Copy
View this email in your browser
Beste leden,

Zoals aangekondigd zijn wij voornemens de statuten van onze vereniging aan te passen aan de huidige situatie. Dat voorstel is ingebracht en besproken op de ALV van 25 april jl en werd daar unaniem gesteund. Er waren echter te weinig leden aanwezig om het voorstel in stemming te kunnen brengen. De huidige statuten van onze vereniging schrijven nu voor dat een nieuwe vergadering wordt belegd om de statutenwijziging te bespreken en dat 2/3 van de daar aanwezigen het voorstel moet steunen om tot wijziging te kunnen overgaan. 
Ik nodig je daarom bij deze uit om op 22 mei aanstaande een vergadering van VSWR bij te wonen om 19:00 uur in de houtloods op de Koningspoort (Koningsdam 1). Als enige agendapunt: wijziging statuten LEK/VSWR.

Alle benodigde informatie is bij de uitnodiging voor de ALV al meegestuurd.
Copyright © 2018 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp