Copy
Je krijgt deze mail omdat je aangemeld bent als VSWR lid.
View this email in your browser
Het bestuur VSWR bericht.    Februari 2018

Na de nieuwsbrief van November 2017 zijn er weer een hoop zaken opgepakt en er is de nodige vooruitgang geboekt. De vaart zit er weer in. 

Het bestuur is inmiddels versterkt met de komst van Wil Walvis en de havenambassadeurs zijn weer druk aan de slag om de contacten in de havens aan te halen. 

Hieronder lees je kort wat er speelt

Het Bestuur
Hanneke te Niet, Jurgen Ruof, Nelleke Elzinga - secretaris (a.i), Wil Walvis, Martin Pot - voorzitter / penningmeester (a.i)

Aankondiging Algemene Ledenvergadering VSWR

De ALV zal dit jaar plaatsvinden op 25 april 2018. De locatie zal nog bekend worden gemaakt. Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals het jaarverslag 2017 en de financiele verantwoording, staat dit keer ook een wijziging van de statuten op de agenda en verkiezing van enkele bestuursfuncties. De benodigde stukken zullen midden maart worden toegestuurd en het is belangrijk dat je erbij bent. Noteer de datum vast in je agenda.


De Koningspoort draait, nu de kluscontracten nog!

De werf is weer helemaal klaar voor alle drukte. De gemeente is gestart met een project om de werf ook na 2019 een toekomst te geven en ook organisatorisch zijn de puntjes op de i gezet.  Op verzoek van VSWR is ons lid William Lie toegetreden tot de Raad van Toezicht. De leden van de RvT functioneren geheel zelfstandig, maar William kan een goede schakel zijn tussen de liggers en de werf.

Om de kluscontracten voor alle partijen verantwoord te organiseren heeft Rene Visser zich inmiddels bereid getoond om samen met Jurgen Ruof te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zij zullen in de volgende nieuwsbrief (of zoveel eerder als mogelijk) verslag uitbrengen.


Brandblusserkeuring

Het is intussen weer 2 jaar geleden dat de laatste brandblusserkeuring plaatsvond. In de eerste week van februari 2018 wil Gertus de Sauvage voor alle liggers graag een nieuwe keuringsronde organiseren. 
De keuring gaat er zo uitzien:

 • Dinsdag 6 februari
  Inzamelen van brandblusapparaten bij de Koningspoort tussen 18 uur en 22 uur
 • Woensdag 7 februari
  Keurmeester komt van 10 uur tot 20 uur. Keurmeester gaat keuren en brandblussers in ontvangst nemen.
 • Donderdag 8 februari
  Bij voldoende enthousiasme en aanlevering; als woensdag én ophalen van de gekeurde brandblussers

Het inleveren op dinsdag gaat onder leiding van Gertus (gertus@sauvage.nl). Brandblusssers worden van een label met naam van het schip en de eigenaar voorzien.

Afrekenen gaat bij voorkeur met een pinpas en ter plekke.

Certificaten voor liggers die 2 jaar geleden hebben laten keuren worden naderhand per mail toegestuurd.


Actieve leden

Om onze vereniging draaiende te houden zijn we nog steeds op zoek naar leden die een actieve bijdrage willen leveren, al dan niet als bestuurslid. Een kleine opsomming van zaken die opgepakt en vacatures die ingevuld moeten worden:

 • Leden- en contributieadministratie
 • Algemene Communicatie (o.a. deze nieuwsbrief, website)
 • Een voorzitter voor het bestuur
 • Een secretaris voor het bestuur
 • Leden die zich willen inzetten voor het organiseren van sociale activiteiten (liggers onderling en met bewoners van de kades)
 • Leden voor een werkgroep duurzaamheid
 • Leden voor een werkgroep milieu & omgeving (waterkwaliteit, stoken etc.)
 • Een lid met kennis van belastingwetgeving (n.a.v. een recent door RWS aan sommige liggers opgelegde aanslag watervervuiling)

Meld je alsjeblieft bij ons aan. Nadrukkelijk zoeken we kandidaten uit Delfshaven, Oude Haven, Boerengat/Buizengat en Haringvliet om een te eenzijdige bestuurs- en commissiesamenstelling te voorkomen.


Havenambassadeurs

Havenambassadeurs zijn een onmisbare schakel tussen de leden en de vereniging. Zo krijgen we de onderwerpen die ertoe doen op tafel en kunnen we beter communiceren. De havenambassadeurs zijn:

Ben Dijkema (Buizengat), Arjen Geluk (Wijnhaven), Wil Walvis (Bierhaven), Cees Verweel (Scheepmakershaven), Peter Arnoud (Rederijhaven).

Zoals je ziet zijn er vacatures voor het Haringvliet, de Oude Haven en Delfshaven. Vragen over wat het inhoudt? Meld je bij het bestuur of een van de ambassadeurs. Of kom naar een van de ambassadeursavonden op 5 februari, 29 april of 4 juni om 19:00 in het Witte Huis.


Prioriteiten

We zijn gestart met de aanpak van de prioriteiten uit onze vorige nieuwsbrief. Daarnaast lopen er actuele zaken die onze aandacht vragen (bestemmingsplan Boerengat, belasting RWS, Liggeldverhoging, doorbelasting water) die we met Stichting Erfgoedhavens bespreken. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief.

Mochten er knelpunten of problemen zijn van algemene aard laat het dan weten via de havenambassadeurs of direct aan ons via bestuur@vswr.nl

Jaarlijkse contributie
(herhaalde oproep)

De contributie van VSWR is vastgesteld op € 25,- per jaar, ongeacht aantal gezinsleden of schepen. Daarvoor worden diverse activiteiten ontplooid, waarover op de jaarlijkse ALV wordt beslist. Voor 2017 hebben veel leden nog steeds niet betaald en om de contributie voor 2018 loopt nog niet storm. Binnenkort brengen we onze administratie op orde en zullen we herinneringen sturen. Kijk svp zelf ook even en als je toch bezig bent, maak dan gelijk over naar NL34RABO 0120561034

Copyright © *|2016|* *|VSWR|*, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens · Koningsdam 1 · Rotterdam, Zh 3011TN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp