Copy
Přečtěte si věstník v internetovém prohlížeči
květen 2020
K aktuální situaci.
Vážení a milí,

 
k aktuální situaci stručný souhrn údajů, které v oficiálních veřejně přístupných dokumentech najde každý, kdo hledání věnuje čas. Údaje, které nelze jednoznačně doložit, opomíjím.

Úvodem příklad desinformačních kampaní masových médií:


S oblibou se poukazuje na přínos diktatury (zákaz vycházení, náhubek atd.) ke zvládnutí pandemie a na to, jak hrůzná situace by jinak nastala. Přitom se ukazuje prstem na nezodpovědné Švédsko a údajnou tamní vysokou úmrtnost – státy s přísnými nařízeními jsou oproti tomu příkladem zodpovědného jednání a nižší úmrtnosti. V prvním příkladu vidíme Velkou Británii. Uvádějí se přitom čísla ze žlutě podbarveného týdne, kdy se ve Švédsku skutečně objevila o trochu vyšší čísla (modrá linie), ale jinak je průběh obdobný.Srovnání s Itálií je vidět na dalším obrázku, a obdobně je to při srovnání s dalšími státy, které nařídily náhubky a domácí vězení.Necháte-li na sebe zapůsobit oba obrázky, ujasní se vám, jak nesmyslný je argument, že švédská cesta normálního běhu života si vyžádala nesčíslné oběti na životech. Dnes, 31. 5., hlásí Švédsko dokonce poprvé od vypuknutí plándemie den bez jediného úmrtí.

Setkal jsem se zatím s jedinou osobou, která řekla, že zná někoho, kdo onemocněl na COVID-19. Ale ani tato osoba neznala nikoho, kdo by znal někoho, kdo na COVID-19 zemřel. Je známo, že houfně aplikované způsoby „léčby“ by mohly zahubit i zcela zdravé jedince. První obdukce provedené v Německu ukázaly, že ani jeden ze zesnulých nezemřel na COVID-19, a Itálie před několika dny zveřejnila údaj, že 96 % úmrtí připisovaných COVID-19 bylo zaviněno něčím jiným.

Fakta:

1) Existence virů je sporná. Je jasné, že něco existuje, jinak by nemohly testy zjišťovat přítomnost něčeho, nicméně nebylo nikdy doloženo, že viry způsobují tzv. infekční onemocnění. Takový důkaz by musel splňovat postuláty stanovené Robertem Kochem, a sice virus by musel být z nositele izolován, vyfotografován, a nakonec by musel způsobit u zdravého stejnou chorobu. To se ještě nikdy nezdařilo a platí to i pro „nový“ virus. Stručně řečeno: neexistuje vědecký důkaz viru SARS-CoV-2.

To, co dosavadní vědecký výzkum napovídá, je skutečnost, že na tzv. infekčních chorobách se podílí životní prostředí nebo je dokonce jejich samotným původcem (ponecháme-li stranou „vnitřní“ faktory jako duševní situaci, životosprávu atd.)

Pokud vás zajímá, co vlastně zjišťují neúnavně propagované testy, přikládám odkaz na stručné pojednání z letošního roku v češtině. Autorem je David Crowe, který promoval v biologii a matematice koncem sedmdesátých let a je jedním z mála nezávislých vědců, což znamená, že se živí sám a nemusí se bát o místo a o peníze. http://theinfectiousmyth.com/coronavirus/COVIDCritiqueCzech.pdf

2) Globální plándemie je projekt, jehož scénář najdeme u Rockefellerovy nadace v dokumentu z roku 2010, obdobný scénář má německé ministerstvo vnitra z roku 2012 a nepřekvapilo by, kdyby měly takové scénáře i vlády jiných zemí. Scénáře se zabývají hypotetickou plándemií způsobenou variantou SARS-viru a následovnými opatřeními a důsledky, které nakonec mají vést k „ochraně obyvatelstva“ za pomoci drakonických opatření.

Německý scénář z roku 2012 uvádí, že k události dojde v únoru v jihovýchodní Asii, kde se virus přenese na lidi ze zvířat na tržištích. To, že se jedná o začátek plándemie, nikdo neví, na to se přijde až v dubnu. Chorobu do Německa zavlečou dva lidé navracející se z Číny.

Nechci zde tyto scénáře analyzovat, jen poukázat na to, že vše probíhá podle plánu. „Vše“ s výhradami, neboť, jak víme, člověk míní, Pán Bůh mění…

3) Vyhlášení globální plándemie spadá do pravomoci Světové zdravotnické organizace WHO. Ta je financována členskými státy, ale jelikož to nestačí, i soukromými dárci. Význačné postavení mezi nimi zaujímá lidumil Bill Gates, který sice nemá lékařské vzdělání, a přesto je respektován hlavami států, které jednají dle jeho přání, zatímco skuteční odborníci jsou umlčováni, zamlčováni nebo zesměšňováni.

Poslední dekádu vyhlásil Bill v roce 2010 za dekádu očkování. Pochlubil se, že z 10 miliard, které do očkování v těch letech investoval, se mu vrátil dvacetinásobný zisk, tedy 200 miliard.

V roce 2010 prohlásil, že zásadní problém našeho světa je nadbytek kysličníku uhličitého, který je způsobován nadměrným počtem lidí na světě. Snížit jejich počet na nulu se nám nepodaří, zažertoval, ale s pomocí antikoncepce a očkování bychom mohli snížit jejich počet o 10-15 %.

Bill vyrůstal v rodině, která byla velmi aktivní na poli tzv. plánovaného rodičovství, což znamená nucenou sterilizaci nehodnotných vrstev obyvatelstva a potraty. Billův tatínek se angažuje dodnes, a jelikož čerstvé orgány zabitých dětí jsou žádaným produktem v očkovacím a potravinářském průmyslu, nevede se mu špatně.

V roce 2015 Bill prohlásil, že v brzké budoucnosti bude lidstvo ohroženo novým korona-virem, a on bude ten, kdo lidstvo zachrání. V roce 2018 prováděl simulaci pandemie, která má zahubit 33 miliónů lidí během prvních šesti měsíců. Koncem roku 2019 konala Billova nadace v New Yorku nácvik budoucí pandemie. Jednalo se mimo jiné o to, jak naočkovat celé lidstvo a přitom přimět státy, aby financovaly celou akci i náklady na odškodné obětem očkování, jejichž počet Bill odhaduje na 10 %, tedy asi 700.000 obětí.

Při nedávno prováděných prvních pokusech s vakcínami dosáhl počet bezprostředních vážných následků 20 %. O dlouhodobých se ještě nic neví. Bill ale říká, že testování dlouhodobých následků není tentokrát na místě, je třeba očkovat globálně a rychle a případné následky řešit později.

Nácvik pandemie v New Yorku se ostatně konal přesně ve stejnou dobu, kdy se v čínském Wu-chanu konaly tzv. 7. světové vojenské hry. Wu-chan je město, ve kterém celá plándemie začala. Netřeba podotýkat, že Billova nadace se podílí i na financování dotyčné laboratoře.

Bill samozřejmě financuje ještě před začátkem plándemie i farmaceutické firmy, které mají stát v čele budoucího výzkumu a produkce očkování proti pandemii, a firmy, které vyvíjejí technologie pro digitální kontrolu očipovaného lidstva. Samozřejmě i velké hromadné sdělovací prostředky, které se musejí postarat o utváření veřejného mínění a potřebnou cenzuru.

Bill financuje kromě WHO (doposud zhruba 2,5 miliardy $) řadu dalších zdánlivě nezávislých organizací, ale když se podíváte na jejich dozorčí rady a předsednictva, vidíte, že v nich sedí stejné osoby. Současnou hlavu WHO najdete v několika dalších spolcích, a osoby, které sedí v nich, sedí i jinde, zkrátka a dobře, je to všechno jako jedna velká rodina. Když už jsme u rodin, Bill patří přes manželku Melindu do rodiny Rockefellerů. Ale s Rockefellery už se přátelil i jeho tatínek.

Zatím to šlape. Spasitel Bill dostal o velikonocích na prvním německém programu v televizních novinách příležitost hovořit rozsáhle o cíli globálního očkování, a EU o tři týdny později na jeho program dokázala přispět částkou 7,4 miliardy €. Billova nadace má výborné vztahy s Německem, Švýcarskem a dalšími státy a odpovídající smlouvy o spolupráci.

3) Naočkovat lidstvo není jednoduché. Jak poznat, jestli někdo programu neunikl? Bill investuje do programů digitální identifikace. Na světě je prý přes miliardu lidí, kteří nemají žádnou identifikaci, a tak jim unikají různé výhody jako nemocniční pojištění apod. To je třeba napravit, nejlépe pomocí nanotechnologie, doklady pak má každý v těle a nemůže je ztratit.

4) Problém se čtením údajů na čipech v těle obyvatel je ten, že momentální mikrovlnná síť telekomunikací nepokrývá potřebu. Je na to třeba síť 5G. Zatímco o účincích sítě 3G se mezitím ví s jistotou např. to, že způsobuje neplodnost, mutace, kornatění atd. atp., o 5G studie neexistují, především proto, že nejsou dostupné možnosti, jak záření měřit. To neznamená, že takové přístroje neexistují, ale cenově začínají někde u 100.000 $, a to si nemůže kdekdo dovolit.

Zprovoznění sítě 5G se mnohde projevilo mrtvými ptáky padajícími z nebes, úhynem včel a hmyzu, mikrobů v horní vrstvě půdy… a co to udělá s lidmi, se neví.

Ví se ale, že nejvyšší výskyt problematických onemocnění v průběhu aktuální plándemie koresponduje s lokalitami se zprovozněnou sítí 5G. Například Wu-chan, město, které je spojeno se vznikem plándemie, bylo též prvním městem ve znamení 5G. Stejně tak je tomu např. v Itálii a jinde; lokality se zprovozněným 5G byly výrazně postiženy „virem“.

Aby síť mohla fungovat, musejí být mobilní věže rozmístěny velmi hustě, například v Německu bude místo dosavadních 60.000 věží zapotřebí 800.000. Jelikož zatížení zářením stoupá a klesá exponenciálně v závislosti na vzdálenosti zdroje, stoupne zatížení snížením odstupu věží nepředstavitelnou měrou.

Lze tak zabít dvě mouchy jednou ranou: proočkování obyvatelstva vakcínami, o jejichž dlouhodobějších účincích se dozvíme, až bude po všem, a identifikace obyvatelstva s pomocí záření, o jehož dlouhodobých účincích se také dozvíme až v budoucnosti – ale pokud se má snížit podstatně počet obyvatel na světě, nemůže se nic nezdařit…

5) Propaganda států přispívajících k uskutečnění cílů plándemie se snaží polarizovat obyvatelstvo dle motta „rozděl a panuj“. Každý, kdo zpochybňuje oficiální linii, je označován za pravicového extremistu, rasistu, nebezpečného pomatence, spikleneckého teoretika.

Zájezdy antifantů se snaží vyvolat nepokoje a násilí. Když se lidé sjednocují, musí se vyvolat destrukce a zkáza. V mnoha státech USA se to právě děje. (Černý) starosta města Saint Paul (Minnesota) dnes, 31. 5., řekl, že včera večer bylo zatčeno množství osob vandalizujících město. Všechny bez výjimky přicestovaly z jiných států.

Pro ujasnění: antifa je hnutí financované Georgem Sorosem, v Německu i z peněz daňových poplatníků. V principu to ani není hnutí, ale je to dobře placené a spočívá to v tom, že člověk někam jede autobusem a tam pak dělá výtržnosti nebo násilnosti. V Německu dostávají 25 € na hodinu a v autobuse je pivo zdarma. Donald Trump dnes oznámil, že antifa bude umístěna na seznam teroristických organizací.

Když byl Donald Trump zvolen presidentem Spojených států, bylo to pro vládnoucí kruhy velmi nepříjemné překvapení. Okamžitě zahájily rozsáhlé nezákonné akce, jak se ho zbavit. Jelikož spiknutí bylo odhaleno a mnohé ze zúčastněných čekají tvrdé soudní tresty, jsou rozhodnuti použít k dosažení cíle všech prostředků. Spolupracovník týmu nedávno odstoupivšího protikandidáta Sanderse vyhrožuje velkým terorem a krveprolitím v případě, že by Donald Trump příští volby vyhrál. Stručně řečeno: zvolíte-li Trumpa, začneme vás vraždit.

Lidé, kteří čerpají informace jen z hromadných sdělovacích prostředků a cenzurovaných kanálů si obvykle myslí, že Trump je největší idiot, kterého kdy země nosila, a že nesmyslně blábolí. Ve skutečnosti postavil po desítkách let americkou ekonomiku zase na nohy, před příchodem plándemie. Teď je v troskách, jako všude jinde. Slíbil, že učiní přítrž obchodování s lidmi – a skutečně vyřadil z provozu tolik otrokářských a pedofilních sítí, jako nikdo před ním. To, co sliboval ve volebním boji, uskutečňoval po volbách, což je rys, který je u dnešních politiků velmi vzácný. Výčet by mohl ještě několik stránek pokračovat.

Situace v USA je rozhodující pro situaci u nás. Protože Trump – bez ohledu na to, co si o něm myslíte – je mohutná hráz bránící přívalu, který chce zaplavit celý svět. A evropský loutkový kabinet již na tento příval toužebně čeká.

Stojíme uprostřed obrovského dění, v němž se můžeme cítit jako mraveneček vydaný napospas nevypočitatelným živlům. Rozhoduje se nejen o naší osobní budoucnosti, ale i o budoucnosti lidstva a celého světa.

A proto je velmi důležitá otázka: může mraveneček ovlivnit svoji osobní budoucnost a budoucnost světa?

Může!

Lépe řečeno: neustále tak činí!

Aby přitom nebyl jen zdánlivou hříčkou živlů, potřebuje porozumět tomu, co je mraveneček, co je svět a co jsou živly.

To není tak obtížné, když poznáme, že náš pohled na svět je iluzorní, a stejně tak iluzorní je i to, co si o sobě a o světě myslíme.

Ale aby to nebylo moc dlouhé, povíme si o tom příště, v červnu.

Do té doby, pokud chcete, můžete zjistit, jestli víte, co je vědomí.

P. S.: Namu zveřejnila na YouTube od začátku plándemie 9 krátkých videí na téma „současná situace“. Chcete-li se na ně podívat, najdete je zde.
Na shledanou v červnu :-)

Vaše PAPRSKY
Naše zásady ochrany osobních údajů najdete zde.
Copyright © 2020 Jiří Fiala - nakladatelství PAPRSKY, All rights reserved.


Čtete náš věstník poprvé a chcete se přihlásit k jeho odběru?
Chcete změnit způsob zasílání věstníku nebo odběr odhlásit?


Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Naše stránky