Copy
Nieuwsbrief SVMNIVO februari 2016
 
Bekijk deze e-mail in uw browser
Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van de hercertificering van het ARMT/KRMT. U kunt een interview lezen met Argiris Diamantis en zijn ervaringen rondom de hercertificering, wij vertellen u alles over periode 5 (ons lustrumjaar) en u hoort meer over de wijzigingen omtrent de vervangende opdracht. Uiteraard leest u ook al het overige nieuws omtrent SVMNIVO. 
Argiris Diamantis (K-RMT): ‘Hercertificeringen zijn leuk en interessant’
Argiris Diamantis (K-RMT) is Legal Counseler bij de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen. Op latere leeftijd is hij Rechten gaan studeren aan de Open Universiteit. Hierna heeft hij zich verdiept in WOZ en zijn diploma Kandidaat Makelaar  Wonen behaald. Inmiddels is de heer Diamantis een trouwe deelnemer aan onze hercertificeringspilots. Wij vroegen Argiris Diamantis waarom hij een opleiding tot Kandidaat Makelaar is gaan doen en wat hij van onze hercertificeringscursussen vindt. Lees meer.
Jolande Wezenberg 'Het eerste lustrum is een feit'
Mijn naam is Jolande Wezenberg en ik ben vijf jaar werkzaam bij SVMNIVO. Binnen SVMNIVO houd ik mij grotendeels bezig met het A-RMT en K-RMT register. Dit houdt in dat ik alles regel wat er rondom de registers te regelen valt: van het beoordelen van inschrijvingsaanvragen voor één van de registers tot het organiseren van de hercertificeringsbijeenkomsten. 
De A-RMT en K-RMT registers bestaan nu vijf jaar, het eerste lustrum is dus een feit! In deze afgelopen jaren heb ik gemerkt dat de registers zich hebben ontwikkeld tot een begrip in de wereld van de makelaardij en dat men belang hecht aan de registratie. De registers zijn een keurmerk, waarin iedere geregistreerde aan dezelfde voorwaarden voldoet en waarvan het bijhouden van kennis en kunde de basis is. De consument kan er op vertrouwen dat hij/zij met een vakbekwame assistent- of kandidaat-makelaar te maken heeft, wanneer deze in één van de registers geregistreerd staat. Dit is de meerwaarde van het A-RMT en K-RMT register.
Binnenkort weer voldoen aan uw hercertificering?
Boek snel en gemakkelijk via uw account. U heeft voor periode 5 de keuze uit drie thema’s zodat u kunt kiezen voor de bijeenkomst die het beste aansluit bij uw interesses. Als A-RMT'er woont u één bijeenkomst bij. Bent u K-RMT'er, dan dient u twee bijeenkomsten te kiezen. 

Klik hier om de planning van de verschillende hercertificeringsbijeenkomsten te bekijken. Kijk in uw SVMNIVO account welke bijeenkomst u (voor welke datum) moet volgen.
Periode 5: Hercertificering – keuzevrijheid
In de lopende periode 5 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een bijeenkomst voor A-RMT en K-RMT. Er worden drie verschillende cursussen aangeboden. 
Hiervan moet de A-RMT’er één dag volgen. De K-RMT’er moet twee dagen volgen. Zo krijgt u de mogelijkheid om de bijeenkomst(en) te kiezen die het beste bij uw interesse aansluiten. Lees meer
Bezig met de opleiding voor A-RMT of K-RMT: tijdelijke ontheffing, maar geen inschrijving in het register
Een NVM-kantoor kan bij de NVM tijdelijk ontheffing aanvragen voor individuele medewerkers om alvast buitendienstwerkzaamheden te mogen uitvoeren, ook al is men nog niet in het bezit van het SVMNIVO diploma. SVMNIVO krijgt regelmatig het verzoek om op basis van deze tijdelijke ontheffing, alvast in één van de registers ingeschreven te worden. Lees meer
Vervangende opdracht – wijziging inschrijving en proces
Wanneer u niet tijdig aan uw hercertificeringsverplichting hebt voldaan en de betreffende hercertificeringsperiode is afgelopen, hebt u (onder voorwaarden) de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen. U schrijft en verdedigt dan een visiestuk. Sinds kort is de inschrijving voor deze vervangende opdrachten gewijzigd en is het proces geautomatiseerd. Lees meer
Ik heb een vraag aan SVMNIVO
Hebt u een vraag? Onze Klantenservice is op werkdagen per e-mail, chat, Whatsapp en telefoon bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. ’s Avonds zijn wij van maandag- tot en met donderdagavond bereikbaar van 18.15 tot 22.15 uur. Ook zijn wij op zaterdag van 13:30 tot 17:30 bereikbaar. 

Wanneer ontvang ik een (nieuwe) legitimatiepas?
U ontvangt iedere twaalf maanden automatisch een nieuwe legitimatiepas, wanneer u aan uw hercertificeringsverplichting hebt voldaan, er geen openstaande facturen zijn én u een pasfoto in uw account hebt geüpload. Wordt aan één van deze voorwaarden niet voldaan, dan ontvangt u geen legitimatiepas.
SVMNIVO heeft een vraag aan u
Elke maand vindt u in onze nieuwsbrief een oefenvraag uit een SVMNIVO-examen. Een perfecte manier om te oefenen voor het examen bij SVMNIVO! Ditmaal heeft de oefenvraag te maken met de actualiteitentoets voor de hercertificering Wonen en BV. Wilt u meer oefenvragen maken? Klik op deze link voor meer informatie over onze proeftoetsen.
Gegeven zijn de volgende drie situaties.
1. In een overeenkomst is vastgelegd dat persoon 1 een stuk tuin van persoon 2 mag gebruiken. Persoon 1 betaalt daarvoor een vergoeding (van een reëel bedrag ongeveer gelijk aan de sociale huurgrens) aan persoon 2. Persoon 1 en 2 zijn overeengekomen dat de overeenkomst als een gebruikersovereenkomst geldt.
2. In een overeenkomst is vastgelegd dat persoon 1 een stuk landbouwgrond van persoon 2 mag gebruiken als economische activiteit. Persoon 1 betaalt daarvoor maandelijks een vergoeding aan persoon 2.
3. In een overeenkomst is vastgelegd dat persoon 1 tijdelijk een kamer mag bewonen in het huis van persoon 2. Persoon 1 betaalt hiervoor alleen de kosten van gas, water, licht, internet, tv en bellen. Na het ondertekenen van de overeenkomst heeft persoon 1 bovendien aangeboden om de tuin van persoon 2 te onderhouden. Persoon 2 heeft daarmee ingestemd.


Welk van bovenstaande overeenkomsten wordt aangemerkt als een huurovereenkomst?
A. overeenkomst 1
B. overeenkomst 2
C. overeenkomst 3
Klik hier voor het juiste antwoord
Overige nieuwsberichten
Agglomeratie Praktijktoets Landelijk Vastgoed 
Op 10 en 11 mei 2016 vindt er een Praktijktoets Landelijk Vastgoed plaats. De agglomeratie voor deze toets is de agglomeratie Wijk bij Duurstede/Bunnik/Utrechtse Heuvelrug. Dit houdt in dat een taxatiepand kan staan in de gemeente Wijk bij Duurstede, de gemeente Bunnik en/of de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Indien er voldoende animo is voor een tweede Praktijktoets Landelijk Vastgoed in juli, zal deze toets plaatsvinden in dezelfde agglomeratie (Wijk bij Duurstede/Bunnik/Utrechtse Heuvelrug).
Inschrijven examen WOZ II
Op 5 april 2016 wordt van 9.30 – 12.00 uur het schriftelijk examen WOZ II weer aangeboden in Expo Houten. U kunt zich hiervoor tot 15 maart 2016 via uw account inschrijven. Wilt u zich inschrijven na 15 maart dan zullen er extra kosten worden gerekend. 
Hercertificering voor zowel Vastgoedcert als NRVT
NRVT heeft besloten dat de hercertificering van VastgoedCert ook geldt voor het NRVT! Goed nieuws dus voor alle NRVT, NVM en VastgoedCert geregistreerden: met één toets bent u klaar voor alle registers. Inschrijven voor de combitoets kan binnenkort. Wij zullen u hier nog nader over berichten.
Bouwkunde B
Het is erg belangrijk dat toekomstige makelaars/taxateurs bouwtekeningen kunnen lezen. Een makelaar moet een tekening kunnen lezen, voelen en erin kunnen snuffelen. Daarvoor biedt SVMNIVO twee maal per jaar het onderdeel Bouwkunde B: bestek en tekeningen aan. Dit examen wordt (uitsluitend in de Nederlandse taal) schriftelijk afgenomen en bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Op 5 april 2016 wordt van 13.30 – 16.30 uur dit examen weer aangeboden in Expo Houten. U kunt zich hiervoor tot 15 maart 2016 via uw account inschrijven.
Verandering regels inschrijving register en de Hardheidscommissie
Vanaf 1 juli 2016 worden de toelatingcriteria met betrekking tot de inschrijving in het A-RMT en K-RMT register gewijzigd. Zo kunt u zich niet meer automatisch inschrijven in onze registers met een theorie diploma ouder dan tien jaar. Ook komt er een Hardheidscommissie. Deze commissie zal nagaan of kandidaten in aanmerking komen voor een vrijstelling van een bepaald vak. Iedere vrijstelling zal apart beoordeeld worden. In de volgende nieuwsbrief zullen wij hier dieper op ingaan. 
SVMNIVO

| Fultonbaan 80 | 3439 NE Nieuwegein | Telefoon 030 - 60 230 60 | Whatsapp 06 - 83 36 05 99 | info@svmnivo.nl |

Website - Inloggen

Copyright © 2016 SVMNIVO - Alle rechten voorbehouden.