Copy
View this email in your browser

Veilig varen in de Rotterdamse haven 2021


Aan alle leden,

Het Havenbedrijf stuurde de VSWR onderstaande mail om aandacht te vragen voor veilig varen in de Rotterdamse haven. Dit sluit aan bij het initiatief 'Varen met je eigen schip', dat a.s. woensdag op de agenda staat tijdens de ALV (20.00 uur, zoom https://zoom.us/j/6303840420?pwd=emdPSmJldExpV0IwVmhma1YvRG91dz09, zie de uitnodiging verstuurd op 26 maart)

Met vriendelijke groet
Wil Walvis

Neem de tijd voor veiligheid


_Veilig varen in de Rotterdamse haven_

Geacht bestuur van deze watersportvereniging, beste watersporter,

Met de start van het watersportseizoen in het vooruitzicht, vraag ik graag ook dit jaar weer uw aandacht voor de veiligheid op het water.

Om uw vaartocht veilig te laten verlopen zodat u er zoveel mogelijk van kunt genieten, is een goede reisvoorbereiding belangrijk.

Waterstewards met Pasen

Door corona kwam in 2020 de watersport laat op gang. Uiteindelijk werd het een jaar waarin we zagen dat er veel nieuwe watersporters op het water kwamen en het erg druk was op het water.

De divisie Havenmeester is een pilot gestart met 'waterstewards [1]' die een aantal weekenden op het water te vinden waren. Zij spraken de recreanten aan en gaven voorlichting over veilig vaargedrag.

Door het succes van de pilot is besloten om ook dit jaar tijdens een aantal weekenden de Waterstewards in te zetten, de eerste keer tijdens het komend paasweekend op 4 en 5 april.

Bereid uw reis goed voor!

In 2020 zagen we dat de ongevallen waarbij recreatievaart was betrokken, was afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat is een goed resultaat! Wel blijft het aantal grondingen op kribben opvallen en waren er meer dan voorgaande jaren watersporters met motorproblemen.

Een goede reisvoorbereiding helpt om deze problemen te voorkomen.
  • Technische problemen: 'Varen doe je Samen!' heeft hier en speciale brochure over gemaakt, te vinden via voorkom motorstoring [2]
  • Aanvaringen met kribben of glooiingen: Met goede reisvoorbereiding is stranding te voorkomen. Blijf binnen de betonning, dan zijn de kribben geen probleem! www.portofrotterdam.com/pleziervaart [3] besteedt uitgebreid aandacht aan reisvoorbereiding.
  • In de bijlage onze flyer voor de recreatievaart, met als titel: Neem de tijd voor veiligheid [4]. Deze is ook te downloaden via de link of via de webpagina.
  • Bekijk ook eens onze voorlichtingsfilm [5] op ons YouTube-kanaal met een aantal tips om veilig te varen in de Rotterdamse haven.

Op de website van Varen doe je Samen! [6] staat nuttige informatie over
varen in gebieden waar verschillende doelgroepen elkaar tegenkomen.

Wist u dat we ook digitale voorlichtingsavonden organiseren? Aanvragen
kan via email recreatievaart@portofrotterdam.com. Hier kunt u ook
terecht voor andere vragen met betrekking tot het veilig varen door
Rotterdam.

Schone haven, schone zee, helpt u mee?

Tenslotte vraag ik ook uw aandacht voor de campagne 'Schone haven,
schone zee' [7], waarmee we gebruikers en recreanten bewuster willen
maken van het voorkomen van afval in de haven. Op onze campagnepagina is
daar meer over te lezen. Daar staat ook een poster die u kunt downloaden
en op een geschikte plaats op kunt hangen.

Wilt u deze informatie delen met uw leden en bezoekers? Dan maken we er
samen een goed en veilig watersportseizoen van.

Met vriendelijke groet,

René de Vries

Havenmeester van Rotterdam

Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

www.portofrotterdam.com [8]

Links:
------
[1] https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/proef-met-waterstewards-voor-pleziervaart-in-rotterdam
[2] https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/tank-check-denk-en-voorkom-zo-motorstoring
[3] http://www.portofrotterdam.com/pleziervaart
[4] https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/flyer-neem-de-tijd-voor-veiligheid-haven-rotterdam.pdf?token=u4YmeqaP
[5] https://www.youtube.com/watch?v=8WxIK670gE8
[6] https://www.varendoejesamen.nl/
[7] https://www.portofrotterdam.com/nl/schone-haven-schone-zee
[8] http://www.portofrotterdam.com/
[9] https://www.facebook.com/HavenRotterdam
[10] https://www.instagram.com/havenrotterdam/
[11] https://twitter.com/HavenRotterdam
[12] https://www.linkedin.com/company/port-of-rotterdam
[13] https://www.youtube.com/user/HavenbedrijfRdam
Download de flyer
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp