Copy

23 mei 2017
Algemene ledenvergadering

Geacht VSWR lid,

Op 23 mei a.s. organiseert de Vereniging Scheepseigenaren Waterstadhavens Rotterdam haar Algemene Ledenvergadering. De locatie is V11, Wijnhaven 101, 3011 WN Rotterdam, en de vergadering begint om 20:00. Uiterlijk 22:00 zal worden afgesloten.
Tijdens de ALV worden de activiteiten in het afgelopen jaar besproken en zal de aanpak voor het lopende jaar worden voorgelegd. De concept agenda ziet er als volgt uit:

  • Verslag door het bestuur
  • Financieel jaarverslag
  • Ontwikkelingen in de havens: Ligplaatsenplan, Koningspoort etc
  • Werkgroepen: instelling werkgroep huisnummers
  • Bestuursvacatures
  • Rondvraag

Er is dus volop gelegenheid om invloed uit te oefenen. 

Zoals u ziet zullen er een aantal bestuursvacatures ontstaan. Wilt u toetreden tot het bestuur? Dat kan. We roepen een ieder op die namens de leden het voortouw wil nemen zich kandidaat te stellen. Dat kan bij een van onderstaande bestuursleden:

Met vriendelijke groet,
Frank Jacobs, voorzitter
Arjen Geluk, secretaris
Gertus de Sauvage, Penningmeester
Jurgen Ruof
Nelleke Elzinga

Copyright © 2017 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp