Copy
Nyheder, arrangementer og information fra Dansk Missionsråd
View this email in your browser

Uværdig behandling af besøgende fra partnerorganisationer

Generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen skriver:
 
Det blevet et mareridt for DMR’s medlemsorganisation Mission Afrikas afrikanske partner i Cameroun at søge visum til Danmark. Har myndighederne ikke tillid til, at missionsorgansationer sender gæster hjem igen? 
 
I denne uge besøgte Samuel Dawai Danmark. Det har han gjort tidligere, men denne gang var det nær ikke lykkedes. Samuel Dawai har en ph.d. i teologi og er rektor på den lutherske Brødrekirkes seminarium i byen Kaele i det nordlige Cameroun. I Kaele bor han med sin kone og børn, har et godt arbejde og et stort netværk. Hans kirke arbejder med projekter, som DMR’s medlemsorganisation Mission Afrika støtter og engagerer sig i. Det arbejde som de udfører fokuserer på at hjælpe flygtninge i nærområdet, flygtninge som er en konsekvens af terrororganisationen Boko Harams hærgen i området.
Sammen med Mission Afrika og Kirke-til-Kirke samarbejdet i Herning Nordre Provsti havde Dansk Missionsråd inviteret Samuel Dawai til Danmark. Han er en typisk og værdifuld samarbejdspartner for missionsorganisationer, som vægter udveksling af teologisk refleksion, erfaringer, kultur og ånd højt. Samuel Dawai skulle deltage i en temadag om Luther og mission i Herning, besøge Mission Afrika, og holde et oplæg på DMR’s studiedag. I alt skulle han være seks dage i Danmark.

Hvis vi på forhånd havde vidst, hvor stort arbejde og hvor uværdig en proces det ville være, så havde vi ikke inviteret ham: I jagten på visum til Danmark har Samuel Dawai kørt 6.000 km ad afrikanske landeveje på kryds og tværs i Cameroun og Nigeria. Han har overnattet 10 nætter på små guesthouses i forskellige byer. Han har ansøgt og været interviewet på tre forskellige konsulater og ambassader, og præsenteret dokumentation i form af fødselsattest, vielsesattest, fødselsattester for samtlige tre børn, lønsedler, kontoudtog, og en udførlig liste over steder, hvor han skulle overnatte i Danmark. I alt tog processen to måneder for en rejse på seks dage, og hans afrejse blev endda udsat et døgn, da han ikke havde modtaget sit visum. Hvilken dansker – endsige repræsentant for dansk virksomhed eller danske myndigheder – ville finde sig i en sådan proces for at besøge Cameroun? Eller hvilket som helst andet sted?

Ved at invitere Samuel Dawai og ved hans accept af invitationen har vi spildt hans tid. Det er uværdigt for Samuel Dawai at skulle trækkes gennem den proces, som ansøgning om visum er. Og i sidste ende vanskeliggør det vores arbejde som missionsorganisationer, hvis vi også i fremtiden vil vægte udveksling og partnerskaber såvel som folkelig forankring på tværs af økonomiske muligheder og geografiske grænser. 

Repræsentantskabsmøde og seminar

Tirsdag d. 25. april kl. 10:30-13:00 finder DMR’s repræsentantskabsmøde sted på Vejle Center Hotel, Vejle. Den første del fra kl. 10:30-13:00 er forretningsdelen, hvor DMR’s aktiviteter og regnskab gennemgås, og hvor der er plads til og mulighed for diskussion af, hvordan DMR skal udvikle sig i det kommende år, specielt med henblik på en mulig sammenlægning med DMRU. Der er desuden valg til bestyrelsen for DMR.

Anden del af mødet fra kl. 14.00 – 16.00 er en del af det fælles DMR og DMRU seminar. Temaet for det fælles seminar er ’Kirkerne og Verdensmålene’. Seminaret sigter på at klargøre forholdet og den virkning som kristen mission har på samfund og kulturer rundt om i verden i lyset af de mål, som Verdensmålene optegner. Dr. Fidon Mwombeki, Department for Mission and Development i Det Lutheranske Verdensforbund (LWF), vil fortælle om et globalt projekt kaldet ’Waking the Giant: Churches and Goals for Sustainable Development’, og diskuterer hvordan kirkerne kan blive bedre til at arbejde med Verdensmålene.

DMR’s repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. april kl. 10:30 – 13:00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle.

LWF Reformationskonference

Det lutherske verdensforbunds 12. kongres finder sted 10.-16. maj i Windhoeck, Namibia. Temaet for kongressen hænger tæt sammen med reformationsfejring: ’Befriet af Guds nåde’. Undertemaerne de første tre dage afspejler også klassiske lutherske temaer: ’Frelsen – ikke til salg’, ’mennesker – ikke til salg’, ’skaberværket – ikke til salg’. Se mere her: https://www.lwfassembly.org/ og følg med på DMR’s Facebook-side under kongressen.  

Skriftens Stemmer

Bibelen er den bog i verden, som er oversat til flest sprog. Hele Bibelen eller dele af Bibelen kan læses på mere end 3000 sprog og flere kommer til hvert år. Det betyder, at 5,5 mia. mennesker fordelt over hele kloden har mulighed for selv at læse og fortolke de tekster, der ligger til grund for vores religion på deres modersmål.

For at hylde den store variation i tolkninger har fire organisationer – Bibelselskabet, Dansk Missionsråd, Kirkefondet og Danmission – trukket på deres store internationale netværk og inviteret gæster fra Afrika, Asien og Mellemøsten til Danmark for at lære mere om, hvordan Bibelen læses i forskellige kulturelle sammenhænge. 

I perioden 1. september – 6. december 2017 vil de 11 internationale gæster fra Afrika, Asien og Mellemøsten rejse rundt i Danmark. Det vil være muligt at få besøg af en gæst til f.eks. sogneaftener, prædikenværksteder, konfirmandundervisning, møder i bibelstudiekredse, eller lignende. Mødernes form vil være inspireret af ”Dwelling in the Word”, en metode til at komme tættere på Bibelens budskaber gennem læsning og dialog. Vores gæster kommer altså ikke med et færdigt oplæg eller prædiken, det hele skabes gennem dialog mellem de internationale gæster og deltagerne.

Af logistiske årsager kan vores gæster kun besøge 1-2 stifter hver, fordelingen sker efter først til mølle. Besøget er selvfølgelig gratis.

Læs mere her

Formidlingsforum: Vores arbejde med Verdensmålene

Kom med klip fra arkiverne og tag hjem med en video

Verdensmålene fylder mere og mere i mediebilledet. Kom med på vognen og få støtte og inspiration til, hvordan I kommunikerer om jeres arbejde og Verdensmålene. 

På workshoppen skal I medbringe forskellige filmoptagelser, der fortæller om jeres arbejde med Verdensmålene. Det kan være fra projekter ude i verden eller et interview med en leder i Danmark. I kan også medbringe fotos, der kan bruges i kommunikationen. Vi vil på workshoppen sammen arbejde med råmaterialet, og deltagerne kommer hjem med en video, som kan bruges på hjemmeside og sociale medier. 

Workshop afholdes den 9. maj, kl. 13-16 i Odense og er gratis for DMR's medlemsorganisationer. Deltagere kan enten være kommunikationsmedarbejdere eller frivillige, der arbejder med organisationens kommunikation. 

Tilmelding til mnh@dmr.org senest den 1. maj. 

Ny Mission nr. 32: Godt nyt for verden

I slutningen af april udkommer Ny Mission nr. 32. I dette nummer tages på forskellige måder fat på FNs Verdensmål.

Redaktør, Mogens S. Mogensen skriver: 
”De gode nyheder, som kirken er sendt til verden med, er ikke identiske med de gode nyheder, som opfyldelsens af FNs mål for en bæredygtig udvikling indebærer for fattige, sultne, uuddannede osv. Den historie, vi møder i evangelierne, er større end den historie, som udviklingsmålene præsenterer. Men som Jonas Jørgensen skriver det i en af sine artikler, så er der ”en tydelig og frugtbar korrespondance mellem den sociale praksis, som kristendommen historisk har givet anledning til, og de verdensmål for bæredygtig udvikling, som FN har opstillet”. Derfor er der al mulig grund til i kirker og kirkelige organisationer at reflektere over, hvordan man også fra kirkelig side kan bidrage til at opfylde de 17 mål, som alle FNs medlemslande er blevet enige om at arbejde hen imod.”

Ny Mission kan bestilles på dmr@dmr.org eller på årets repræsentantskabsmøde i Vejle. 

Arrangementer

Arrangementer i foråret 2017


25. april: DMR repræsentantskabsmøde + DMR/DMRU medlemsseminar
Fidon Mwembeki, LWF / Tanzania: ’Waking the Giant: Churches and Goals for Sustainable Development’ 

Vejle, kl. 10:30-16:00, information og tilmelding dmr@dmr.org

26. april : Studiedag: DMR og Center for Afrikastudier, Københavns Universitet
Fidon Mwembeki, LWF / Tanzania: ’Waking the Giant: Churches and Goals for Sustainable Development’

København, kl. 13-16, information og tilmelding Jonas Adelin Jørgensen, jaj@dmr.org 

2. maj: Økonomierfa
Regnskabsopsætning og missionærhåndbogen v.2.0

Odense, information og tilmelding dmr@dmr.org

9. maj - Formidlingsforum: Vores arbejde med Verdensmålene
Kom med klip fra arkiverne og tag hjem med en video.

Odense kl. 13-16, information og tilmelding, Maria N. Hastrup, mnh@dmr.org

Se flere arrangementer her

Følg DMR

Du kan løbende følge med i DMR's arrangementer og aktiviteter på 
Copyright © Dansk Missionsråd

Vores postadresse og besøgsadresse er

Dansk Missionsråd / Danish Mission Council
Peter Bangs Vej 5B, DK-2000 Frederiksberg, Denmark
 + 45 8172 4007 

Vil du ændre dit abonnement?
Du kan slette dit abonnement her unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dans Missionsråd · Peter Bangs Vej 5B · Frederiksberg 2000 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp