Copy
View this email in your browser

Van het bestuur

Na een periode waarin het bijna voorjaar leek en er al heel wat mensen een kwast in de handen hebben gehad zijn we weer terug in een herfstige winter. Tijd voor een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken van de Vereniging Scheepseigenaren Waterstadhavens Rotterdam. Belangrijke en minder belangrijke onderwerpen passeren de revue zodat jullie allemaal weer op de hoogte zijn van wat zich heeft afgespeeld en wat nog op de agenda staat. Commentaar, vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar bestuur@vswr.nl.

Het bestuur,
Wil Walvis (secretaris), Hanneke te Niet (penningmeester), Jurgen Ruof, Nelleke Elzinga, Martin Pot (voorzitter).

Vooraankondiging algemene ledenvergadering

 

Op 15 mei staat de ALV gepland. Deze  vindt plaats  op de Stelmar II, het schip van scoutinggroep Stella Maris, in de Leuvehaven naast de Nieuwe Leuvebrug. Uitnodiging en stukken volgen. Het bestuur zou graag uitbreiden met liggers uit het Haringvliet, Oude Haven of Delfshaven. Mensen kunnen voorgedragen worden of je kan jezelf aanmelden: bestuur@vswr.nl , of natuurlijk direct bij een van de huidige bestuursleden.

Open dag op de schepen
 

Op zaterdag 13 april van 13:00 uur tot 16.00 uur staat er een “open dag” op de schepen gepland. Het doel is het contact met onze buren aan de wal te verbeteren en informatie te verschaffen over het wonen aan boord van een schip. Een aantal van ons heeft al een keer open huis gehouden voor buren en omwonenden en dat willen we nu graag uitbreiden. Het resultaat was zeer positief.

Het voorstel is om zoveel mogelijk schepen mee te laten doen verspreid over alle havens. Meld je aan voor deelname, het bestuur heeft een actieve rol in de organisatie. Wil je wat extra's doen? Stukje varen, (draaiende) motor laten zien, fotograferen, coördineren of iets anders, laat het ons weten via bestuur@vswr.nl of via je havenambassadeur.

Rond 16:30 sluiten we af in de houtloods op de Koningspoort: dutch treat – neem je eigen drankjes en hapjes mee plus een beetje extra voor de buren.
 


Huisnummers

Zoals aangekondigd wordt het dit jaar mogelijk om een adres op de ligplaats aan te vragen. Hoe precies zal zo spoedig mogelijk door de Stichting Erfgoedhavens worden uitgelegd. We volgen dit met aandacht en verwachten rond de zomer uitsluitsel.

Stoken op hout

Stoken op hout ligt letterlijk onder vuur i.v.m. overlast voor omwonenden en de uitstoot van schadelijke stoffen. Toch blijft het aan boord van schepen een zeer populaire verwarming. Om de vervelende neveneffecten van hout stook te verminderen zullen we als vereniging onze leden blijven voorlichten, o.a. door het organiseren van stookbijeenkomsten, waar een goede manier van hout stook kan worden geleerd. Ook blijven we in gesprek met omwonenden, die overlast ervaren en zoeken we naar voor beide partijen acceptabele oplossingen. Als je niet kan wachten tot de volgende stookavond, waarschijnlijk dit najaar, neem dan even contact met ons op.
 


Werkgroep duurzaamheid

Onder  de paraplu van Stichting Erfgoedhavens (Rein Schuddeboom) en het Mobiel Erfgoed Centrum (Martine van Lier) komen wij regelmatig bij elkaar in de duurzaamheidsgroep. Samen met  geïnteresseerde liggers en experts, bespreken wij niet alleen hoe we onze schepen en het mobiel erfgoed duurzamer kunnen maken maar nemen we ook actie.

Acties tot nog toe zijn
De presentatie gehouden op de Stelmar, het ondersteunen en monitoren van de water-water warmtepomp op de Angelo, het uitwerken van voorstellen over riolering, het werven en begeleiden van schepen die milieu ontlastende technieken toe willen passen.  Vanuit VSWR neemt Jurgen Ruof deel aan de werkgroep, waar concrete plannen gemaakt en uitgewerkt worden, die direct resultaat en energie opleveren.

De werkgroep zal haar bevindingen In de nabije toekomst ook landelijke presenteren. Wij zoeken nog leden die mee willen doen aan de duurzaamheidsgroep en wij zoeken nog schepen die milieuontlastende technieken toe willen passen. Stuur een mail en meld je aan via bestuur@vswr.nl.
 


Inloopavond Maritiem District

Op 24 januari was er een inloopavond over het Maritiem District, in het Maritiem Museum, waar een goed beeld van de plannen rond stadsontwikkeling werd gegeven Denk aan de paviljoens aan de Leuvehaven en de hoogbouw in de Stadsdriehoek. Voor de mensen die de geschiedenis van het gebied rond de Erfgoedhavens interessant vinden: het Waterstadgenootschap doet daarnaar onderzoek; zij waren er ook met foto’s en flyers over de omgeving. Ook zijn dit momenten om contact te houden met de ambtenaren, die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in dit gebied. Als VSWR zijn we altijd vertegenwoordigd, maar bezoek zelf ook een van de inloopavonden in de toekomst.
 


Inloopavond horecabeleid

De gemeente evalueert dit jaar het horecabeleidsplan, en stelt dan een plan op voor de komende twee jaar over horeca in de wijk. Er zijn vanuit de gebiedscommissie Centrum op 13 en 20 maart om 19.30 uur hoorzittingen waarop bewoners hun ideeën hierover kunnen delen. De VSWR heeft inspreektijd aangevraagd op 20 maart, o.a. over de openingstijden op de terrassen aan de Oude Haven tussen het Witte Huis en Citizen M en bij de nieuwe paviljoens aan de Leuvehaven. Heb je aanvullingen, mail het bestuur. 

Data: 13 maart in het Bibliotheektheater (Hoogstraat 10), 20 maart in het Nieuwe Instituut (Museumpark 25).

Download het ambtelijke voorstel tot herijking en de uitnodiging.


Contact Bewonersvereniging Leuvekwartier

Het bestuur van  deze vereniging is a/b van de DG Harmsen op bezoek geweest bij het bestuur en er is informatie uitgewisseld over het wonen op het water en de manier waarop liggers en walbewoners het contact kunnen verbeteren. Er is afgesproken regelmatig contact te hebben om problemen vroegtijdig te kunnen aanpakken en ook om gezamenlijk op te trekken richting de gemeente in zake de ontwikkeling van dit gebied.
 


Behoud Koningspoort!

Er lijkt enig schot in de zaak! De Stichting tot Behoud van de Koningspoort heeft de landelijke media bereikt: zie ook het bericht dat de Stichting Erfgoedhavens  namens het team Koningspoort heeft rondgestuurd. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/toekomst-van-de-rotterdamse-scheepswerf-en-toeristentrekpleister-koningspoort-onzeker/ 

Met hulp van de Stichting Erfgoedhavens en VSWR is er een professioneel plan opgesteld door een aantal liggers om de Koningspoort voor de langere termijn  exploitabel te maken. Dat plan is goed ontvangen door de gemeente en er lijkt geld beschikbaar te worden gesteld om de werf op te knappen. Het is een begin, maar er moet nog hard worden gewerkt aan een definitieve oplossing. VSWR zal daar actief bij betrokken zijn.

Uit een enquete, die eerder door de gemeente is gehouden onder omwonenden en liggers blijkt immer een groot draagvlak voor de werf, zolang deze op een juiste manier wordt beheerd, met lage overlast voor de omgeving. 

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen er regelmatig verslag van doen.

Petitie nog niet getekend? Ga dan nu gelijk naar https://petities.nl/petitions/behoud-de-koningspoort?locale=nl
 


Geslaagde winteractiviteit

Het midwinterscheepshoornconcert vond in de Oude Haven plaats.  Het was een mooi moment om elkaar weer even te ontmoeten voordat de feestdagen losbarstten. Na een opening door wethouder Visser waren er twee concerten en veel gezelligheid. Het was druk, niet alleen met liggers maar ook veel buurtbewoners wisten de helling te vinden. Weer een teken dat de Koningspoort een belangrijke functie vervult.
 


Ledenadministratie en financiën

Komende week worden de facturen voor het lidmaatschapsgeld 2019 verstuurd. Het lidmaatschapsgeld bestaat uit 2 delen; één deel contributie van €25,- en een tijdelijke opslag voor het gebruik van de houtloods van €20,-. 

In de algemene ledenvergadering van 2018 is unaniem besloten tot deze opslag op de contributie. Voor de duidelijkheid, deze wordt aan iedereen gevraagd, ook als je geen gebruik maakt van de Houtloods. Het is de enige manier om collectief de loods en het werfterrein beschikbaar en functioneel te houden.

Graag betaling van de contributie onder vermelding van naam en schip. 

Leden die de contributie van 2018 nog niet betaald hebben krijgen een laatste oproep te betalen en zullen, bij uitblijven van betaling, van de ledenlijst worden afgevoerd.
 


Havenambassadeurs

Wisseling in ambassadeurs: Kees Verweel zal die rol niet meer vervullen – hartelijk dank, Kees.
Nieuw: Peter de Groot voor het Haringvliet noordzijde. Welkom!

Op 4 maart, 6 mei en 1 juli komen de havenambassadeurs bij elkaar. Zij kunnen signaleren wat er speelt in de verschillende havens en dat inbrengen bij het bestuur. En zij zetten vragen uit onder de liggers. We zoeken nog ambassadeurs voor het Haringvliet, de Oude Haven en de Rederijhaven ? Meer weten: vraag het een havenambassadeur: Arjen Geluk (Wijnhaven), Wil Walvis (Bierhaven), Peter de Groot (Haringvliet noord), Ben Dijkema (Buizengat) of Peter Arnoud (Scheepmakershaven).

Wij hopen jullie te zien op één van de komende activiteiten.

Het bestuur,

Nelleke, Wil, Hanneke, Jürgen en Martin

Copyright © 2019 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp