Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief 22 april 2016

 
VTV beurs
We kunnen terugkijken op een heel gezellige, drukbezochte beurs. Veel collega’s zijn langs geweest en hebben vragen gesteld die gingen over de registratie- en accreditatie-eisen voor het Register Paramedische Voetzorg.
Geregistreerden waren blij te horen dat zij na het volgen van de module Microbiologie toegang krijgen tot schimmelonderzoek en daarvoor geen bijscholing meer hoeven te volgen.
Onze actie “Aanmelden tijdens de beursdagen en daardoor geen auditkosten betalen” heeft al gezorgd voor aanmeldingen van nieuwe collega’s. Daar zijn we blij mee.

Workshop comfortzolen
In samenwerking met Hallux wordt er op vrijdag 20 mei a.s. de workshop ‘comfortzolen’ gegeven. Locatie: Peduca, Kruisstraat 58A te Oss; tijdstip: 14:00 uur.
Aanmelden via admin@stipezo.nl. Wacht hier niet te lang mee, want de ruimte is beperkt.
 
Vergeet niet je schoenmaat te vermelden, want je krijgt 1 paar comfortzolen mee naar huis om zelf te testen.
Stipezo neemt de helft van de kosten voor haar rekening zodat de eigen bijdrage nog maar
€ 12.50 zal zijn.
 
Introductie schimmelonderzoek
Op zaterdag 18 juni a.s  is er een introductie over de aanvraag van schimmeldiagnostiek in het Bravis Ziekenhuis te Roosendaal. De introductie start om 10.30 uur  met koffie en thee. Er zal door dhr. B. Diederen,arts microbioloog, een introductie worden gegeven gevolgd door uitleg over microbiologie door dhr. B. Wintermans eveneens arts microbioloog. Mw. R. Snelting zal een demonstratie geven m.b.t. monsterafname. Rond 12.30 uur is er een lunch waarna er in groepen een rondleiding door het laboratorium wordt verzorgt. Aan het eind van de dag ontvangt iedere deelnemer instructies en verzendmateriaal om huid en/of nagels in te zenden. Naar verwachting zal de dag eindigen rond 14.00 uur. (wijzigingen voorbehouden).
Deze introductie is gratis, ook de lunch.
Iedere geregistreerde die het examen Microbiologie met goed gevolg heeft afgelegd kan zich aanmelden via admin@stipezo.nl.
Alle aangemelden ontvangen voor 18 juni een programma met de exacte tijden.
 
Pedicurebeurs Rotterdam
In het weekend van 8 en 9 oktober van dit jaar vindt de Vakbeurs Pedicure weer plaats in de Ahoy te Rotterdam. Ook hier zullen we als exposant present zijn.
We doen graag nu al een beroep op jullie: meld je aan om ons tijdens deze dagen te helpen!
Heb je tijd en energie en vind je het ook zo belangrijk om Stipezo te promoten? Meld je dan aan via admin@stipezo.nl. Bedenk: Samen staan we sterk(er)!
 
Accreditatie RPV
Zoals al aangekondigd in 2015 starten wij met een kwaliteitsborgingsysteem waarbij de beroepsvaardigheden worden opgefrist en getoetst. Dit doen we op de manier zoals we vorig jaar op de Stipezodag in de pilot hebben uitgeprobeerd. De toets wordt gemaakt na het volgen van het middagprogramma met praktijkuitleg. Vanuit je werkervaring en na de gegeven informatie moet deze toets goed te maken zijn.
 
Om de geleverde inspanning zo efficiënt mogelijk te maken hebben we de toets gekoppeld aan de Stipezodag. Hierdoor is het mogelijk om in één dag de jaarlijkse accreditatie-eis te behalen.
Kan je de Stipezodag niet bijwonen? Later in het jaar organiseren we het middagprogramma, nodig voor de toets, opnieuw. Wel zal je dan dit jaar nog een extra dagactiviteit moeten volgen.

Accreditatie Derden
Het is gebruikelijk dat opleiders en brancheorganisaties accreditatie aanvragen voor hun activiteiten. Echter bij Stipezo komen geen ‘officiële’ accreditatie-aanvragen binnen. Dit is misschien te wijten aan het feit dat we voorheen tot 2014 gratis accreditatiedagen hebben vermeld in onze nieuwsbrieven. Het kan ook zijn dat men inschat dat de te maken kosten niet opwegen tegen de mogelijke baten.

Om onze geregistreerden hiervan niet de dupe te laten zijn, heeft het bestuur besloten de volgende dagen/opleidingen te accrediteren als een alternatieve dagactiviteit:
Hieraan kunnen nog mogelijkheden worden toegevoegd als we voldoende informatie hebben ontvangen die we kunnen evalueren.
 
Collega’s met extra verplichte activiteiten in 2016
Ben jij ook een van de geregistreerden die vorig jaar niet hebben voldaan aan de jaarlijks verplichte accreditatie? Dan ben je verplicht om dit jaar nog, buiten de Stipezodag om, een van de hierboven genoemde dagen te volgen. Regel dit op tijd, nu heb je nog keuze. Nogmaals: niet aan de verplichte accreditatie-eisen voldoen, betekent onzichtbaar zijn in het RPV. Laat het niet zover komen!
 
Stipezodag 24 september 2016
Zoals jullie van ons gewend zijn zal de Stipezodag weer worden gehouden op de laatste zaterdag van september, te Zaltbommel bij MSK.
Als de groep groter is dan 75 personen zullen we een tweede dag organiseren. Om de logistiek rondom de accreditatietoets goed te kunnen regelen is het belangrijk dat je je hier dus zo spoedig mogelijk voor aanmeldt. Zodra de eerste 75 aanmeldingen binnen zijn, gaan we een tweede dag regelen die zal plaatsvinden in november of december.
 
Wil je er zeker van zijn dat je al op 24 september kunt deelnemen aan de Stipezodag, meld je dan nu al aan via admin@stipezo.nl. De kosten voor de Stipezodag, inclusief lunch en drinken, bedragen € 115.00 (€ 139.00 incl. btw).
 
 
Copyright © 2016 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by MailChimp