Copy
Přečtěte si věstník v internetovém prohlížeči
věstník č. 140 - srpen 2021
Pohled na biologické konflikty z ptačí perspektivy

 
Vážení a milé,


měsíc září prohlašujeme tímto za měsíc Nové medicíny, a při té příležitosti slavnostně roztrubujeme zářijovou slevu na knihu Seznámení s novou medicínou, která celý měsíc září stojí 149,- místo 249,- korun.

Víme, jak je někdy zpočátku obtížné orientovat se v konfliktních situacích, člověk listuje knihou a není si zcela jist, zda utrpěl revírní konflikt, nebo jiný, jsou to někdy pojmy, s nimiž ještě nedokáže zacházet… Možná, že někomu pomůže


Pohled na biologické konflikty z ptačí perspektivy


Život je změna. Od světa se učíme nebrat určité oblasti na vědomí, případně reagovat na ně určitým způsobem, když se uvědomění nedá zamezit.

To se učíme od útlého věku, ne proto, že by nám rodiče přáli utrpení, které z ignorance vyplývá. I oni se to kdysi naučili, uvěřili, že svět je takový, jak ho vidí, a jinak to nejde.

Když se chceme naučit dovednosti, zabýváme se jimi tak dlouho, až nám přejdou do krve a provádíme je automaticky. Když se učíme něco si neuvědomovat, vyhýbáme se tomu tak dlouho, až nám vytěsnění přejde do krve a ignorujeme automaticky.

Ratolest z rodu Kuželů vnímá a vykládá svět prostřednictvím kuželových souřadnic, ratolest z rodu Kostků totéž v hranatém provedení. Osud je poměr mezi vlohami bytosti a souřadnicemi, jimiž se řídí.

Nová medicína odkrývá souvislosti mezi duševní pohromou a tělesnými projevy, a mapuje cestu k nápravě. Pomáhá uvědomit si tzv. biologický konflikt a tím se od něj odpoutat.

Pohled na biologické konflikty ukazuje ulpívání. Přirozené podněty jsou prosty ulpívání. Když zjistím, že oheň pálí, učím se s ním patřičně zacházet, a neposedne mne touha hromadit oheň, nebo se mu za každou cenu vyhýbat.

Ulpívání vede k vzniku ustavičnosti. Problémy, které se pořád vracejí, jsou plody ulpívání…

Ať věřící či ateista, jsme odkojeni představami o nehodnosti člověka, který zasluhuje utrpení. To vede k tomu, že se nemilujeme. Domníváme se, že něco by muselo být jinak, abychom mohli milovat. Muselo by být víc něčeho, co chceme, nebo míň něčeho, co nechceme.

To je planá iluze. Bezpodmínečná láska nezávisí na podmínkách.

Ulpívání a stav jsou synonyma. Život a láska rovněž. Různé podoby téhož.

Ulpívání a stav jsou projevy nevědomosti, a jelikož nevědomost není „něco“, nelze ji „odložit“ jinak než poznáním.

Nevědomost nepojímat hanlivě! Podívejte na miminka nebo zvířátka! Nevědí nic, a jsme z nich celí u vytržení. Nemyslíme si, že mimino je hloupé, protože neumí luštit křížovky. Je perfektní, všechno je perfektní, celý svět i my jsme v pořádku, pouhou přítomností nezkaleného vědomí. Jsme zase schopni žít a dělat to, co je třeba. Nakonec ale usoudíme, že pro miminko bude nejlepší, když se stane lepším Kuželem nebo lepší Kostkou – vždyť chceme, aby mělo „lepší život“, než my.

Předáváme dědičnou mýlku.

Ulpívání na mýlkách může být tak silné, že se jich vzdát nechceme! Připadá nám, že na nich stojí svět. Ztotožňujeme se s iluzorním konceptem. To, co mě „dělí“ od plnosti, je iluze. Ulpívání na iluzi, o níž si myslím, že to jsem já.

Proto, toužíš-li po změně tvrdošíjného stavu, po návratu do proudu života, začni zpytovat svá lpění. Ta jsou základními kameny všech stavů.
Třetí část „Duchovního slabikáře“ se nachází na YouTube zde.
Startovní sada pro agnihotru jde na dračku a podobně jako nedávno s pouzdry na telefon doobjednáváme pilně zboží, když nám dojde, ale občas mohou vzniknout několikadenní prostoje.
Na shledanou v září!

Vaše PAPRSKY
Zásady ochrany osobních údajů najdete zde.
Copyright © 2021 Jiří Fiala - nakladatelství PAPRSKY, All rights reserved.


Čtete náš věstník poprvé a chcete se přihlásit k jeho odběru?
Chcete změnit způsob zasílání věstníku nebo odběr odhlásit?


Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Naše stránky