Copy
Update over Acadin
Bekijk dit bericht in uw browser
De digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Uitnodiging Acadin-congres -  2 oktober 2019

We willen u van harte uitnodigen voor het 5e Acadin-congres.

Naar aanleiding van de afgelopen Acadin-conferentie hebben we besloten om het programma voor dit jaar  helemaal in het teken te zetten van interactie en workshops. Onze experts hebben een workshop-programma samengesteld met interessante onderwerpen. Naast de 8 workshops is er voor scholen die Acadin nog niet kennen de mogelijkheid om een presentatie bij te wonen.
  1. Klik hier (of op de foto) voor de uitnodiging.
  2. U kunt zich hier aanmelden.
  3. De omschrijving van de workshops vindt u hieronder.

Programma 

14.00 uur Ontvangst met koffie/thee
14.15 uur Woord van welkom + presentatie ontwikkelingen afgelopen jaar (plenair)
14.30 uur Workshop – ronde 1 (keuze uit 1 van de 8 workshops)
15.15 uur Pauze met koffie/thee
15.30 uur Workshop – ronde 2 (keuze uit 1 van de 8 workshops)
16.15 uur Interactie in groepen (plenair – tips/wensen)
17.00 uur Afsluiting

Locatie
Domstad te Utrecht

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar communicatie@acadin.nl

Workshops

1- Vastlopen op het voortgezet onderwijs voorkomen door focus op executieve functies.
Jan Ververs/Katja Tas (HCO)

Tijdens deze workshop verkennen we de ins en outs van de executieve functies en het ontwikkelende brein in relatie tot plusleerlingen. Welke keuzes kun jij maken in het aanbod van pluswerk en de begeleiding daarvan, met als doel het zelfregulerend vermogen van de leerlingen te vergroten?
 
2-Met Acadin op weg naar diep leren.
Greetje van Dijk (OnderwijsAdvies)
 
In deze workshop leer je op praktische wijze op welke manier je kunt herkennen of leerlingen de diepte ingaan met leren. Een volgende stap is hoe leerlingen zelf leren (h)erkennen wanneer ze de diepte in gaan met leren. We onderzoeken hoe we Acadin kunnen verbinden aan geïntegreerde zaakvakmethodes zoals bijvoorbeeld Blink of TOP-ondernemers om zo het diepe leren te bevorderen. 
 
3-De meerwaarde van Acadin in combinatie met ParnasSys leerlijnen. 
Bert van der Mel en Martine Blonk (Driestar Educatief)
 
Veel scholen werken met ParnasSys. Een van de losse modules van dit LVS  is ‘Leerlijnen’. Binnen deze module bevindt zich het leerlijnenpakket Kader voor Ontwikkeling (nu DVO) van SLO. Graag laten we u zien hoe je m.b.v. dit leerlijnenpakket concrete doelen kunt stellen voor leerlingen of groepen leerlingen op het gebied van de 21e eeuwse vaardigheden. Het mooie is, dat deze doelen allemaal een set met concrete lessuggesties hebben; sommige van deze lessuggesties komen uit Acadin. Dit geeft al aan, dat je het pakket KvO kunt gebruiken om te plannen en doelen te stellen; vervolgens kun je dan uit Acadin opdrachten kiezen die jou en de leerlingen helpen om de gekozen doelen te gaan bereiken.
Welkom in onze workshop.
 
4-Successen met hoogbegaafde kinderen - Zoeken naar de pedagogische onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen.
Gerben Deenen (BVS-schooladvies)
 
De afgelopen jaren is er in het onderwijs steeds meer aandacht voor hoogbegaafde kinderen. Voor een deel van de onderwijsbehoeften hebben we goede antwoorden gevonden om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de kinderen. Met verrijkend materiaal binnen en buiten methodes, differentiatie en verrijkingsgroepen, met goede instructies en feedback wordt gezocht naar zo goed mogelijk aansluiten bij ieder individueel kind. Toch lukt het lang niet bij iedere leerling (en niet iedere leerkracht) om een passend antwoord te vinden op wat een hoogbegaafd kind nu precies nodig heeft. Met name als het hoogbegaafde kind geen succesvolle schoolresultaten laat zien, ontstaan er vragen over de mogelijkheden en capaciteiten van een kind. Maar slechte schoolresultaten alleen zeggen niet veel over de mogelijkheden die ene kind heeft. Hoe kan ik bij deze leerlingen dichter bij een passend antwoord komen?
 
5-Inzet Acadin binnen de diverse ondersteuningsniveaus van zorg.
Johan Stevens (BCO-onderwijsadvies)
 
Acadin is een prima hulpmiddel. Maar hoe, waar en wanneer zet ik het nu in? Aan de hand van de ondersteuningsniveaus binnen het Cascademodel verkennen we met elkaar de diverse mogelijkheden van Acadin. Acadin op een passende manier inzetten voor een brede groep leerlingen, binnen de diverse ondersteuningsniveaus. Niet alles apart maar waar het kan in verbondenheid.
 
6-Hoe werken wij en collega-scholen met Acadin (gebruikservaringen en voorwaarden), hoe creëer je draagvlak en inbedden Acadin in beleid. 
Joke Naaktgeboren (KBS de Vonder)
 
Welke plek heeft Acadin bij ons op school (gebruikerservaringen).  Op welke manier kun je Acadin inzetten voor leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften? Hoe werken wij met Acadin, hoe creëer je draagvlak en inbedden Acadin in beleid van de school.
 
7-Recht doen aan verschillen met computational thinking.
Ron Does (iXperium - CLC Arnhem)
 
In deze workshop kijken we naar digitale geletterdheid en in het bijzonder naar het onderdeel "computational thinking." Wat is computational thinking? Hoe kunnen we dit inzetten voor begaafde kinderen? Aan wat voor soort opdrachten moet je dan denken?
Naast deze algemene kijk op computational thinking, kijken we ook naar de Acadin omgeving: Moet je digitale geletterdheid benoemen binnen Acadin? Vind je opdrachten computational thinking terug in Acadin? Hoe zouden opdrachten computational thinking in Acadin er uit kunnen zien?
 
8-Groei in beeld, feedback en portfolio.
Jan van Nuland (Talent3XL)
 
Steeds meer leerkrachten onderkennen het belang van het begeleiden van kinderen die werken aan verrijkingstaken zoals Acadin. En op gegeven moment voel je ook de behoefte om de groei die je ziet bij de leerling overzichtelijk in beeld te brengen. In deze workshop verkennen we samen enkele mogelijkheden om dat op een praktische manier te doen. Hierbij worden een kader voor ontwikkeling en de feedback op die ontwikkelingsdoelen als uitgangspunt genomen. Ook de term “portfolio” zal besproken worden omdat die meestal gebruikt wordt voor zo’n groeioverzicht.
 
9-Algemene presentatie Acadin
Voor scholen die Acadin nog niet kennen bieden wij een algemene presentatie over Acadin.

 

Informatiefolder Acadin

De nieuwe informatiefolder Acadin is klaar en zal in maart worden verspreid onder de scholen. Bijgaand de digitale versie van de folder. Indien u gedrukte exemplaren wenst te ontvangen kunt u een e-mail sturen naar info@acadin.nl

Klik hier voor de digitale versie van de folder.

 

Volg Acadin op Facebook en Twitter

Wilt u als abonnementhouder op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Acadin?

Volg ons dan via Twitter en word lid van onze Facebook-groep.
Klik hier om lid te worden van de openbare Acadin pagina
Klik hier om lid te worden van de besloten Acadin Facebook-groep - alleen voor abonnementhouders Acadin
Klik hier om ons te volgen op Twitter
Copyright © 2017 Acadin, All rights reserved.

Heeft u opmerkingen/vragen naar aanleiding van deze mailing?
Stuur dan een mail naar helpdesk@acadin.nl

 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Acadin · Bezuidenhoutseweg 161 · Den Haag, 2594 AG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp