Copy
View this email in your browser

Behoud Koningspoort


Beste liggers,

Zoals jullie weten is er de afgelopen weken hard gewerkt om de Koningspoort te behouden. Naast de petitie (meer dan 4.500 handtekeningen!), vele e-mails en brieven aan de wethouders en gemeenteraad en de fantastische manifestatie op 2e pinksterdag is er nu ook een concreet plan van aanpak dat afgelopen donderdag 20 juni steun heeft gekregen van de gemeenteraad. Een ambitieus plan met behoud van werfactiviteiten als absolute prioriteit en met brede steun van alle betrokkenen en belanghebbenden op het water en op de wal. 

Dit betekent dat de werf op de korte termijn kan doordraaien met het doel haar uiteindelijk duurzaam en langdurig te kunnen voortzetten. 

Het plan van aanpak zal op projectbasis worden getrokken door Hendrik-Jan Vos en uitgevoerd door een projectgroep die zal bestaan uit diverse betrokken partijen, waaronder VSWR. Dat stelt ons in staat om een belangrijke bijdrage te leveren en jullie belangen goed te laten meewegen. We zullen jullie gedurende het proces op de hoogte houden van de voortgang en we nodigen jullie uit om ideeën en suggesties met ons te delen, zodat we die in het project kunnen meenemen (via bestuur@vswr.nl). 

 

Het is mooi om te zien hoe de werf leeft en hoeveel mensen zich hebben ingespannen om haar open te houden.

 

Allereerst natuurlijk de mannen van StBK die na het terugtreden van het Maritiem Museum met veel inzet de werf hebben gedraaid om schepen de gelegenheid te geven te blijven hellingen onder andere ten behoeve van het op tijd halen van CVO’s, en de gemeente in staat te stellen een plan te ontwikkelen. Veel dank verschuldigd aan Chris, Joram, Niko en Paulus en hun raad van toezicht Joop, Dik en William

 

En dan de petitie. Begonnen als handtekeningenactie, al in een vroeg stadium opgezet door William en verder opgepakt door buurtbewoonster Myranda Mulder en buurvrouwen. De handtekening zijn net voor de raadsvergadering aangeboden en hebben de discussie een flinke zet in de goede richting gegeven. William en Myranda dank voor je inzet.

De organisatoren van de manifestatie op 2e pinksterdag hebben ervoor gezorgd dat de pers en de politiek hebben kunnen zien hoeveel positieve energie er is rondom de werf en dat er alleen al daarom bestaansrecht is. Met de korte voorbereidingstijd en allerlei onzekerheden is dit een inspanning en prestatie van formaat geweest, die we ons nog lang zullen heugen. 

Goed gedaan: Frans, Walter, Arjen, Arjen, Eva, Guido, Mirjam, Myranda, Niko, Ben, Babs, Bart, Kitty, Wouter, Adrie, Peter, Jeroen, Duurt, de man van de beamer, Nick en z’n collega, Femke, Marietta, Fabius, opa Bas, Bob, Anne, Clemens, Daan, Fabio en Bart en de velen die hard hebben meegewerkt: heel hartelijk bedankt! Een deel van jullie gaat door als VSWR feestcommissie, dat is heel mooi.

 

Het wordt een spannende en drukke tijd, maar het vertrouwen in de toekomst van de Koningspoort is er weer!

 

Allen, dank voor alle grote en kleine inzet de afgelopen weken.

 

Bestuur VSWR,

Nelleke, Jurgen, Wil, Martin, Hanneke.

Copyright © 2019 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp