D, DK-2000 Frederiksberg, Denmark
 + 45 8172 4007 

Vil du ændre dit abonnement?
Du kan slette dit abonnement her unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dans Missionsråd · Peter Bangs Vej 5B · Frederiksberg 2000 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp