Copy
Nyheder, arrangementer og information fra Dansk Missionsråd
View this email in your browser

Tros og religionsfrihed i Kina

af generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Den danske udenrigsminister besøger i disse dage Kina. Regeringen har i regeringsgrundlaget lovet fokus på menneskerettigheder og specielt på tros- og religionsfrihed. Under sit besøg har udenrigsministeren lovet finansiering af et kulturcenter hvor kineserne selv står for udvælgelsen af fokusområder. Spørgsmålet er om det er tilfredsstillende. Det tror jeg ikke, fordi jeg frygter, at en sådan indsats slet ikke står mål med de markante menneskerettighedskrænkelser der foregår i landet – læs mere her

 

Ny bog og invitation til seminar og lancering


DMR udgiver 12. november bogen Kristendom og udvikling. Bogen er redigeret af Uffe Torm, og er en 300 siders antologi om danske bidrag og den danske tænkning på dette område i de sidste fem årtier. Bogen indeholder både historiske og mere teoretiske perspektiver, samt konkrete eksempler på religions betydning i det daglige udviklingsarbejde. Den henvender sig til alle, som arbejder med eller har interesse for at forstå forholdet mellem religiøs tro og engagement for udvikling.DMR inviterer til seminar og boglancering torsdag d. 12. november kl. 13-15 på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, og onsdag d. 18. november kl. 13-15 på Århus Universitet, Århus.
 
Det er muligt at købe bogen til den reducerede pris af 150 kr. ved seminaret. Bogen kan også bestilles fra Dansk Missionsråds sekretariat på dmr@dmr.org til 200 kr. + porto, eller læses og downloades på http://issuu.com/danishmissioncouncil
 

 

Arrangementer 

Tilmelding skal ske til dmr@dmr.org 

 

Repræsentantskabsmøde


Torsdag d. 12. november, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, kl. 10:30-12 – Efterårsrepræsentantskabsmøde med præsentation af de reviderede vedtægter - http://www.dmr.org/kalender/details/178-repraesentantskabsmode?xref=162
                                                         
Samme dag, torsdag d. 12. november, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, kl. 13-15, Seminar og boglancering: ”Kristendom og udvikling”, m. Gerrie ter Haar og Lars Udsholt. Se mere her (http://www.dmr.org/kalender/details/182-boglancering?xref=166 )
                            

Forum for udsendte og familier

Fredag d. 27. november, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, kl. 9-17, Temadag om konfliktløsning, m. Henrik Bartholdy og Maria Kofoed Techow (http://www.dmr.org/kalender/details/181-temadag-om-konfliktlosning?xref=165)
                            

Formidlingsforum

Mandag d. 7. december, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, kl. 10:30-13:00, ’Hvad mener vi når vi siger…’ – Workshop om organisationernes kommunikation og værdier på hjemmesider, m. Morten Bonde Pedersen (http://www.dmr.org/kalender/details/174-hvad-mener-vi-nar-vi-siger?xref=158


 

Temadag om konfliktløsning

Forum for udsendte og familier 

Fredag d. 27. november, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, kl. 9-17.
 
DMR’s forum for udsendte og familier sætter fokus på en af de væsentligste stressfaktorer for udsendte medarbejdere: slidsomme konflikter. Det kan være konflikter med nationale samarbejdspartnere, andre udsendte kollegaer, konflikter i menigheden eller konflikter med den ansættende organisation og teamleder. Hvordan kan man bedst ruste udsendte medarbejdere til at tackle konflikter? Hvordan kan organisationerne tackle konflikter med udsendte medarbejdere og mellem udsendte medarbejdere på bedst mulig måde?
 
Undervisningen tager en praktisk vinkel på konfliktløsning med fokus på forståelse af konflikter og praktiske værktøjer til at spørge ind hos konfliktens parter. Målet er dels, at deltagerne selv får en øget forståelse for konflikters natur, og hvordan de kan håndteres, og dels at de får et bedre grundlag for at overveje og planlægge, hvordan deres medarbejdere og organisation rustes bedre til konflikthåndtering.
 
Underviserne er Henrik Bartholdy, teolog, coach og systemisk konsulent, og Maria Kofoed Techow, psykolog og tovholder på forum for udsendte og familier.
 
Se mere her 
 

Ny tovholder for Øko-erfa


På det årlige møde i Økonomi-erfa 9. oktober blev der valgt en ny tovholder for erfa-gruppen. Det er Johnny Lindgreen, resursechef i Luthersk Missionsforening, som har indvilliget i at være tovholder.  Johnny er allerede i gang med sin første opgave, som er at sammen med Karsten Høgild, KA, skabe et overblik over lønpolitikken i DMR’s medlemsorganisationer. Han kan kontaktes på jl@dlm.dk                              
 

LFYM nedlæggelse og nyt initiativ

På et styringsgruppemøde 7. september 2015 blev det besluttet at kredsen bag Landslotteriet for Ydre Mission ansøger DMR’s bestyrelse om nedlæggelse af aktiviteten. Samtidigt var der en drøf­tel­se af mulige fortsættelser af aktiviteter, som fremmer de oprindelige intentioner bag lotteriet. Vi blev enige om, at der nedsættes et aktivitetsudvalg, der skal forsøge at skitsere en ny særlig aktivitet, som a) kan appellere til missionsorganisationernes kirkelige bagland, b) kan bidrage til at fremme og fastholde mission på menigheders dagsordener, c) kan tjene som fundraising. Udvalget skal præsentere den nye særlige aktivitet på repræsentantskabsmødet april 2016. Udvalget mødes mandag d. 16. november kl. 12-15 på Diakonissestiftelsen, København. Tilmelding til jaj@dmr.org
                            
 

DMR på Facebook

DMR har været på Facebook i nogle måneder nu. Micah Global Consultation i Peru, september 2015, var en god anledning til at begynde. Vi synes vi er kommet godt i gang, men lærer stadig! Besøg DMR på Facebook https://www.facebook.com/danskmissionsraad/
 
 
Som tidligere kan du også følge DMR på Vimeo (https://vimeo.com/danskmissionsraad ) og på Soundcloud (https://soundcloud.com/dansk-missionsrad ), hvor du kan se og høre – eller gense og genhøre – arrangementer i DMR-regi.  

Medieomtaler        


 

Diverse 

’Lev Livet Hele Livet’: DMR har fået invitation til at deltage i en kampagnen om testamentariske gaver – se mere på ”www.aktiv50plus.dk”. Kampagnen bliver bl.a. lavet i samarbejde med Ældresagen og ISOBRO. 

 
Copyright © Dansk Missionsråd

Vores postadresse og besøgsadresse er

Dansk Missionsråd / Danish Mission Council
Peter Bangs Vej 1D, DK-2000 Frederiksberg, Denmark
 + 45 8172 4007 

Vil du ændre dit abonnement?
Du kan slette dit abonnement her unsubscribe from this list