Copy
View this email in your browser

Jaarstukken VSWR

Geacht lid,

Een paar weken geleden ontving je al de uitnodiging en de documenten ten behoeve van de voorgenomen statutenwijziging. Hierbij ontvang je nog het jaarverslag met bijlagen.

Ook deze stukken zullen worden besproken tijdens de ALV op 25 april a.s. aan boord van de Stelmar, naast de Nieuwe Leuvebrug

Aanmeldingsformulier VSWR
Jaarverslag VSWR 2017
Vereniging van Scheepseigenaren Waterstad Rotterdam
Verslag kascommissie VSWR 2017
Copyright © 2018 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp