Copy

Update Beter Benutten
Metropoolregio Amsterdam


Maart 2016
Vóór 2018 de reistijd op de drukste knelpunten in de spits met 10 procent verbeteren. Dat is de ambitie van Beter Benutten. Voor de Metropoolregio Amsterdam betekent dit concreet dat er dagelijks ruim 10.000 vertraagde ritten minder in de spits rijden.
 
Samen met pakweg dertig projecten gaan we dit de komende twee jaar mogelijk maken. Hoe staat het ermee? Waar lopen we tegenaan? Hoe pakken anderen het aan? Dat lees je in de Beter Benutten MRA Updates. In de eerste editie van 2016: Kick-off realisatiefase, gunning Flevokust en de aftrap FietsCoalitie en Schiphol Trade Park. En verder: Bereikbaarheid Zuidas hot-issue en veel kijk- en leestips.

Kick-off Realisatiefase Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam


De meeste maatregelen uit het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam zijn na de voorbereidingsfase, eind vorig jaar daadwerkelijk gestart, of starten dit jaar. Eind 2017 moeten de resultaten behaald zijn. Om de start van de realisatiefase te markeren, vond dinsdag 16 februari de aftrap met de projectleiders plaats.
 

Het kernteam, onder leiding van programmamanager Frans Loman, en 22 aanwezige en enthousiaste projectleiders presenteerden zichzelf en hun Beter Benutten-projecten. De bijeenkomst stond dan ook in het teken van elkaar leren kennen, kennis delen en het samen bereiken van de doelstelling van Beter Benutten. Want precies dat is onze bindende factor. Gezamenlijk gaan we zorgen voor een reistijdverbetering van 10 procent in de drukste gebieden in de spits!

Tijdens de middag bleek dat het Beter Benutten- maatregelenpakket in de MRA zeer divers is. Het pakket is gericht op werkgevers en werknemers, fiets- en ov-gebruik, mobiliteitsmanagement, logistiek en Intelligente Transport Systemen (ITS).

Gemene deler in bijna alle projecten zijn de gedragscomponenten die reizigers moeten prikkelen andere keuzes te maken. De maatregelen gaan ervoor zorgen dat er goede en voldoende keuzes zijn om te reizen. Daarnaast is er een grote focus op de inzet van nieuwe technieken die de doorstroming gaan verbeteren.

Meer weten over het programma Beter Benutten in de Metropoolregio Amsterdam? Zie http://www.beterbenutten.nl/regios/amsterdam
Aannemer Gebr. Van der Lee
en gedeputeerde
Jan-Nico Appelman.

Aanleg overslaghaven Flevokust stap dichterbij


De provincie Flevoland maakte op 25 februari bekend dat Gebr. van der Lee de overslaghaven Flevokust gaat realiseren. De nieuwe haven bij Lelystad is hierdoor weer een stap dichterbij gekomen. Met Flevokust wordt Flevoland als logistiek knooppunt versterkt; zowel in Nederland als daarbuiten. Daarnaast draagt het bij aan de Beter Benutten-ambitie om vrachtvervoer van de weg naar het water te verplaatsen. De verwachting is dat dit jaar nog gestart wordt met de bouw. Eind 2017 moet de overslaghaven gereed zijn voor gebruik.

De overslaghaven Flevokust vormt de start van de ontwikkeling van Lelystad tot agrarische hub: een centrale plek voor transport en overslag van agrarische producten uit Flevoland, met de wereldmarkt als afzetgebied. Het project Flevokust is een samenwerking tussen de provincie Flevoland en gemeente Lelystad. De provincie ontwikkelt de buitendijkse overslaghaven en de gemeente Lelystad realiseert een binnendijks ‘nat’ industrieterrein.
 
Flevokust gaat zorgen voor een verplaatsing van containerstromen van weg naar water. Zowel naar de havens van Rotterdam en Amsterdam als vanaf deze havens naar de rest van Nederland of zelfs daarbuiten. Hierdoor wordt het aantal voertuigkilometers over de weg flink verminderd. Dit heeft een gunstig effect op het verkeer in de Randstad en in het bijzonder op het traject Rotterdam – Amsterdam/Almere/Lelystad.
 
Voor meer informatie over de overslaghaven zie: www.flevoland.nl/flevokust.

Een van de mooie
woon-werk fietsroutes naar
kantorengebied Sloterdijk in
Westpoort.

De FietsCoalitie: aantrekkelijker fietsen in Westpoort en Zaanstad  


De FietsCoalitie gaat fietsen in Westpoort en Zaanstad leuker en aantrekkelijker maken. Vertrekpunt is om fietsen op allerlei manieren te belonen en samen met de community meer mensen op de fiets naar het werk te krijgen. Hiervoor start op 24 maart een campagne.

 

Het is druk op de weg naar Westpoort en Zaanstad, met name in de spits. Het merendeel van het woon-werkverkeer, waaronder van en naar het kantorengebied Sloterdijk, pakt de auto, terwijl ze op minder dan 7,5 km van het werk wonen. En juist 7,5 km is de perfecte fietsafstand! Met de opkomst van de e-bike is zelfs 15 km goed te doen.

Uit onderzoek blijkt dat reizigers op deze routes veelal door gewoontegedrag de auto blijven gebruiken. Daarom zet de FietsCoalitie zich in om woonwerk-verkeer te verleiden vaker met de fiets te komen. Want waarom zou je 20 minuten in de file staan, terwijl je de 7,5 km binnen 25 minuten op de fiets kunt afleggen? De campagne die in maart start is hiervoor de aftrap.
 
Aanpak Fietscoalitie met defietscoalitie.nl, app Ring-Ring en fietsreparatiezuil
De fietspaden in dit gebied zijn heel comfortabel, breed en hebben nog veel ruimte. De FietsCoalitie wil dit reizigers laten ervaren door hier een routebeleving aan toe te voegen en de gebiedswaardering een boost te geven. Daarnaast komen er door de FietsCoalitie allerlei gemakken en voorzieningen bij. Van nieuwe fietspaden, tot een beloningssysteem voor nieuwe fietsers. En op de nieuwe website www.defietscoalitie.nl is nu ook alles te vinden over fietsen in dit gebied.
 
Een andere belangrijke trigger om reizigers over te halen regelmatig de fiets te pakken is de app Ring-Ring (zie ring-ring.nu). Die meet fietskilometers van deelnemers en zet deze om in kortingen of donaties aan een goed doel. De app voegt zo een competitie-element toe aan het dagelijkse fietsritje voor woon-werkverkeer.
 
Een voorbeeld van een extra voorziening is de fietsreparatiezuil die bij een cafetaria centraal in het gebied komt te staan. Cora van cafetaria Hembrug: “Dit is een geweldige service, omdat veel mensen hier aankloppen met een lekke band. Mensen kunnen met de zuil altijd hun band plakken of kleine reparaties uitvoeren, ook als wij dicht zijn.” Cora is eveneens één van de ondernemers waar fietsers via de app Ring-Ring 100 kilometers kunnen inruilen voor een kop koffie.
 
Volg de FietsCoalitie 
De FietsCoalitie is een samenwerking van Havenbedrijf Amsterdam, TNO, Amsterdam Smart City, Ring-Ring, Count & Create en BRIGHT UP.  De gemeente Zaanstad, Stadsregio Amsterdam en Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam zijn belangrijke partners. Voor meer informatie en meedoen zie defietscoalitie.nl/fietsen-loont en volg ze op Twitter (@fietscoalitie) en Facebook (facebook.com/De-FietsCoalitie).

Schiphol Trade Park gaat beter benutten


"Hoe men op de zaak komt? Als je werknemers de keuze laat, dan kiest het gros van de kudde voor de auto. Zo leren ervaring en onderzoek. Snel, zonder te plannen, lekker alleen in de auto. Maar dat is vaak niet de snelste, laat staan de slimste of duurzaamste manier om op je werk te komen. Want we staan dagelijks samen in de file; ‘s ochtends en ‘s avonds; bumper aan bumper."

Bovenstaande is het intro uit het SADC-blog over hun Beter Benutten maatregelen op Schiphol Trade Park. In dit project werken zij aan inspirerende werkomgevingen. Mobiliteit is één van de aspecten die vaak onderbelicht blijft, maar niet bij hen.

Werknemers zijn gewoon mensen
De SADC-aanpak is erop gericht om gebruikers van het gebied naast werknemer, bovenal gewoon als mens te benaderen. En mensen hebben een mobiliteitsbehoefte die aansluit op hun dagelijkse leven, en niet alleen op hun werkzame leven. Vanuit dit gegeven zijn zij begonnen met hun ‘Beter Benutten’ project. Ze zijn gestart bij de mens (en natuurlijk het kuddegedrag dat we allemaal vertonen).
 
Verleiden!
Samengevat werkt Schiphol Trade Park met Beukenhorst-Zuid/Park20|20 aan een werkgeversgerichte aanpak, waarbij ze bedrijven faciliteren bij hun mobiliteitsvraagstuk. Het belangrijkste deel van de maatregelen is gericht op het verleiden van reizigers om een goed alternatief voor de auto te overwegen. En er natuurlijk voor te zorgen dat deze goede alternatieven er zijn. Denk hierbij aan het invoeren van een mobiliteitspas en systeem, een deelfietsenregeling, een betere ontsluiting en het aanleggen van fietsvoorzieningen.
 
Lees meer over de maatregelen die mensen gaan verleiden de auto vaker te laten staan in het gehele blog over Schiphol Trade Park.
 
Over SADC (Schiphol Area Development Company)
SADC ontwikkelt hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werklocaties op de WESTAS. Voor huidige en toekomstige generaties. Deze locaties dragen eraan bij dat de WESTAS van Amsterdam één van de top 5 vestigingsregio’s in Europa wordt.
De Boelelaan in Amsterdam.

Bereikbaarheid staat centraal bij Hello Zuidas Members Meeting


Dat de bereikbaarheid van de Zuidas een hot-issue is, bleek wel uit de grote opkomst tijdens de Hello Zuidas Members Meeting in het Novotel afgelopen februari. Pieter Litjens, wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam, beaamde dat de Zuidas de komende 15 jaar voor een grote uitdaging staat als het gaat om de bereikbaarheid van het gebied.

De 150 aanwezigen hoorden hun zorgen over de bereikbaarheid verwoord door Kees Noorman, voorzitter van de Amsterdamse Ondernemersvereniging ORAM: “De aanstaande grootschalige wegwerkzaamheden baren onze leden grote zorgen. Nog voor de start van het Zuidasdok, begin 2018, gaat deze zomer De Boelelaan (belangrijke toegangsweg) voor anderhalf jaar op de schop. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van de alternatieven, goede samenhang tussen de projecten en tijdige betrokkenheid van het bedrijfsleven!”

Reizen buiten de spits en verbeteren openbaar vervoer
Het Beter Benutten project Zuidas richt zich komende jaren dan ook op het benutten van de bestaande infrastructuur buiten de spits om. Daar is namelijk nog voldoende capaciteit en ruimte voor groei. De maatregelen zijn gericht op werkgevers (de werkgeversaanpak), werknemers (fietsgebruik en spitsmijden stimuleren), onderwijsinstellingen én studenten.
 
ORAM en VNO-NCW bieden zelf helpende hand met werkgeversinitiatief BREIKERS. Die de komende jaren werknemers van minimaal 400 bedrijven gaat helpen aan een effectiever reisgedrag. Ze doet dit met kennis, advies en financiering van oplossingen. En aanbieders van openbaar vervoer gaan ook alles op alles zetten om de Zuidas bereikbaar te houden.
 
Deze tekst is afkomstig uit een ORAM-nieuwsbericht, aangevuld met informatie over Beter Benutten Zuidas. Lees het gehele artikel op de ORAM website:www.oram.nl

In het nieuws

Leestips

 • VPRO 2doc: Bike vs Cars. In steeds meer wereldsteden ligt de gemiddelde snelheid van fietsers hoger dan die van automobilisten. Dat betekent niet dat ze meer ruimte krijgen
 • AT5 programma over de toekomst van de stad en de rol die smart mobility daarin heeft: Straks met 1.200 kilometer per uur naar Almere in een buis?
 • Wayfinding: de weg naar een tevreden reiziger  
 • Zes communicatieprincipes om je doelgroep te bereiken: aandacht voor effectieve publiekscommunicatie.
 • E-book Change is cool: inzichten uit fietsstimuleringsprojecten.
 • Samen slimmer op weg. Bereikbaarheid is een must voor elke regio die ook in de toekomst aantrekkelijk wil zijn, ook voor Rotterdam. Wat kan het bedrijfsleven doen?

 Op de agenda in maart en april

 • Aftrap campagne FietsCoalitie (24 maart)
 • Practical Knowledge Café Logistiek (29 maart)
 • Intertrafic (5 – 8 april)
 • Innovation Day (14 april)
 • Lancering interactieve gebiedsinterface ZO!City
 • BREIKERS-café
 • Campagne IJmond Bereikbaar rondom sluiting Velsertunnel
 • Lancering Zuidas Carpool app
Het programma Beter Benutten MRA is een samenwerking tussen onder andere het bedrijfsleven, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Almere en Amsterdam en Rijkswaterstaat. Voor vragen kunt u terecht bij het Beter Benutten MRA-programmateam. Dit kan via liselot.janssen@rws.nl of 088 – 797 45 16. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief of afmelden.
Email Marketing Powered by Mailchimp