Copy
Přečtěte si věstník v internetovém prohlížeči
věstník č. 132 - prosinec 2020
 
Vážení a milí,


loučíme se se zajímavým rokem 2020 a těšíme se na nadcházející, který bude ještě zajímavější.
 
Co jsme se letos naučili?

Bojovat lze nejen proti větrným mlýnům, ale též proti virtuálním entitám, vytvořeným v počítači.

Ty lze generovat podobně jako pravěké netvory. Řekněme, že najdete část lebky domácího vepře (to je reálný příklad) a kolem pár roztroušených kostiček nebohého pašíka. Z těchto několika kousků se snažíte zrekonstruovat kostru a vzezření zesnulého tvora. Problém je v tom, že máte předem představu o typu tvora, a s pomocí několika kůstek tvoříte virtuální příšeru typu „pravěký ještěr“, která se vůbec nepodobá pašíkovi.

Podobně tomu bylo letos s nebezpečným virem. Několik kousků lidského genetického kódu posloužilo za základ rekonstrukce pomyslného viru určitého typu. Jejich přítomnost v lidském těle se považuje za důkaz přítomnosti viru.

Virus ovšem existuje pouze virtuálně, ne reálně.

Pomocí geniálního testu, který – slovy jeho vynálezce – dokáže zjistit přítomnost téměř čehokoliv u kohokoliv, se hledají stopy genetických útržků, a když se najdou, bojuje se reálnými prostředky proti virtuálnímu zloduchu.

To je ale boj nerovný, odsouzený k nezdaru. Ať zvolíte jakoukoli reálnou zbraň a jakýkoli reálný postup, virtuální příšery se to ani netkne, protože se prostě nachází v jiném řádu reality, virtuálním.

Na boj s virtuální příšerou byste museli mít virtuální zbraň.

Aby to všechno nebylo tak jednoduché, zjišťuje test přítomnost útržků ne zcela identických s hledanými. RKI – což je jeden z předních hnacích motorů „pandemie“, uvádí, že pozitivní PCR-test znamená, že s pravděpodobností 28,78 % je nález opravdu pozitivní.

Zaokrouhlíme-li hrubě, praví tento směrodatný institut, že téměř tři čtvrtiny pozitivních výsledků jsou klamně pozitivní, a jen něco přes čtvrtinu pozitivních výsledků prozrazuje skutečně přítomnost virtuálního (tj. neexistentního) netvora.

Reálnou zbraní proti virtuálnímu netvorovi se má stát nový druh očkování. Ten má člověka geneticky přetvořit natolik, aby začal sám produkovat látky, proti nimž bude následně produkovat i „protilátky“. (Protilátka je starobylá antická představa, že podávání jedu v malých dávkách podněcuje organismus k tvoření „protijedů“. Ve skutečnosti se jedná o to, že enzymy podílející se na procesech odbourávání se učí s jedem pružněji zacházet.)

Očkování se udržuje při životě díky tomu, že je nezměrným zdrojem bohatství pro jeho producenty. V podstatě srovnatelné s tím, že začnete dětem od raného věku vstřikovat do žil alkohol, aby si vypěstovaly dostatek protilátek a nehrozilo jim v dospělosti opilství.

Zatímco zdravý lidský rozum prozradí, že rodiče, kteří by takovou cestu zvolili, nemají všech pět pohromadě, u očkování zdravý lidský rozum vysazuje.

A to je jedno z témat, kterými se budeme zabývat v nadcházejícím roce: těla očkovanců mají být změněna tak, aby produkovala obojí: „jedy“ i „protijedy“.

Jelikož pro konstrukci domnělého netvora byly jako základní stavební kameny použity tělu vlastní částice, budou těla bojovat „sama proti sobě“.

Jelikož těla sama o sobě nedokážou nic než se rozkládat a páchnout, neboť to, co nazýváme životem, probíhá pouze v podivuhodném spojení ducha a hmoty, bude tento boj nakonec probíhat na poli ducha.

Jan Werich kdysi hodnotil nějakou myšlenku slovy: „To je blbý, to se bude líbit!“

Příští rok nám poskytne možnosti prohlédnout mnohou destruktivní hloupost.

Ale, jak známe všichni z vlastní zkušenosti, na hloupostech lze i lpět, když slibují zdánlivé uskutečnění tužeb.

Proto i v nadcházejícím roce budeme vystaveni mediálně šířeným hrozbám neviditelného nebezpečí a klamným záslibům spolehlivé ochrany.

Nakonec se jedná o tutéž hru v odlišných kostýmech. Tak jako vždycky, každý rok od počátku věků, ukáže i tento rok, co je v našem životě dominantní: láska, nebo strach.

Mnozí si pomyslí, že to je mnohem složitější… ale není :-).
Těšíme se na shledanou v příštím roce


Vaše PAPRSKY
Naše zásady ochrany osobních údajů najdete zde.
Copyright © 2020 Jiří Fiala - nakladatelství PAPRSKY, All rights reserved.


Čtete náš věstník poprvé a chcete se přihlásit k jeho odběru?
Chcete změnit způsob zasílání věstníku nebo odběr odhlásit?


Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Naše stránky