Copy
View this email in your browser

Van het bestuur:

De zomer is nu echt al weer een tijdje voorbij, de eerste herfststormen alweer geweest, en (hopelijk) ook de laagste waterstand in de rivieren. Tijd voor een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken van de Vereniging Scheepseigenaren Waterstadhavens Rotterdam.

Belangrijke en minder belangrijke onderwerpen passeren de revue zodat jullie allemaal weer op de hoogte zijn van wat zich heeft afgespeeld en wat nog op de agenda staat. Commentaar, vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar bestuur@vswr.nl.

Het bestuur

Wil Walvis (secretaris), Hanneke te Niet (penningmeester), Jurgen Ruof, Nelleke Elzinga, Martin Pot (voorzitter).

Huisnummers

Dit onderwerp staat al heel lang op de agenda, gelukkig is er eindelijk voortgang te melden. Samen met Erfgoedhavens zijn er afspraken gemaakt met de Gemeente. Kort samengevat komt het erop uit dat elk schip een huisnummer krijgt. Er zijn een aantal verschillende varianten. Stichting Erfgoedhavens heeft inmiddels diverse informatiebijeenkomsten belegd waarin de die varianten zijn uitgelegd. VSWR is blij met de uitkomst en de keuzevrijheid die geldt voor huidige liggers. Stichting Erfgoedhavens zal de verdere communicatie en invoering op zich nemen en wij blijven het kritisch volgen

Stoken op hout

Op 28 november jl. is aan boord van de Angelo in de Scheepmakershaven de eerste stookavond van dit jaar gehouden

Afgelopen winter was er al een eerste avond georganiseerd over hoe goed te stoken op hout. Bij voldoende interesse kunnen nog meer instructieavonden worden georganiseerd. Zo’n  avond is voor een ieder die op hout zijn schip verwarmt;  de onervaren stoker kan informatie, tips en tricks ophalen, de ervaren stoker kan zijn/haar ervaring delen met anderen. 

Het stoken op hout kan overlast veroorzaken voor de omgeving en het staat bovenaan de lijst van klachten die Stichting Erfgoedhavens en de VSWR ontvangen. Juist stoken is dus van zeer groot belang voor onszelf en de omwonenden. Informatie is verkrijgbaar via bestuur@vswr.nl

Werkgroep duurzaamheid

De werkgroep duurzaamheid (Stichting Ergfoedhavens & VSWR) experimenteert aan boord van één schip met een warmtepomp aan boord als alternatief voor het stoken van hout en diesel. Er wordt nog gezocht naar scheepseigenaren die geïnteresseerd zijn om ook mee te werken aan deze proef.

Ook bekijkt de werkgroep i.s.m. Stichting Ergfoedhavens wat de mogelijkheden zijn om aangesloten te worden aan het riool. Meer informatie hierover via Stichting Ergfoedhavens, en tijdens een gezamenlijk te organiseren interactieve avond over dit onderwerp. Hierover later bericht.

Contact Erfgoedhavens, Leuvekwartier, Maritiem District

Er zijn meerdere contactmomenten geweest met Rein Schuddeboom van Stichting Erfgoedhavens waarop, naast wat al in de nieuwsbrieven is vermeld, de volgende onderwerpen besproken zijn:

  • Nieuwe overeenkomst Gemeente Rotterdam en Stichting Erfgoedhavens
  • CvO, rechten en verplichtingen
  • De informatieborden
  • De financiële huishouding van de Stichting en de gevolgen daarvan voor de liggers
  • Bestemmingsplan Struisenburg en uitbreiding jachthaven de Admiraliteit
  • Actuele onderwerpen zoals de aanvaring tussen de rondvaartsloep en de watertaxi etc.

Daarnaast was het bestuur aanwezig op de bewonersbijeenkomsten die door Stichting Maritiem District georganiseerd  werden met onderwerpen als 'ideeën buitengebied en mobiliteit’, ‘water’, ’leefbaarheid en horeca’. Deze avonden zijn er om te inventariseren wat er leeft binnen een deel van ons woongebied en wordt onder andere teruggekoppeld naar de gemeente. Vaak is de gemeente zelf ook vertegenwoordigd tijdens de overleggen. Nuttige momenten waarop contact wordt gelegd met bewoners uit de huizen, leden van de gebiedscommissie en vaak partijen die initiatieven voor de omgeving op poten willen zetten, zoals de Willem de Kooning academie. Wil je op de hoogte worden gebracht van de activiteiten van het maritiem district schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via info@maritiemdistrict.nl.

De gemeente evalueert aan het eind van dit jaar het horecabeleidsplan, en stelt dan een plan op voor de komende twee jaar over horeca in de wijk. Er komen nog avonden waarop bewoners hun ideeën hierover kunnen presenteren. Tijdens deze overleggen is er hernieuwd contact gelegd met de Vereniging Leuvekwartier, ook een bewonersvereniging. Er is een avond met elkaar gesproken, waarbij de gezamenlijke belangen voorop staan maar ook de onderlinge ergernissen ter sprake zijn gekomen.

Scheepshypotheken

Zoals in de media te lezen is lijkt er enige schot te komen in de mogelijkheid tot het afsluiten van een nieuwe scheepshypotheek bij de Rabo. 

Er is een nieuwsbrief voor het varend erfgoed waarin dit soort zaken, naast heel veel andere nieuwsberichten worden gebundeld. Kijk eens op:  http://www.scheepspost.info

Met een vrijwillige bijdrage komt deze nieuwsbrief in je mailbox.

Behoud Koningspoort!

Zoals bekend is de werf tijdelijk gered door de Stichting Tijdelijk Beheer Koningspoort. Medio 2019 zal de gemeente echter moeten komen met een definitief duurzaam exploitatieplan. Omdat de werf het middelpunt is van onze haven, wordt op initiatief van ons lid William Lie (tevens lid van de raad van toezicht van STBK) een petitie aangeboden aan de gemeente om dat belang nog eens te benadrukken. 

Meedenken of meer informatie via post@koningspoort.nl 

Petitie nog niet getekend? Ga dan nu gelijk naar https://petities.nl/petitions/behoud-de-koningspoort?locale=nl.

Winteractiviteit

Het midwinterscheepshoornconcert vind dit jaar in de Oude Haven plaats op 14 december vanaf 16:30.  Een mooi moment voor een activiteit op de helling.  Koningspoort. Leuk om elkaar weer even te ontmoeten voordat de feestdagen losbarsten. Iedereen is welkom

Ledenadministratie en financiën

Begin september heeft iedereen een rekening gehad van de ledenadministratie met het verzoek om de extra bijdrage voor de houtloods te voldoen. Bovendien zat daar ook een rekening bij met de achterstallige contributie ( indien van toepassing). 

Veel leden hebben betaald, voor hen die dat nog niet gedaan hebben hierbij de oproep dit alsnog te doen. Per mail is de herinnering ook naar degenen die het aangaat verstuurd. Hoe meer leden we hebben hoe groter het draagvlak is naar de instanties, hoewel wellicht niet voor iedereen zichtbaar wordt er wel degelijk  veel werk verzet!

Oproep voor havenambassadeurs voor Haringvliet, Oude Haven, evt. Rederijhaven

Op 7 januari, 4 maart, 6 mei en 1 juli komen de havenambassadeurs bij elkaar. Zij kunnen signaleren wat er speelt in de verschillende havens en dat inbrengen bij het bestuur. En zij zetten vragen uit onder de liggers. We zoeken nog ambassadeurs voor het Haringvliet, de Oude Haven en de Rederijhaven Wij hopen jullie te zien op één van de komende activiteiten.

Het bestuur,

Nelleke, Wil, Hanneke, Jürgen en Martin

Copyright © 2018 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp