Copy
Přečtěte si věstník v internetovém prohlížeči
věstník č. 133 - leden 2020
 
Vážení a milé,

početní rozcvička pro filantropy. (Filantrop znamená „lidumil“ a je to výnosné zaměstnání.)

Čerstvé statistiky praví, že pandemie si dosud vyžádala přes dva milióny obětí. (Mezi ně se počítají osoby s pozitivním testem bez ohledu na příčinu úmrtí. Dle údajů CDC pouze 6 % osob nevykazuje další příčiny – to představuje doposud asi 134.000 obětí, celosvětově.)

Plán na záchranu lidských životů slove očkování. Zvěrolékař Wieler, šéf Institutu Roberta Kocha, jednoho z hlavních motorů inscenace, koncem roku prohlásil, že sice nevíme, jak očkování působí, nevíme ani, co způsobí, ale lze se spolehnout na to, že bude k dispozici.

Lidumil Bill investoval prozřetelně včas před propuknutím pandemie do firmy Biontech, která od roku 2008 vyvíjí bez úspěchu mRNA-očkování proti rakovině. Ale tentokrát to šlo jako na drátkách. Zakladatel firmy má náhle majetek přes 5 miliard € a patří mezi 500 nejbohatších lidí na světě. A to díky tomu, že přišel na to, jak vyrobit zázračné protikoronové sérum. Trvalo mu to – dle vlastních údajů – jen pár hodin, a přišel na to už v půli ledna 2020 – zhruba ve stejnou dobu, kdy Drosten publikoval svůj celosvětově aplikovaný PCR-test.

2.000.000 / 134.000 obětí vyžaduje úplné proočkování lidstva. Vedoucí propagandisté praví, že dokud nebude celé lidstvo proočkováno, nikdo nebude v bezpečí a přísných opatření se nezbavíme. (Mezitím upozorňují, že jich nezbavíme ani po proočkování, ale to zatím není důležité.)

Kdyby šlo lidumilům o záchranu životů, nebylo by rozumné věnovat se příčinám vyžadujícím mnohem větší počet obětí? Třeba smrti hladem? Ročně tak umírá zhruba 9 miliónů lidí. To je 4x / 67x víc než udávaný počet úmrtí s "virem" / na "vir". OSN počítá, že protivirová opatření povedou k přídavným 30 miliónům úmrtí hladem. Tím počet obětí vlivem opatření převýší počet obětí choroby 15x / více než 200x. A to jen u smrti hladem.

Kdybychom zahrnuli další oběti opatření např. v důsledku sebevražd atd., byla by čísla mnohem vyšší. Jestli se mnohonásobek pohybuje jen v řádu stovek nebo jde dokonce do tisíců, je těžké odhadnout. Nicméně – když moje opatření na záchranu lidských životů vedou k mnohonásobnému počtu obětí, jsou jen dvě možnosti: buď jsem hlupák, který si neumí dát dvě a dvě dohromady, nebo nejsem hlupák a vraždím úmyslně.

Ve studii firmy Biontech – jak publikuje Institut Roberta Kocha – dostalo 21.000 osob očkovací sérum, a 21.000 osob dostalo placebo. (Mnozí si myslí, že placebo ve studiích je pouze solný roztok, tak tomu ale není. Placebo je očkovací sérum se všemi příměsemi kromě látky, která je považována za hlavní faktor.) Tak či onak: 4 osoby ve skupině s placebem měly těžký průběh „covidového“ onemocnění. Osoby ve skupině s opravdovým sérem neměly těžký průběh „covidového“ onemocnění, zato 4 z nich vážně onemocněly vlivem vedlejších účinků očkování. Studie tedy praví, že zatímco sérum ochrání 4 osoby před těžkou chorobou, 4 osoby získají v důsledku očkování jinou těžkou chorobu.

(Mezitím se ukázalo, že citované studie jsou sporné, protože k výrobě sér pro studie byl aplikován nákladnější výrobní proces, ale pro masovou výrobu byl zvolen proces levnější, s větším rizikem znečištění apod., takže pro aplikované sérum vlastně studie neexistuje.)

Očkovanci umírají – hlavně ve starobincích. Z mnoha zpráv posledních dnů vybírám namátkou případ bavorského starobince: vědci se diví. 7 osob z 34 očkovaných nečekaně zemřelo. Nebo: 19 mrtvých z 63 očkovaných během jednoho týdne po očkování ve starobinci v Markt Schwaben – čerstvé zprávy toho druhu skoro denně. Příčinná souvislost mezi očkováním a úmrtím neexistuje, za úmrtí může virus, očkování přišlo příliš pozdě. U dementních pacientů je úmrtí prý způsobeno často tím, že si nemyjí pořádně ruce.

Mnozí z aktérů inscenace možná opravdu věří, že se zasazují o dobrou věc – funkce, tituly a IQ nechrání před hloupostí. Věda vytlačila náboženství z žebříčku společenského vlivu, ale většina vědecké obce sestává z věřících. Věřících v tom smyslu, že věří tvrzením, aniž by ověřovali jejich platnost – stejně jako široké masy.
Dr. rer. nat. Stefan Lanka je právem nazýván vědcem. Věda není soubor poznatků, ale metodologie sloužící získávání vědění – a sice tím, že zpochybňuje a prověřuje dosavadní poznatky, čímž třídí zrno od plev a domnělé vědění od skutečného. Málokdo zkoumá publikované studie a kontroluje, zda jsou pravdivé. Obvykle se jen papouškují jejich závěry. Jeden ze skvělých článků dr. Lanky, který vám s trochou vynaloženého duchovního úsilí umožní prozkoumat pravdivost papouškovaných tezí, najdete zde.
Paní Eva Mertlíková přeložila řadu informativních článků, které nám laskavě dala k dispozici pro zveřejnění – čerstvě přibylo šest dalších. Najdete je zde.
Rok před propuknutím pandemie jsem si pohrával s náčrtkem hudební skladby v domnění, že až se ujasní, co a jak, nahraju vše znovu, přidám zpěv… ale nikdy k tomu nedošlo. (Původní náčrtek skladby jsem připojil k vánočnímu věstníku v roce 2019.) Vloni chtěl jeden můj kamarád skladbu pouštět v rádiu, a když jsem zjistil, že nemám chuť jí věnovat další dny nebo týdny a že zůstane jen náčrtkem, editoval jsem alespoň hlasitost hudby vůči slovu, aby bylo lépe rozumět. Jelikož text je nadčasový a stále aktuální, přikládám editovanou verzi pro případné zájemce a milovníky lehkých múz.
Co bude dál? Jak to dopadne? – Vidíme jen špičku ledovce. To, co nevidíme, je mnohem mohutnější. Aktéři prolidští zápolí s nelidskými. Propaganda posledních staletí vrcholí a ukazuje svoji skutečnou podobu. Nakonec i ti nejdůvěřivější a nejoklamanější začnou zjišťovat, že zavírat oči před lží přináší pouze dočasnou a iluzorní úlevu.

„Věda“ posledních staletí nám vtiskovala víru v představu, že svět je předmětný a život je produktem předmětnosti. Že zkoumáním předmětnosti se dopátráme podstaty a smyslu bytí.

Ale svět jevů si „vypůjčuje“ existenci od nezjevné skutečnosti.

Žijeme v pohádce: ďábelská propaganda slibuje bezpečí a štěstí. Stačí zaprodat duši.

Hrdina pohádky však ví – byť ne od samého počátku – že ve světě nelze získat trvalé bezpečí a štěstí. Trvalé bezpečí a štěstí je esencí jeho bytí – proto je nelze „získat“.

Ale lze o něm – zdánlivě – nevědět.
Těšíme se na shledanou v únoru


Vaše PAPRSKY
Naše zásady ochrany osobních údajů najdete zde.
Copyright © 2021 Jiří Fiala - nakladatelství PAPRSKY, All rights reserved.


Čtete náš věstník poprvé a chcete se přihlásit k jeho odběru?
Chcete změnit způsob zasílání věstníku nebo odběr odhlásit?


Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Naše stránky