Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief VSWR  najaar 2019

Van het bestuur

Lekker uitgerust deze zomer? Niet zulk mooi weer als vorig jaar, maar bij vlagen was het werkelijk uitgestorven in onze havens. Dus toch veel mensen op pad of bezig met de zomerklussen en in de tussentijd bijkomen van een rumoerig voorjaar. Totdat we werden opgeschrikt door de aanvaring met de Piet Hein van rederij Rotjeknor. Vreselijk voor Ben en zijn passagiers en een hele harde herinnering dat varen op de Nieuwe Maas zijn risico’s kent. Daarover en over allerhande andere zaken meer in deze nieuwsbrief van de Vereniging Scheepseigenaren Waterstadhavens Rotterdam. Commentaar, vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar bestuur@vswr.nl

Wil Walvis (secretaris), Hanneke te Niet (penningmeester), Jurgen Ruof, Nelleke Elzinga, Martin Pot (voorzitter).

 


 

Koningspoort

Onderstaand een bijdrage van Hendrik Jan Vos, projectleider (vrijwilliger) voor de stadwerf Koningspoort is; de doorstart van de Koningspoort. 

UPDATE STADSWERF KONINGSPOORT                              01-Nov-2019

 

Het oude gezegde “een broedende kip moet je niet storen” is zeker ook van toepassing op het project om de Stadswerf Koningspoort een stabiele toekomst te geven. Achter de schermen gebeurt er van alles, waarover verderop meer.

 

Maar eerst over de actie vóór de schermen.

De periode van leegstandsbeheer van de helling duurt totdat de Koningpoort in de nieuwe opzet gaat draaien, zeg maar rond 01-01-2020. In die periode zou er niet gehellingd worden.

Maar onder druk van de vereiste CvO-certificeringen, waarvoor veel schepen nog uit het water moeten, werd de wens steeds groter om de helling al eerder weer te laten draaien. Met vooral een belangrijke inbreng van Rein Schuddeboom en Joram Lehmann zijn we er in geslaagd om een aantal broodnodige reparaties en de certificerings inspectie van de helling al eerder te doen. En de Gemeente heeft zich flexibel opgesteld, door ook tijdens leegstandsbeheer hellingen toe te staan. Daardoor staan er weer schepen op de karren! 

 

Achter de schermen is ondertussen ook een hoop werk verzet. Er is een sluitend business plan ontwikkeld waarmee de Koningspoort een stabiele toekomst krijgt. Extra ‘reuring’ op erfgoed gebied, bescheiden horeca, rondvaarten vanaf de werf en nadruk op verduurzamen van varend erfgoed brengen extra activiteiten, die de Koningspoort voor bezoekers, liggers en omwonenden aantrekkelijker gaat maken. 

 

Voor de nieuwe situatie zijn bescheiden nieuwe opstallen nodig. Het ontwerpen, verkrijgen van de benodigde vergunningen, en bouwen daarvan kost twee jaar. Omdat we alles zorgvuldig binnen de karrevracht aan geldende regels moeten doen, kan het helaas niet sneller. Daarom is het business plan opgezet in twee fasen. 

 

In de eerste (aanloop)fase van twee jaar worden beperkte activiteiten ontwikkeld. De Koningspoort draait dan nog met verlies, dat door de aanloopsubsidie van de Gemeente gedekt wordt. 

 

In die fase willen we een bezoek aan de Koningspoort boeiender maken, door met gids-vrijwilligers interactieve rondleidingen te organiseren die voor alle generaties interessant zijn. Gecombineerd met rondvaarten vanaf de werf en met beperkte horeca (koffie-met-hap). 

Voor die rondleidingen willen we alle interessante zaken op de werf voorzien van QR-codes waarmee filmpjes te zien zijn over gebruik van het betrokken apparaat.

Verder gaan we bevorderen dat er – naast de schepen op de helling – meer schepen op de kant staan waaraan door de ambachtslieden gewerkt wordt. Er moet ambachtelijk werk te zien zijn. Smeden, klinken, houtbewerking en dergelijke staan hoog op de agenda.

Ook zal het Mariniersmuseum op de werf interessante publieksactiviteiten gaan organiseren.

In die fase gaan we ook een stevige basis opzetten voor Vrienden van de Koningspoort. Myranda Mulder heeft de eerste 100 vrienden al geworven! In die fase organiseren we ook sponsoring en financiering van de bouw.

 

In het derde jaar is de nieuwbouw operationeel, komen er extra activiteiten, en is de begroting (meer dan) sluitend. Het is de bedoeling de Koningspoort dan - in combinatie met de Oude Haven - in sterkere mate een icoon van Rotterdam te maken.

 

Het business plan zit op dit moment ter goedkeuring in de gemeentelijke pijplijn. Na groen licht kunnen – eindelijk vóór het voetlicht – de (vele) volgende stappen gezet worden. De planning is dat de Koningspoort per 01-01-2020 de eerste fase ingaat, en per 01-01-2022 de stabiele tweede fase.

 

Wanneer iemand de Koningspoort wil helpen in deze periode, zijn er de volgende mogelijkheden: 

  • Helling-vrijwilliger – is de secondant van de professional die hellingt.
  • Film-vrijwilliger en QR-vrijwilliger – maakt inzichtelijk hoe de apparaten werken.
  • Gids-vrijwilliger – bedenkt en/of leidt interactieve rondleidingen.
  • Vrienden-vrijwilliger – helpt om Vrienden van de Koningspoort te werven.

 

Het Koningspoort team staat open voor alle suggesties.

 

Namens het hele team,

Hendrik Jan Vos

h-j.vos@planet.nl   0653-419-630
 Er wordt, zoals je kunt lezen, hard gewerkt aan de doorstart van de Koningspoort. Het VSWR bestuur zal mensen actief benaderen, maar indien jij beschikt over de capaciteiten om een van deze activiteiten te leiden, meld je dan aan via bestuur@VSWR.nl

Vertrek havenmeester Bas en nieuwe ligplaatscoördinator

Onze kersverse havenmeester Bas heeft inmiddels besloten de erfgoedhavens te verlaten en een eigen onderneming op te starten. We willen Bas hartelijk danken voor zijn inzet en wensen hem veel succes met zijn eigen bedrijf.

Marjolein van Meeteren is inmiddels aangetreden als ligplaatscoördinator. Marjolein is van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 15:00 te vinden op het havenkantoor.

Aanvaring Piet Hein

Het noodlottige ongeval met de prachtig gerestaureerde sloep Piet Hein heeft ons diep geschokt en velen van ons erg beziggehouden. Van diverse kanten is er bij het havenbedrijf op aangedrongen voor meer veiligheid te zorgen door de snelle vaart aan banden te leggen. Ook in het bestuur is gediscussieerd over een passende reactie en er zal binnenkort contact worden gelegd met de Rijkshavenmeester om onze zorg uit te spreken over de veiligheid op de Nieuwe Maas.Daarnaast willen we zelf ook wat doen en gaan we zorgdragen voor goede informatievoorziening met betrekking tot het varen op de Nieuwe Maas. Binnen de vereniging is veel nautische en veiligheidsexpertise beschikbaar en die willen we gaan ontsluiten en delen. 

Gaskeuring

De VSWR gaskeuring is inmiddels gepland. De keuring wordt binnenkort uitgevoerd door Leo Middelkoop van “Gasveilig”, hij is door ILenT gecertificeerd om gaskeur uit te voeren voor het CVO. 

In het voorjaar kan er opnieuw een keuring worden georganiseerd. De keuring zal € 90,- per schip kosten voor een (1) gastoestel. Voor ieder extra toestel wordt € 20,- euro extra berekend. Reparaties en extra’s worden op basis van nacalculatie uitgevoerd.

Graag aanmelden  per mail aan: ruof1960@zonnet.nl onder vermelding van de naam van je schip, de ligplaats en je telefoonnummer.

Brandblusserkeuring

Ook de gemeenschappelijke brandblusserkeuring zal weer worden georganiseerd, dit keer in februari/maart 2020. Gertus de Sauvage zal dit als altijd regelen. Informatie volgt ook te zijner tijd.

Werkgroep duurzaamheid

De werkgroep duurzaamheid is bezig met het organiseren van een evenement op de Koningspoort waarbij duurzaamheid op schepen centraal zal staan. Dit evenement is gepland in april 2020. Als er meer bekend is wordt je uiteraard geïnformeerd.

Festiviteiten op 9 november

Stichting Erfgoedhavens Rotterdam organiseert samen met de VSWR evenementencommissie een klussendag op de Koningspoort. De uitnodigingen daarvoor zijn door StEHR reeds rondgestuurd. Meld je massaal aan! Vele handen maken licht werk en bovendien wordt het heel gezellig. 

Songfestival

Het zal niemand ontgaan zijn dat komend voorjaar het songfestival in Rotterdam is. Via Rotterdam Festivals wordt er gewerkt aan een stadsprogramma. Iemand ideeën? Zie link voor meer informatie.

'OPEN UP TO CELEBRATE TOGETHER!
Het Eurovisie Songfestival staat OPEN voor de wereld en Rotterdam verwelkomt de wereld met OPEN armen.’ 


Open oproep voor plannen

Het Eurovisie Songfestival vindt plaats op 12, 14 en 16 mei 2020 in Ahoy Rotterdam. Voor én tijdens het songfestival, van vrijdag 8 tot en met zaterdag 16 mei, komt er een stadsprogramma. Rotterdam Festivals ontvangt hier graag plannen voor. Heb je een goed idee en heb je ervaring met het organiseren van evenementen? Dien je plan dan in.

Ook horecaondernemers, podia en wijkinitiatieven kunnen meedoen.

 

Meer informatie en plan indienen

 

 

Havenambassadeurs

Een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze havens? Meld je aan als Havenambassadeur. Zij kunnen signaleren wat er speelt in de verschillende havens en dat inbrengen bij het bestuur. En zij zetten vragen uit onder de liggers. We zoeken nog ambassadeurs voor het Haringvliet Zuid en de Rederijhaven.  

Meer weten: vraag het een havenambassadeur: Arjen Geluk (Wijnhaven), Wil Walvis (Bierhaven), Peter de Groot (Haringvliet noord), Ben Dijkema (Buizengat), Frans van der Horst/Walter Fernandes (Oude Haven) of Peter Arnoud (Scheepmakershaven).

Het bestuur,

Nelleke, Wil, Hanneke, Jürgen en Martin

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2019 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp