Copy
View this email in your browser

Van het bestuur

Net voor de vakanties losbarsten nog even snel een bericht met de laatste stand van zaken van de Vereniging Scheepseigenaren Waterstadhavens Rotterdam. Belangrijke en minder belangrijke onderwerpen passeren de revue zodat jullie allemaal weer op de hoogte zijn van wat zich heeft afgespeeld en wat nog op de agenda staat. Commentaar, vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar bestuur@vswr.nl. Wij wensen jullie allemaal een zeer prettige vakantie!

Het Bestuur,
Wil Walvis (secretaris), Hanneke te Niet (penningmeester), Jurgen Ruof, Nelleke Elzinga, Martin Pot (voorzitter)

We heten  nu officieel VSWR

We gebruikten de naam al sinds de doorstart, maar vanaf 6 juli jl. gaat LEK nu ook officieel door als VSWR. De op de ALV goedgekeurde statutenwijziging is via een notariële akte bekrachtigd en de inschrijving bij de KvK zal spoedig volgen. Dat het nu officieel is heeft vooral een aantal praktische voordelen, verder zullen jullie er weinig van merken.

Wel een goede reden om nu allemaal een VSWR vlag te hijsen. Als je er nog geen hebt, vraag er dan even een bij het bestuur of één van de havenambassadeurs.

Vacatures

Over havenambassadeurs gesproken, we zoeken nog leden die zich als zodanig willen inzetten in Delfshaven, de Oude Haven en het Haringvliet. Een mooie spilfunctie die niet teveel tijd kost en heel veel positief bijdraagt aan je omgeving en de vereniging. Vragen? Vraag het Arjen Geluk (Wijnhaven), Wil Walvis (Bierhaven), Cees Verweel (Rederijhaven), Ben Dijkema (Buizengat) of Peter Faber (Scheepmakershaven) of een van de bestuursleden natuurlijk.

Adressen schepen

Op veler verzoek zijn we een tijd lang bezig geweest om te onderzoeken wat de voor- en nadelen en wensen zijn m.b.t. vaste adressen voor de liggers. We zijn nu heel dicht bij een oplossing, sinds Erfgoedhavens Rotterdam en VSWR elkaar hebben gevonden in een gezamenlijke aanpak. Met die aanpak is de kans toegenomen, dat de gemeente in kan stemmen met het voorstel. Om het heel kort samen te vatten: een individueel adres voor wie dat wil en een verzameladres voor wie dat niet wil. We hopen na de zomer de definitief goedgekeurde oplossing te kunnen communiceren. De gesprekken met de gemeente lopen over dit onderwerp.

Kluscontracten en gebruik houtloods

Op vrijdag 13 juli is de houtloods weer officieel in gebruik genomen als klusplaats voor de leden van VSWR. Dat is feestelijk ingeluid met een bbq, het was erg gezellig! Leden en de mannen van de werf zijn bezig geweest om de zaken weer op orde te krijgen zodat er veilig kan worden geklust en niet te vergeten gerecreëerd! De werf moet natuurlijk ook weer een ontmoetingsplaats worden voor liggers en omwonenden. Heb je een idee of wil je wat organiseren voor de liggers of privé, neem dan even contact op met post@koningspoort.nl of bestuur@vswr.nl

Scheepshypotheken

De financiering van schepen wordt steeds lastiger nadat de grote banken min of meer allemaal gestopt zijn met het verstrekken van hypotheken. 

Vanuit het bestuur VSWR is dit aangekaart bij Erfgoedhavens om samen te zoeken naar een oplossing. Ook bij Erfgoedhavens bestaat zorg over deze ontwikkeling. Er is een groep met experts samengesteld om dit landelijk spelende probleem aan te kaarten en te zoeken naar oplossingen. Stichting Erfgoedhavens werkt actief mee in deze groep. Daar waar mogelijk zal VSWR ook meedenken.

Financien

Op de ALV is besloten tot het heffen van een toeslag van 20,- per schip per jaar om daarmee de houtloods als klusplaats in te kunnen richten. Deze toeslag zal apart worden verstuurd door middel van een rekening inclusief de contributie voor 2018. Indien je de contributie voor 2018 al hebt betaald mag je dat bedrag er natuurlijk van af trekken! 

Overigens heeft Tom Visser aangeboden om onze penningmeester praktisch te ondersteunen. Tom alvast bedankt.

Bestemmingsplan Struissenbrug

Bij de hernieuwing van het bestemmingsplan Struisenburg, o.a. over de inrichting van het Boerengat is er door de verenging  een zienswijze ingediend waaruit naar voren kwam dat het zeer van belang is een grote draaicirkel te houden tussen de Boerengatbrug en de Oostbrug. 

De zienswijze van VSWR is aangenomen en daarmee is er een draaicirkel van 66 meter in het bestemmingplan opgenomen. Hierdoor blijft deze ruimte beschikbaar voor manoeuvrerende schepen en kan er geen andere functie aan het water gegeven worden. Een mooi en belangrijk resultaat waarbij het belang van de liggers door gemeente erkend is.

Overleg met Stichting Erfgoedhavens

Met enige regelmaat worden alle lopende zaken besproken. VSWR kijkt kritisch mee en waar mogelijk wordt samen opgetrokken. De afgelopen tijd is er gesproken over CvO, afrekening waterverbruik, kosten/reserveringen tbv onderhoud, hypotheken, adressen etc.. Op alle punten is vooruitgang geboekt en de komende periode gaan we werken aan een plan van aanpak om duurzaamheid (riool, energiebesparing etc) verder uit te werken.

Koningspoort

De werf is tijdelijk gered door de stichting tijdelijk beheer Koningspoort. Medio 2019 zal de gemeente echter moeten komen met een definitief duurzaam exploitatieplan. Omdat de werf het middelpunt is van onze haven, wordt op initiatief van ons lid William Lie (tevens lid van de raad van toezicht van StBK) een petitie aangeboden aan de gemeente om dat belang nog eens te benadrukken. Nog niet getekend? Ga dan nu gelijk naar https://petities.nl/petitions/behoud-de-koningspoort?locale=nl

Oproep:

Zoals je ziet zijn diverse leden actief om onze belangen te behartigen en de sociale banden stevig te houden. Wil je ook actief iets bijdragen? Dat kan altijd. Meld je dan even via bestuur@vswr.nl. Op dit moment zoeken we hulp voor het volgende:

  • Wie organiseert er iets tijdens de Wereldhavendagen?  7, 8 en 9 september
  • Wie organiseert er iets tijdens open monumentendag? 8 en 9 september
  • Bezoeken van bewonersavonden van de diverse wijken rondom onze havens (doorlopend en diverse personen)
  • Havenambassadeurs (zie boven)

We horen het graag!

Een hele goede zomer!

Martin, Jürgen, Nelleke, Wil en Hanneke

 

Copyright © 2018 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp