Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief

 

Contractering

Stipezo is in gesprek geweest met de Hallux Groep, organisatie van podotherapeuten. Hallux gaf hierbij aan dat ook zij het Register Paramedische Voetzorg (RPV) erkennen. Onze geregistreerden komen daardoor ook in aanmerking voor de contracten die de aangesloten podotherapeuten in 2016 gaan aanbieden.
 

Vergoedingen DM-voetzorg

Wat verstaan we onder ‘medisch noodzakelijke zorg’, en wanneer mag een MBO-professional een bedrag bijvragen na een voetbehandeling? Medisch noodzakelijke zorg is zorg die een (huis)arts zal geven en in het basispakket zit. Een podotherapeut bepaalt voor iedere DM-patiënt apart en ieder jaar opnieuw wat hieronder valt. Via het individuele behandelplan wordt deze medisch noodzakelijke zorg gecommuniceerd naar professionals in onze beroepsgroep.
 
Uitsluitend voor de handelingen die niet zijn opgenomen in het behandelplan, mogen wij een bedrag vragen, waarvan we zelf de hoogte bepalen. Dit mag alleen nadat hierover met de patiënt overeenstemming is bereikt. Het is wettelijk niet toegestaan om de patiënt (op voorhand) te laten betalen voor de medisch noodzakelijke zorg.
 

Nieuwe kansen

Voor de ondernemers onder ons willen we een cursus organiseren samen met de Hallux Groep. Tegen een kleine vergoeding leren de deelnemers welke confectie-therapiezolen het beste passen bij de klachten van hun cliënten/zorgvragers. De eerste cursusdagen zullen begin 2016 plaatsvinden.
 

Korting inkoop

Onze oproep voor korting op inkoop heeft te weinig reacties opgeleverd. We gaan hier dus vooralsnog niet mee verder, maar we houden de mogelijkheid voor later wel open.
 

Kwaliteitseisen

Zorgverzekeraars hebben transparantie in kwaliteitsborging hoog in hun vaandel staan. Zij willen dat iedere beroepsgroep die vergoedingen ontvangt vanuit de ziektekostenwet duidelijk maakt hoe de kwaliteitsborging wordt gerealiseerd. Doet een beroepsgroep dit niet zelf dan zullen zij de eisen samenstellen. Om dit voor te zijn heeft Stipezo een strategie ontwikkeld en uitgewerkt.
 
Om tot een duidelijk beeld te kunnen komen van de kwaliteit van onze beroepsgroep moet de zorgverlener van de brancheorganisatie het bewijs aangeleverd krijgen dat de bij hen aangesloten professionals
  • een bijdrage hebben geleverd aan het voorkomen van voetulcera, uitgaande van de criteria die staan vermeld in de Zorgmodule 2014;
  • voldoen aan de eisen die zij stellen aan de bevoegdheid en bekwaamheid;
  • m.b.t. de praktijkvoering voldoen aan de eisen die zij stellen aan contractering van ketenzorgpartners;
  • voldoen aan de gestelde accreditatie-eisen voor registratie.
 
Daarnaast moet er een goed en vooral uniform klanttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. Zo maar even zelf maken is niet zo eenvoudig en om te voorkomen dat er veel administratieve belasting ontstaat, hebben wij voor onze geregistreerden een aantal ‘tools’ gemaakt. Begin volgend jaar zullen alle documenten beschikbaar komen. De Stipezodag (laatste zaterdag in september) zal in het teken staan van deze kwaliteitsborging.
 
Copyright © 2015 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp