Copy

Van het bestuur

Nieuwsbrief VSWR
Zomer 2019

 

Volg je het allemaal nog een beetje? Ten tijde van de vorige nieuwsbrief leek 2019 een rustig jaartje te worden, waarin we eens orde op zaken konden gaan stellen door allerlei langlopende issues op te lossen. Maar de nieuwsbrief lag nog niet op de mat of “de sluizen gingen open….” Tijd dus voor een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken van de Vereniging Scheepseigenaren Waterstadhavens. Commentaar, vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar bestuur@vswr.nl

Een fijne zomer toegewenst door het bestuur, Wil Walvis (secretaris), Hanneke te Niet (penningmeester), Jurgen Ruof, Nelleke Elzinga, Martin Pot (voorzitter).

Koningspoort

Via een aparte nieuwsbrief konden we gelukkig melden dat de Koningsport voorlopig open blijft en dat er een project gestart is om de werf commercieel te kunnen laten voortbestaan. Dat project wordt geleid door de heer Vos en VSWR is nauw betrokken bij het proces. Van diverse liggers hebben we ideeën, adviezen en aanbiedingen om te ondersteunen ontvangen en die hebben we allemaal ingebracht bij de projectleider, die daar op zijn beurt op terug zal komen. We gaan het proces met vertrouwen in, maar het is zeker geen gelopen race. We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Algemene ledenvergadering

Op 15 mei jl. vond de ALV plaats  op de Stelmar II. Een redelijke opkomst en de agenda kon snel worden afgewerkt, zodat er voldoende tijd overbleef om de sociale contacten wat verder aan te halen. Het verslag van de vergadering is beschikbaar en kan worden opgevraagd via bestuur@vswr.nl

Open dag op de schepen

Op zaterdag 13 april jl. is er een “open dag” op de schepen gehouden met als doel het contact met onze buren aan de wal te verbeteren en informatie te verschaffen over het wonen op het water. Vooral in en rond de Bierhaven is dit zeer succesvol geweest en heerste er een gezellige drukte met het roken van vis, hapjes, een draaiende “Brons” en rondvaartjes. In de andere havens deden minder schepen mee en was de belangstelling aanzienlijk minder. Toch hebben we voldoende lering kunnen trekken uit deze eerste keer en gaan aan de slag om een volgende keer professioneler uit de bus te komen, waarschijnlijk najaar 2020.

Vertrek Loes van Dongen

Hoewel officieel nog niet aangekondigd, hebben wij begrepen, dat Loes haar werkzaamheden als ligplaatscoordinator voor Stichting Erfgoedhavens heeft beëindigd. VSWR en Lek hebben altijd veel steun ondervonden van Loes en prettig kunnen samenwerken. We zijn Loes dan ook zeer dankbaar voor de samenwerking en wensen haar veel succes, onder andere met haar verhuizing. We hopen t.z.t. als liggers Loes nog op een passende manier te kunnen uitzwaaien.

Gaskeuring

De VSWR organiseert in oktober een gaskeuring voor het Haringvliet en de Oude Haven en in november een gaskeuring voor de resterende havenbekkens. De keuring wordt uitgevoerd door Leo Middelkoop van “Gasveilig” . De keuring zal € 90,- per schip kosten voor een (1) gastoestel. Voor ieder extra toestel wordt € 20,- euro extra berekend. Reparaties en extra’s worden op basis van nacalculatie uitgevoerd.

Aanmelden graag per mail aan: ruof1960@zonnet.nl onder vermelding van de naam van je schip, de ligplaats en je telefoonnummer.

Brandblusserkeuring

Ook de gemeenschappelijke brandblusserkeuring zal weer worden georganiseerd, dit keer in september. Nadere informatie volgt begin september.

Werkgroep duurzaamheid

Vanaf 3 september houdt de duurzaamheidsgroep  elke eerste dinsdag van de maand een spreekuur. Het spreekuur is van 19.00 - 20.00 en vind plaats in het havenkantoor in het Haringvliet. Je kunt er terecht voor alle vragen omtrent het verduurzamen van je schip. Op elk denkbaar terrein is er expertise.

Mensen die er gebruik van willen maken vragen we van te voren of ze, indien dat mogelijk is, wat schetsen, foto’s en een korte uitleg door te mailen zodat we ons er op kunnen voorbereiden en werkgroepleden met de de juiste deskundigheid er alvast naar kunnen kijken.

Aanmelden voor het spreekuur kan via werkgroepduurzaamheid010@gmail.com

Horecabeleid

Er zijn dit voorjaar diverse bijeenkomsten geweest waarin de gemeente heeft ontvouwd hoe zij met de horeca in de stad willen omgaan. VSWR heeft samen met diverse bewonersorganisaties opgetrokken om de belangen van de bewoners te bewaken. Onlangs is er een gezamenlijk brief gestuurd naar de gemeente, waarin wordt opgeroepen de juiste balans te vinden tussen vertier en leefbaarheid. Dit najaar zal er besluitvorming plaatsvinden, die we op de voet volgen.

Havenambassadeurs

Een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze havens? Meld je aan als Havenambassadeur. Zij kunnen signaleren wat er speelt in de verschillende havens en dat inbrengen bij het bestuur. En zij zetten vragen uit onder de liggers. We zoeken nog ambassadeurs voor het Haringvliet Zuid en de Rederijhaven. Meer weten: vraag het een havenambassadeur: Arjen Geluk (Wijnhaven), Wil Walvis (Bierhaven), Peter de Groot (Haringvliet noord), Ben Dijkema (Buizengat), Frans van der Horst/Walter Fernandes (Oude Haven) of Peter Arnoud (Scheepmakershaven).

Het bestuur,

Nelleke, Wil, Hanneke, Jürgen en Martin

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2019 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp