Copy
C'est la Vie-Huis Nieuwsbrief nummer 01 - februari 2016
Bekijk deze email in browser

Nieuwsbrief februari 2016

Trots presenteren we u onze eerste nieuwsbrief
 

Vanaf april 2015 werken we (Marina Bol en Margot de Bekker) samen aan het realiseren van ons C'est la Vie-Huis in het Gooi. In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen. In het bijna-thuis huis bieden we hospicezorg, respijtzorg en tijdelijke opvang aan ongeneeslijk zieke mensen. Het idee is ontstaan door een bezoek aan een Hospice van een gezamenlijke vriendin in Den Helder. De zorg die daar geboden wordt en de verhalen van de gasten hebben ons zeer geraakt. 
Omdat het Gooi nog geen bijna-thuis huis heeft, was dat voor ons een goede reden om met het initiatief aan de slag te gaan. Ons streven is gasten een warme huiselijke omgeving te bieden in de laatste fase van hun leven. We nemen het "zorgen" van de mantelzorgers over, zodat ook zij de gelegenheid krijgen om in alle rust afscheid te kunnen nemen van hun dierbare. 

Op 30 december 2015 is een belangrijke stap gezet. Op die datum is de Stichting C'est La Vie-Huis 't Gooi opgericht en is ook de raad van toezicht benoemd.
We hebben een  fondsenwerver opdracht gegeven om voor ons de grote landelijke fondsen te benaderen voor ondersteuning bij de realisatie van het huis. Inmiddels hebben we een geschikt pand op het oog. Nu onderzoeken wij welke aanpassingen aan het pand noodzakelijk zijn, welke kosten dit met zich meebrengt en zijn in gesprek met de Gemeente Gooische Meren.
5 februari is de Stichting Vrienden Van C'est la Vie-Huis 't Gooi opgericht. Zij zorgen voor sponsoring en donaties vanuit de regio, d.m.v. acties van bijv. de Rotary en hebben contacten met plaatselijke ondernemers.

Het is fantastisch om te merken dat wij van een groot aantal deskundige mensen, die ons vrijwillig helpen, al in de voorbereidingsfase hulp en support ontvangen.
Deze vrijwilligers zetten hun expertise de komende tijd in om verschillende projecten te realiseren. 
Wilt u nu al meer informatie? Kijk dan op www.cestlavie-huis.nl. Daar vindt u ook onze brochure.
Om de mensen in het Gooi en Omstreken kennis te laten maken met ons en het C'est La Vie-Huis, organiseren wij binnenkort een grote informatiebijeenkomst. Over de locatie en de datum houden wij u op de hoogte. Via de lokale media informeren we alle inwoners van het Gooi over de realisatie van ons bijna-thuis huis.

Hoe kunt u ons helpen?
Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken of dit nu financieel of praktisch is. Momenteel hebben wij behoefte aan financiële ondersteuning om de aanpassingen van het pand te kunnen realiseren en voor financiering van ons werkkapitaal. Wij gaan graag met u in gesprek over een lening of anderszins.
Ook een eenmalige gift is van harte welkom. Op onze website kunt u via een iDeal button uw donatie doen.
We houden u op de hoogte,

Met vriendelijke groet, Marina Bol en Margot de Bekker

Neem contact met ons op
Initiatiefnemers:
Marina Bol, Bussum
Margot de Bekker, Zeewolde
info@cestlavie-huis.nl
 
Ons uitgangspunt is dat iedereen welkom is. Wij handelen met respect voor onze medemens, ongeacht achtergrond, levensbeschouwing of financiële situatie.
We willen met liefde en aandacht stilstaan bij de laatste fase van het leven.

 
Er is altijd tijd voor verdriet,
maar we vieren ook samen het leven.

- C'est La Vie -

 
Copyright © 2015 C'est La Vie-Huis - Alle rechten voorbehouden.