Copy
 
November 2016, Nr. 10
 
Aan de slag met Wet- en Regelgeving
 
Ziek uit dienst, voorkom hoge kosten

Wijziging Arbowet juli 2017: wat kun je verwachten? 

De ingangsdatum van de gewijzigde Arbowet is uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 juli 2017. Het wetsvoorstel dat in september is aangenomen door de Tweede Kamer, ligt nog ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. In de nieuwe Arbowet komt meer aandacht voor preventie en krijgen de medewerkers en het medezeggenschapsorgaan meer inspraak.

 
   
 
 
Ziek uit dienst, voorkom hoge kosten

Mantelzorgers: ook jouw zorg 

Nu de overheid zich terugtrekt, zijn steeds meer mensen aangewezen op zorg van hun naasten. Inmiddels combineert een op de zes werkenden in Nederland werk met mantelzorgtaken. Dat kan behoorlijke stress opleveren: veertig procent van hen ervaart regelmatig een tijdstekort. Zeker bij medewerkers die lange tijd intensief mantelzorg verlenen, kan de spanning flink oplopen.

 
   
 
 
Ziek uit dienst, voorkom hoge kosten

hoe voorkom je dat een dip een depressie wordt? 

Zo’n 20 procent van de Nederlanders van 18 tot 64 jaar krijgt ooit te maken met een depressie. In absolute aantallen maken jaarlijks ruim een half miljoen volwassenen een depressieve periode door. Daarmee vormen depressies de meest voorkomende aandoening onder medewerkers met psychische klachten. Hoe ga je daarmee om als werkgever? En wat kun je preventief doen?