Copy
Přečtěte si věstník v internetovém prohlížeči
Čtvrtý advent 2020
 
Vážení a milí,


REKLAMA:


Adventní sleva 25 %
(jen do Štědrého večera :-)

viz obrázek.



KONEC REKLAMY
Blíží se Štědrý večer.

Vánoce se vyznačují pospolitostí. Ve dnech pokoje a míru se lidé sdružují, obdarovávají se.

Družnost a soudržnost se dnes od určitého počtu osob výše stává protizákonnou skoro všude na světě.

Všechno, co lidé dělávají společně: bohoslužby, koncerty, představení, sport, ani doma se nás nesmí sdružit moc najednou...

To je boj, v jehož víru se nacházíme: zničit soudržnost, pramenící z lásky, a naočkovat místo ní strach a zlobu.

Jsme obklopeni lidmi, kteří nerozeznají lež, bojí se a věří v modlu tak upjatě, že nenávidějí všechny, kteří jejich víru nesdílejí. Kdyby se osvobodili od iluzorních zdůvodnění, viděli by, že "opatření" byla od počátku cílem, a veškeré "důvody" jen záminkou pro jejich nastolení.

Viděli by, že dodržování nevede ke zmírnění, protože o utužení už je rozhodnuto. Bude-li třeba, vytvoří se nový důvod, "nebezpečnější" a "hrůznější" mutace.

Podle toho je poznáte: jedni šíří soudržnost, pospolitost, lásku, druzí rozkol, zlobu a strach.

To je situace, která přetrvá i po Vánocích.

Soudržnost lidského soukolí má být zničena; má vzniknout masa nesouvisejících koleček, napojených na cloud a točících se dle instrukcí.

Cloud, jak většina z vás ví, znamená oblak. Lidé se včera zodpovídali Bohu, přebývajícímu - obrazně řečeno - nad oblaky; zítra se mají zodpovídat zloduchům ovládajícím cloud.

Zrno se třídí od plev, polarizace stoupá. Láska a vzájemnost - strach a zloba.

Víte, co je nejlepší? - Nemohou existovat současně! Láska nezná strach a strach nezná lásku. Nemohou existovat současně na jednom místě!

Můžete si to ověřit prakticky: vzpomeňte si na silný zážitek lásky a vzájemnosti.

A teď na zážitek strachu.

A zase zpátky k tomu hezkému.

Všimli jste si, že v jednom případě máte jiný postoj a dýchání než v druhém?

Můžete si to zopakovat a všimnout si, v čem se oba stavy liší. (Jednou jste uvolněnější, jindy skrčenější, dech je jednou hluboký, jindy mělký atd. atp.)

A teď zaujměte onen dobrý stav a zkuste přitom myslet to, co patří ke strachu.

To se vám nepodaří!

K určitému stavu a postoji patří určité myšlenky a emoce. Když o tom víte, můžete to pozorovat.

Opatření nám mají vštípit návyk na postoj, v němž jsou možné pouze určité myšlenky, určité emoce a určité reakce.

Láska a vzájemnost je ale naší esencí. A proto láska a vzájemnost nakonec zvítězí, i když se může mnohdy zdát, že vítězí temnota.

Indián řekl, že boj mezi dobrem a zlem je boj mezi dvěma vlky: bílým a černým. "A který vyhraje?" ptalo se dítě. "Ten, kterého krmíš!" zněla odpověď.

Přeji nám, abychom krmili bílého vlka.
Těšíme se na brzkou shledanou.

Vaše PAPRSKY
Naše zásady ochrany osobních údajů najdete zde.
Copyright © 2020 Jiří Fiala - nakladatelství PAPRSKY, All rights reserved.


Čtete náš věstník poprvé a chcete se přihlásit k jeho odběru?
Chcete změnit způsob zasílání věstníku nebo odběr odhlásit?


Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Naše stránky