Copy
 
Februari 2017, Nr. 2
 
Aan de slag met Wet- en Regelgeving
 
Ziek uit dienst, voorkom hoge kosten

Hoe helpt de vernieuwde Arbowet beroepsziekten voorkomen?

De Eerste Kamer stemde op 24 januari in met de voorgestelde aanpassingen in de Arbowet. Dat betekent dat de vernieuwde Arbowet ingaat op 1 juli 2017. Een belangrijke doelstelling is om beroepsziekten sneller op te sporen. Nu wordt jaarlijks bij circa 200 op de 100.000 werknemers een beroepsziekte geconstateerd, met in 60 procent van de gevallen verzuim of arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Betere preventie kan veel leed en kosten besparen. Hoe gaat de vernieuwde Arbowet hierin voorzien? En wat is jouw rol als werkgever?

 
   
 
 
Ziek uit dienst, voorkom hoge kosten

Doorwerken tot je pensioen is niet voor iedereen haalbaar

De pensioengerechtigde leeftijd schuift geleidelijk op. Maar is langer doorwerken voor iedereen vol te houden? Mensen die fysiek of soms ook mentaal zwaar werk doen, halen nu de eindstreep al niet. “Ons land is niet klaar voor langer doorwerken”, stelt Sabine Zondag, bedrijfsarts bij Arbo Unie. Wat is daarvoor nodig? En wat kunnen we nu al doen om te voorkomen dat medewerkers voortijdig moeten stoppen?

 
   
 
 
Ziek uit dienst, voorkom hoge kosten

Wat levert Preventief Medisch Onderzoek op?

Elke werkplek brengt zijn eigen gezondheidsrisico’s mee. Blootstelling aan lawaai, gevaarlijke stoffen, agressie. Hoge werkdruk, veel zitten. Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kun je de eventuele gezondheidseffecten daarvan in een vroeg stadium signaleren. En ingrijpen waar dat nodig en mogelijk is. Als je het PMO goed inzet, zie je ook of de maatregelen die je hebt getroffen om risico’s te beheersen, effectief zijn. En waar nog gaten in je arbobeleid zitten. Gebruik jij je PMO al om bij te sturen?