Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Voorjaar 2020.

Deze winter vooral storm en hoogwater in plaats van sneeuw en ijs! En dus tijd om ons op te gaan maken voor de eerste mooie dagen, waarop er weer buiten geklust kan worden, gemijmerd kan worden over de te maken luiken, zwaarden, vaartochtjes of juist gewoon lekker genieten van het zonnetje in onze prachtige woonomgeving! 

Er is weer het nodige te melden, vandaar deze nieuwsbrief.

Kalender: 

Geplande activiteiten:

4, 5 en 6 maart
brandbluskeuring. Opgeven!!

7 maart
1e  klussendag “opruimen Houtloods” Koningspoort + borrel

4 april
2e klussendag Koningspoort “voorbereiding Duurzaamheids-estafette"

8 april
ALV VSWR (zie hieronder)

18 april
Duurzaamheidsestafette Stadswerf Koningspoort

27 april
Nautische Koningsdag rommelmarkt

21 mei
Hemelvaart-vaart: in het Hemelvaart weekend met z’n allen varen naar de Heen (en terug)

2 juli
Varen met je schip (theorie)

4 juli
Varen met je schip (praktijk)

4 juli
Zomerborrel/bbq

12 en 13 september
monumentendag/open schependag

December
Lichtjesfeest

Naast deze activiteiten heeft de evenementen-commissie nog een aantal briljante plannen!

Verenigingszaken

De algemene ledenvergadering staat gepland voor woensdag 8 april. De stukken voor de vergadering volgen binnenkort. Locatie: wederom aan boord van de Stelmar, inloop 19:30.

Deze week worden de facturen voor de contributie verzonden. De contributie bedraagt 25,- per kalenderjaar. Zelf overmaken mag natuurlijk ook al naar rekeningnummer NL34 RABO 0120 5610 34 tnv VSWR onder vermelding van scheepsnaam en eigenaar.

Wie organiseert er samen met Frank de Bruin van de Ontario een Nautische rommelmarkt? Bijvoorbeeld met Koningsdag op de Koningspoort? Laat het even weten, er zijn vast veel meer mensen met een vooronder vol nuttige zaken die daar toch al enige tijd liggen!

Bestuursleden gevraagd

Het zittende bestuur is al een tijdje in functie. Tijd dus voor nieuwe gezichten. Het bestuur vertegenwoordigt de liggers van de stadshavens Rotterdam en houdt nauw contact met Stichting Erfgoedhavens, bewonersvereniging Leuvenhavenkwartier, de gebiedscommissie, stichting stadswerf de Koningspoort en anderen.
Het bestuur adviseert, denkt en praat mee met verschillende partijen met verschillende projecten. Daarnaast organiseert het bestuur evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten en worden commissies gevormd ,waar leden in meedoen, voor bepaalde projecten zoals bv duurzaamheid.

Het bestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand op een zondagavond. Daarnaast zijn er diverse overleggen met Erfgoedhavens, ongeveer 6 keer per jaar, overleggen met de havenambassadeurs en verschillende overleggen met andere partijen.  

Wie wil het bestuur komen versterken? Goed als er wat nieuwe meningen worden gehoord over de uiteenlopende onderwerpen en fijn om het werk over meer mensen te kunnen verdelen.

Heb je interesse dan kun je een van de bestuursleden hierover aanspreken of mail naar bestuur@vswr.nl.  Of kom een keer op een vergadering (15/3, 8/4 20.15 uur). 

Brandblusserkeuring

Er komt weer een brandblusserkeuring en wel op 4 en 5 en 6 maart. Namens de VSWR georganiseerd voor alle liggers en brandblussereigenaren. De vorige keuring was twee jaar geleden en de certificaten zijn twee jaar geldig, vandaar nu weer.

Het gaat als volgt; Op donderdag 5 en vrijdag 6 maart kan je overdag je flessen inleveren en dan hoor je meteen wanneer ze klaar zijn om weer op te halen. Op woensdagavond 4 maart kan je, vanaf 18 uur, de brandblussers op de helling Koningspoort inleveren, dan zetten we je naam erop en dan kan de keurder de ochtend erop aan de gang. 

Het kan zijn dat je flessen direct gekeurd worden (indien later ophalen een probleem is), of je haalt ze een dag later op. Of je brengt de helft van je flessen en keurt in 2 keer voor het geval je brand verwacht. Kosten zijn 7.80 euro excl btw per fles, inclusief certificaat. Helemaal gekeurd en certificaatverantwoord.

Voorgaande jaren bleek deze opzet goed te werken. Meld je aan als je belangstelling hebt bij Geert Wijnhoven via de mail  (geef scheepsnaam, eigen naam en aantal flessen) wbshavenrotterdam@gmail.com

 

Verslag voorlichtingsavond Varen op de Nieuwe Maas 

Op dinsdag 21 januari was er aan boord van Vessel 11 een voorlichtingsavond over varen op de Nieuwe Maas, gegeven door twee scheepvaartmeesters van de patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf. 

Er is een virtueel rondje Dordrecht- Oude Maas- Nieuwe Maas gevaren met alle zaken die je onderweg tegenkomt, zoals marifoongebruik, stuurboordswal houden, interactie met de verkeersposten. Er was een zeer gemêleerd gezelschap van leden aanwezig waarbij er ruimte was voor vragen en opmerkingen.

Tip van de avond: luister eens kanaal 81 uit, als je gewoon thuis bent, zodat je je kan leren luistern en oefenen op het dagelijks gebruik van de marifoon.

Op vrijdag 24 april is er een voorlichtingsdag in het kader van ‘Varen doe je samen!’ op de Verkeerscentrale Rotterdam in de Botlek. Zeer interessant kijkje achter de schermen. Aanmelden start begin april via de website van Port of Rotterdam. Aanmelding is noodzakelijk.

Koningspoort

Berichten namens Stadswerf Koningspoort:

 

VERANDERINGEN ROND DE HOUTLOODS

Zoals bekend wil Stadswerf Koningspoort de Houtloods ombouwen naar een multifunctionele ruimte, te gebruiken voor vergaderingen, clubavonden voor de VSWR, clubavonden voor TIOG, en – als het lukt om die verbouwing te financieren – voor bescheiden horeca.

Kort samengevat:

  • Deze week (wk 9) wordt de keerwand bij de oostelijke werfingang iets verplaatst, om ruimte maken voor twee containers. Later in de week worden stelcon platen gelegd als fundering van die containers.
  • Volgende week (wk 10) worden twee containers geplaatst.

In één container komen de machines uit de Houtloods die VSWR wil blijven gebruiken. Die container wordt dan voorlopig ook de nieuwe werkplaats voor de liggers. De overige machines gaan – tijdelijk – naar de opslag container.

Het kan zijn dat u nog spullen in de Houtloods heeft liggen. Wilt u zo vriendelijk zijn die z.s.m. daar weg te halen. Dit kan in overleg met de werf.

  • In wk 11en 12 wordt de beneden vloer van de Houtloods aangepakt.
  • In wk 13 en 14 wordt de Houtloods beneden geïsoleerd en voorzien van electra. 
  • In wk 15 wordt daarna de pelletkachel geïnstalleerd.
  • Parallel hieraan wordt in wk 9 en 10 het riool van het toilet van het brugwachtershuisje gangbaar gemaakt.

Stadswerf had nog meer willen doen zoals aanpak van de bovenverdieping van de Houtloods (voor het Duurzaamheids Expertise Centrum DEC) en aanpassingen voor horeca, maar heeft daar helaas nog niet de middelen voor. Aan het Demo Platform op het tjalkje wordt nog gewerkt, Nadere mededelingen daarover volgen. Over de horeca komen ook nog nadere mededelingen.

Alles heeft tot doel de werfactiviteiten voor de langere termijn te kunnen blijven voortzetten (zie onder bij “vrijwilligers gevraagd” Tijdens de verbouwing kunnen we gelukkig gebruik blijven maken van diverse faciliteiten, maar misschien moeten we even wat inschikken zo nu en dan.

Vacature Hellingbaas

Er is een vacature voor de functie van hellingbaas op de Koningspoort! 

In de link zijn de functieomschrijving en de voorwaarden voor de functie te vinden: werfbaas Koningspoort

Klussendag zaterdag 7 maart en 4 april

Op zaterdag 7 maart staat er een klussendag gepland voor de Koningspoort, georganiseerd door VSWR, samen met de stadswerf Koningspoort. Koningspoort zorgt voor een borrel, borrelhap en erwtensoep. De vorige klussendag was een groot succes, hopelijk deze weer!

Voor 4 april worden er ook vrijwilligers gevraagd om de werf in gereedheid te brengen voor de Duurzaamheids-estafette later die maand.

Vrijwilligers gevraagd

De Stichting stadswerf Koningspoort is druk in de weer om ervoor te zorgen dat de Koningspoort in stand gehouden kan worden. Prioriteit is de hellingservice aan erfgoedschepen, restauraties en ambachten met ruimte voor initiatieven van de liggers Alles zal zonder structurele subsidie gedaan moeten worden. 

Hiervoor zijn nog steeds vrijwilligers nodig, zoals; een evenementen coördinator, iemand die kan omgaan met een boekhoudpakket, assistenten bij het helling werk, gidsen en rondleiders op de werf, vrijwilligers die helpen om Vrienden van de koningspoort te werven en vrijwilligers die kunnen helpen bij de publiciteit en communicatie. Heb je zin in een van de genoemde functie neem dan contact op met bestuur@VSWR.nl

Tot slot

Toch weer een heel volle nieuwsbrief met veel informatie. Heb je nog vragen, opmerkingen, wil je iets organiseren, wil je meebesturen of vrijwilligen, laat het ons weten!

Het bestuur VSWR: Martin Pot, Jurgen Ruof, Nelleke Elzinga, Wil Walvis, Hanneke te Niet

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp