Copy

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering

Woensdag 25 april, 2018

Geacht lid,

Namens het bestuur van de VSWR wil ik je uitnodigen deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering. In deze jaarlijkse vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden en stemmen we het beleid richting de toekomst met elkaar af. Het was een bewogen jaar en er is nog veel te doen in de havens, dus komt allen! Ook staat er dit keer een statutenwijziging op de agenda, waardoor het extra belangrijk is dat je komt.

Bijlages: Statuten LEK & Wijzigingen Statuten 2018
 

Wanneer?
Woensdag 25 april, 2018. Aanvang: 19:30 – 22:00

Waar?
a/b de Stelmar, het scoutingschip, gelegen naast de Nieuwe Leuvebrug, aan het einde van de Terwenakker (naast de “scheepsbrug”).

Wat?
De agenda voor de vergadering is;
  1. Opening
  2. Vaststellen notulen vorige vergadering
  3. Jaarverslag; inhoudelijk en financieel incl. verslag door de kascommissie (stukken volgen later)
  4. Wijziging statuten (huidige statuten en voorgestelde wijzigingen zijn bijgevoegd)
  5. Verkiezing bestuursfuncties (zie onder)
  6. Voorstel voortzetting kluscontracten via de vereniging
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting

Na de afsluiting zal de Stichting Tijdelijk Beheer Koningspoort nog in de gelegenheid worden gesteld aan de aanwezigen hun plannen te ontvouwen.
 

Kandidaten voor bestuursfuncties:
Zoals in de eerdere nieuwsbrieven is gemeld, is het bestuur op zoek naar versterking en zijn er concrete vacatures voor een voorzitter en een secretaris. Ook is deskundige hulp op financieel gebied welkom. Indien je geïnteresseerd bent meld je zich dan op bestuur@vswr.nl of bij een van de huidige bestuursleden.

Contributie:
Zeer veel leden hebben de contributie 2017 en 2018 nog niet voldaan. Met jouw contributie kan de vereniging zijn werk doen en initiatieven ontplooien. Kijk dus nog even goed na of je al hebt betaald op NL 34 RABO 0120561034. Op jouw internetpagina van je bank kan je gemakkelijk op dit nummer zoeken en de betalingen terugkijken. Was je in 2016 ook al lid, kijk dan ook even naar de betaling van dat jaar.
Er gebeurt veel in de havens en onze belangen staan op het spel.
Een sterke vereniging kan daar een belangrijke rol in spelen. Kom dus allemaal naar de ALV en geef zo richting en steun aan de vereniging. Wij kijken ernaar uit!
Copyright © 2018 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp