Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief  september 2016

 
 

Programma Stipezodag

Ochtendprogramma
9.00 – 9.30 uur Ontvangst met koffie of thee
9.30 – 9.45 uur Welkom door de voorzitter
 
9.45 – 10.45 uur Presentatie door mw. Charlotte Giesen
Hoe kijk ik beter naar een podogram?
 
10.45 – 11.30 uur Presentatie door mw. Mirte van Dijk
Comfortzolen inzetten bij voetproblemen
 
11.30 – 12.00 uur Koffie met bezoek winkel MSK
 
12.00 – 13.00 uur Presentatie en demonstratie door mw. Anjo Wijckmans
Gebruik van Doppler bij vaststellen PAV
 
13.00 – 14.30uur Lunch en bezoek aan winkel MSK
 
Middagprogramma
14.30 – 15.00 uur Presentatie door mw. Ria Snelting
Richtlijn voor voetbehandelingen en voetonderzoek voor geregistreerden in het RPV
15.00 – 15.30 uur Plenaire zitting (vragen stellen)
 
15.30 – 16.00 uur Toets podogrammen en voetproblemen
 
16.00 uur Afsluiting van de dag door de voorzitter
Met medewerking van
 

 

Preventieve zelfzorgkaarten

Onze collega Marijn Poels, heeft prachtige zelfzorgkaarten voor diabetespatiënten ontwikkeld. Hierop wordt op duidelijke wijze preventieve voetzorg uitgelegd. Op de Stipezodag zal zij met een collega aanwezig zijn met deze kaarten, zodat je ze kunt zien en bestellen. Een aanrader!


 

Zaterdag 24 september 2016

Onze nu verplichte Stipezodag maakt het mogelijk om met een normale inspanning en tegen lage kosten (€ 139,15 incl. btw) te voldoen aan de door zorgverzekeraars goedgekeurde accreditatie-eisen van het RPV en de nodige kennis en vaardigheden voor de praktijk up-to-date te houden.
 
Maak op deze dag ook kennis met de comfortzolen, gemaakt door Hallux. Met deze zolen kan je in je beroepspraktijk hulp bieden bij bepaalde klachten van je patiënten. Hiermee kan je je onderscheiden van anderen en je praktijk profileren!
Met de presentatie over de inzet van een doppler bij onderzoek naar PAV (perifeer arterieel vaatlijden) wordt je kennis verdiept over de conditie van bloedvaten.
 
Kortom: deze dag is de moeite waard. Ontmoetingen met collega’s in een ontspannen sfeer zal dit alleen maar versterken.
 

Toets

De Stipezodag wordt afgesloten met een toets, die verplicht is voor de jaarlijkse RPV-accreditatie. We krijgen de indruk dat er collega’s zijn die zich zorgen maken over de toets en daarom zelfs overwegen hun lidmaatschap op te zeggen. Dit is echt niet nodig want we hebben vorig jaar met de pilot voldoende ervaring opgedaan om ervoor te zorgen dat de presentaties en de vragen van de toets goed op elkaar aansluiten.

De toets geeft onze beroepsgroep juist houvast: het is een instrument waarmee we bijvoorbeeld zorgverzekeraars kunnen laten zien dat we zorg dragen voor het behoud van onze kwaliteit. Dit maakt dat wij als brancheorganisatie een duidelijk statement kunnen maken op het gebied van de kwaliteitsborging. Deze vorm van kwaliteitsborging zal in de toekomst verplicht worden, en dan zijn wij er al op voorbereid!
 

Richtlijn

Als brancheorganisatie hebben we een nieuwe richtlijn opgesteld. Binnen deze richtlijn zijn definities geformuleerd en werkwijzen vastgelegd zodat de RPV-geregistreerden handvatten worden aangereikt die betrekking hebben op het goed uitvoeren van voetzorg, zonder hen te beperken in hun persoonlijke voorkeur(en).

In de bijlagen zijn voorbeeldformulieren toegevoegd die nuttig zijn voor voetonderzoek en intake-risicobepaling. Geregistreerden mogen deze naar eigen inzicht gebruiken. Heb je je aangemeld voor de Stipezodag dan heb je via de mail de Richtlijn met bijlagen als pdf-bestanden al ontvangen. Op de Stipezodag ontvang je een hard copy-versie.

Via admin@stipezo.nl kan je vragen om een of meerdere voorbeeldformulieren als word-bestand, zodat je het format kan aanpassen voor je eigen praktijk.

In de Richtlijn zijn ook delen opgenomen van de aangepaste DV- en RV anamnese/screeningsformulieren. Vanaf de laatste week van september zijn deze formulieren op te vragen als pdf-bestand via admin@stipezo.nl.

Extra mogelijkheid voor verplichte toets

Kan je de Stipezodag op 24 september echt niet bijwonen? Op zaterdagochtend 5 november is er de mogelijkheid om de verplichte accreditatietoets alsnog te maken. Op deze ochtend is er helaas geen presentatie van Hallux, noch de verdieping over PAV en het gebruik van de doppler.

De kosten van deze extra dag zijn € 139,15 incl. btw. Om te komen tot de 8 uur die verplicht zijn te besteden aan de jaarlijkse bijscholing, zal je bovendien moeten kunnen laten zien dat je ook nog een andere geaccrediteerde relevante kennisverdieping hebt gevolgd.

Ben je afwezig op beide dagen en maak je de toets niet, word je onzichtbaar gemaakt in het RPV en moeten de zorgverzekeraars hiervan in kennis gesteld worden.

De toegevoegde mogelijkheid voor het maken van de toets vindt plaats in het Van der Valk Hotel in Houten (bij Utrecht aan de A27) van 9.00 tot 13.00 uur. Meld je dus aan voor deze ochtend als je niet naar Zaltbommel kunt komen!

We roepen hierbij iedere collega op die niet kan komen op 24 september, zich aan te melden voor 5 november in Houten. Laten we gezamenlijk duidelijk maken dat we kwaliteitsborging op het juiste niveau belangrijk vinden! Hiermee zijn we uniek!
 

Pedicurebeurs Rotterdam

Op 8 en 9 october aanstaande zijn we weer vertegenwoordigd op de pedicurebeurs. We vinden het fijn als er collega’s zijn die met ons Stipezo in de stand willen promoten. We zorgen weer voor leuk promotiemateriaal. Voor deze collega’s is de entree dan op zaterdag of zondag gratis en de reiskosten worden ook nog vergoed. Lijkt je dat wat, meldt je dan aan bij admin@stipezo.nl. Wij zijn blij met jullie hulp.

Accreditatieverplichting RPV 2015

De mensen die in het afgelopen jaar niet aan hun accreditatieverplichting hebben kunnen voldoen, moeten dit jaar een extra geaccrediteerde bijscholingsdag volgen, naast de Stipezodag met toets. Hiervoor zijn onderstaande dagen geaccrediteerd.
 

Jaarcongres Podologie 7 november

Stipezo beoordeelt het Jaarcongres als extra geaccrediteerde bijscholingsdag voor RPV-geregistreerden. Deze dag voldoet aan de registratie-eisen voor het Register Paramedische Voetzorg en geldt als jaarlijkse bijscholing wanneer je een betalingsbewijs kan overleggen aan het bestuur van Stipezo.
Het Jaarcongres Podologie & PodoExpo 2016 wordt gehouden op maandag 7 november 2016, klik voor meer informatie hier.

ProSom Symposium 24 november

ProSom Opleidingen in Zwolle organiseert ook dit jaar weer een interessant symposium. Ook deze dag is door ons geaccrediteerd als extra bijscholingsdag en heeft als thema: Effecten van sport en bewegen op de voet. Klik hier voor meer informatie.
 

Intercollegiale toetsing (IcT)

Er zijn dit jaar weer collega’s die de intercollegiale toetsing moeten doen. Heb jij in je RPV-registratienummer als eerste 4 cijfers het jaartal 2010? Dan hoor jij ook bij deze groep.
 
De IcT is een onderdeel van het accreditatie-eisenpakket voor het Register Paramedische Voetzorg. Je doet dit eens in de vijf jaar en mag er al vanaf het eerste registratiejaar mee beginnen. Wacht er niet te lang mee en lever op tijd je verslag in, anders krijg je een onderwerp aangereikt door de examencommissie. Dit onderwerp zal je dan alleen moeten onderzoeken en uitwerken, volgens de criteria die hiervoor zijn vastgelegd.
 
Ben je niet in staat op tijd te voldoen aan deze accreditatie-eis, word je onzichtbaar gemaakt in het RPV en moeten de zorgverzekeraars hiervan in kennis gesteld worden.

Btw in verlengde-arm-constructie

Deze week hebben we het bericht gekregen dat ons verzoek voor btw-vrijstelling in de verlengde-arm-constructie (contractering via podotherapeut) is afgewezen.
Het is erg jammer dat dit niet gelukt is. We zijn er twee jaar intensief mee bezig geweest en hebben meerdere mensen kunnen overtuigen van het belang ervan. Helaas was het (nog) niet genoeg. Na ontvangst van de schriftelijke onderbouwing gaan we kijken of we bezwaar kunnen aantekenen.
 

Delphi-onderzoek

De NVvP, brancheorganisatie van podotherapeuten, heeft met behulp van de Delphi-methode consensus ontwikkeld over de Simm’s classificatie van diabetespatiënten, waarbij eelt de graadmeter is.
 
Stipezo vindt dat er veel werk is gestoken in dit onderzoek maar constateert ook dat dit niet zal leiden tot conformiteit/eenduidigheid van indelen: het beoordelen van hyperkeratose is en blijft een persoonlijke inschatting en wij weten dat er geen twee voeten hetzelfde zijn. We zijn dan ook van mening dat dit onderzoek uiteindelijk geen reductie van kosten zal gaan opleveren.
 

Visie op (behoud van) voetzorg in Nederland

Stipezo gaf in 2009 al aan dat we ons allemaal zorgen maken over het behoud van voetzorg in Nederland. In 2014 en 2015 heeft het bestuur daarom zorggroepen en aanpalende organisaties benaderd met een alternatief voor de lopende ontwikkelingen. Uit gesprekken met zorgverzekeraars bleek daarna dat onze zorg hierover niet als irreëel werd bestempeld. Door de hoge kosten is het mogelijk dat voetzorg op den duur uit de basisverzekering wordt gehaald. Zorgverzekeraars gaven brancheorganisaties het advies gezamenlijk na te denken over een alternatief.
 
Hierop hebben we het initiatief genomen om met alle brancheorganisaties binnen de Nederlandse voetzorg vooroverleg te hebben over de kwestie: Kunnen we gaan nadenken over een andere en verbeterde visie op voetzorgverlening bij diabetespatiënten, met als uitgangspunt de pluspunten van het huidige systeem?
Na een eerste gesprek is afgesproken op 5 oktober een tweede gesprek te hebben. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

We kijken naar je uit op Stipezodag!
Copyright © 2016 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp