Copy

Nieuwsbrief Winter 2020

Geen stoomboot en Sint gezien dit jaar, hoewel de sleepboot Succes na maanden afwezigheid gelukkig weer terug is op zijn ligplaats bij het havenkantoor. Misschien ook geen vuurwerk (het is nu in ieder geval nog rustig) maar natuurlijk wel Kerst en Oud en Nieuw, zij het met beperkingen. De lichtjes op de boten branden gelukkig wel en dat geeft de stad toch een feestelijk aanzicht. Een kleine maar belangrijke bijdrage van de liggers aan de sfeer in de stad.

Hoewel er weinig zichtbare en sociale activiteiten kunnen worden georganiseerd door de vereniging, gaan we op de achtergrond natuurlijk door om jullie belangen te vertegenwoordigen. Het overleg met Erfgoedhavens is weer opgestart en de werkzaamheden in het Haringvliet en de Oude Haven zijn uitgebreid voorbesproken met VSWR en de betrokken liggers.
In deze nieuwsbrief een korte update van wat zich heeft afgespeeld de afgelopen twee maanden.

Ben Dijkema overleden

We beginnen helaas met een droevig bericht. Ben Dijkema, havenambassadeur van het Buizengat is begin september overleden aan de gevolgen van Corona. Ben behoorde tot de liggers van het eerste uur in het centrum van Rotterdam en was een markante persoonlijkheid. Een aantal van zijn directe buren hebben de uitvaart bezocht en de nabestaanden ons medeleven betuigd.

Kalender

Een klein overzicht van geplande en geschrapte activiteiten, misschien dat ze in 2021 wel doorgang kunnen vinden

Duurzaamheidsestafette Stadswerf Koningspoort, Nautische (ruil)markt, Nautische Koningsdag, Varen met je schip (theorie en praktijk), Rond de Wereldhavendagen     “open schependag”.

Er zijn wel plannen om met een bijbootjes-parade iedereen op gepaste afstand een fijne kerst en nieuwjaar te wensen en nog wat extra leden te werven. Wordt vervolgd.

Verenigingszaken

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 14 oktober jl. beleefde VSWR zijn eerste virtuele ALV. Lang niet zo gezellig als een bijeenkomst, maar wel nuttig en nodig. De ALV is altijd een mooie gelegenheid om stil te staan bij het wel en wee van liggen met en wonen op een boot in hartje Rotterdam. We bestrijken een behoorlijk groot gebied en de uitdagingen verschillen per deelgebied. Door het jaar heen houden de Havenambassadeurs (zie hieronder) ons op de hoogte van wat er speelt, zodat het bestuur ermee aan de slag kan. 

Zeer nuttig allemaal. We hopen van harte dat de volgende ALV (meestal in april) gewoon weer persoonlijk kan worden georganiseerd. Het concept verslag van de afgelopen ALV is overigens te downloaden via onderstaande button.

Contributie
De achterstallige contributiebetalingen zijn vrijwel weggewerkt. Tijdens de ALV is besloten de contributie voor 2021 te houden op € 25,- per kalenderjaar. In januari zullen daarvoor de facturen weer worden verstuurd

Aanmelden nieuwe bestuursleden
Het bestuur vertegenwoordigt de liggers van de stadshavens Rotterdam en houdt nauw contact met Stichting Erfgoedhavens, bewonersvereniging Leuvenhavenkwartier, de gebiedscommissie, stichting stadswerf de Koningspoort en anderen. Tijdens de volgende ALV (april 2021) zullen twee bestuursleden reglementair aftreden, zij mogen zich overigens weer verkiesbaar stellen.

Maar het zou goed zijn als er wat nieuwe meningen worden gehoord over de uiteenlopende onderwerpen en fijn om het werk over meer mensen te kunnen verdelen.

Heb je interesse dan kun je een van de bestuursleden hierover aanspreken of mail naar bestuur@vswr.nl.

Download de notulen

Havenzaken

Door (ver)koop van schepen hebben we weer een aantal nieuwe mensen mogen verwelkomen bij de club. We willen ze natuurlijk zo snel mogelijk in staat stellen om zich in het normaal gesproken drukke sociale havenleven te storten, maar ze moeten nu nog even geduld hebben. Mocht je een nieuwe buur hebben? Maak ze dan even attent op ons en het werk dat we doen. Via www.vswr.nl kunnen ze zich aanmelden voor deze nieuwsbrief en lid worden. Dat kan ook met een mail aan ledenadministratie@vswr.nl.

 

Overlast op de schepen

In het havenambassadeurs overleg werd gemeld dat met name ’s zomers soms ongevraagd mensen aan boord komen en bijvoorbeeld vanaf het schip in het water springen. De Rotterdamse Havenverordening, artikel 3.8, zegt daar iets over (https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Rotterdam/CVDR636205.html) maar die geldt alleen in de havens westelijk van de Erasmusbrug.  Het wetboek van strafrecht, artikel 138 is echter altijd van kracht. Dit artikel wordt wel het “huisvredebreuk” artikel genoemd.
Beide artikelen bepalen, dat de eigenaar/schipper bepaalt wie er aan boord mag komen. Ongeoorloofd aan boord zijn is een overtreding van die regel en strafbaar. Als schipper kan je dus vorderen/eisen, dat die personen je schip verlaten. Als personen dat na twee duidelijke waarschuwingen toch aan boord blijven, wordt dus een strafbaar feit gepleegd en kan de politie worden ingeschakeld.

VSWR zal contact zoeken met de wijkagenten, actief in onze gebieden en dit probleem met ze bespreken, zodat adequaat op meldingen kan worden gereageerd.

 

Havenambassadeurs

Een vereniging als de onze wordt gedragen door mensen, mensen met ideeën, mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving, hun buren. Mensen die actief worden en daardoor weer een bijdrage leveren voor ons allemaal.

Onze havenambassadeurs zijn mensen die zo’n verantwoordelijkheid nemen.

Zij zijn degenen, die het eerste zien als er iets mis dreigt te gaan in een van de havens. Zij zien en voelen wat er leeft in de havens, brengen ideeën en voorstellen naar het bestuur, dat vervolgens met erfgoedhavens overlegt.

Zij luisteren naar de steigerpraatjes, zijn beschikbaar, aanspreekbaar bij tal van problemen kortom onze havenambassadeurs zijn enorm belangrijk voor onze vereniging. Hun inbreng is onmisbaar. 

Op deze plaats wil wij alle havenambassadeurs bedanken voor hun inzet, hun inbreng en het werk dat afgelopen jaar is verzet. En het was een moeilijk jaar, alles was anders door corona… geen bijeenkomsten meer, geen feesten en ontmoetingen op de Koningspoort . 

Ook al was alles minder, dankzij hun inzet zijn wij nog steeds een levendige vereniging.

 

Voor alle liggers hier nog maar eens de ambassadeurslijst.

Haringvliet noord
Peter de Groot - Johanna Maria

Wijnhaven
Arjen Geluk - Poolster
Mireille v.d. Berg - Amstelbrouwerij 10

Bierhaven
Wil Walvis - Twee Gezusters   

Scheepmakershaven
Peter Arnoud - Catherina 2
Sven Wernsing - Hector

Buizengat
Gertus de Sauvage - Verwisseling

Oude Haven
Frans v.d. Horst - Bor
Walter Fernandes - Risico
 

De Rederijhaven en Haringvliet zuid zijn nog op zoek naar een havenambassadeur.
 Overheidszaken

Adressen, huisvuil inname en riolering zijn al jaren lopende zaken. We hebben met Erfgoedhavens overleg gepleegd hoe we uit de impasse met de gemeente moeten komen en zullen daar de komende maanden mee bezig zijn. Ons standpunt is dat bewoners van varende schepen die een “vaste” ligplaats hebben in Rotterdam, gelijke rechten (en plichten) hebben als alle andere Rotterdammers. Wat de zaak bemoeilijkt, althans voor het ambtelijk apparaat, is dat onze schepen geen woningen/woonboten zijn als bedoeld in de wet en dus allerlei woning wetgeving niet van toepassing is op ons. Maar we zijn ook geen binnenvaartschepen die het hele jaar onderweg zijn natuurlijk. We vormen een speciale, maar wel behoorlijk grote categorie en dat vergt wat overtuigingskracht zullen we maar zeggen. En een hoop geduld, maar we gaan door tot het opgelost is.
 


 

Tot slot

We houden de nieuwsbrief altijd kort. Heb je behoefte aan meer informatie, opmerkingen, wil je iets organiseren, wil je meebesturen of “vrijwilligen”, laat het ons weten! bestuur@vswr.nl

Het bestuur VSWR
Martin Pot, Jurgen Ruof, Nelleke Elzinga, Wil Walvis, Hanneke te Niet

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp