Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief  juni 2016

 
Oproep
Wij hebben enkele opmerkingen gekregen van geregistreerden die vinden dat er in de noordelijke provincies niets georganiseerd wordt. Natuurlijk zijn alle door ons georganiseerde activiteiten ook bedoeld voor de geregistreerden in de noordelijke provincies. Wij begrijpen dat de afstand voor hen, voor een activiteit van een of twee dagdelen, soms te ver is. Aan deze opmerkingen willen wij dus graag gehoor geven. We denken hierbij dan vooral aan de modules Microbiologie/Wonden en de workshop Comfortzolen van Hallux. Een mogelijke locatie zou bijvoorbeeld Zwolle kunnen zijn.
 
Laat ons weten of je hiervoor interesse hebt, zodat wij met de organisatie aan de slag kunnen!
 
NZa
In december 2015 heeft Stipezo overleg gevoerd met de NZa betreffende de contractering en het voorfinancieren van omzet. Veel collega’s hebben ons hiervoor de contracten van 2015/2016 ter beschikking gesteld die wij, samen met onze opgedane ervaringen, hebben doorgegeven aan de NZa.
 
Nu hebben we van de NZa een brief ontvangen waarin melding wordt gemaakt van het feit dat er vanuit de NZa op 6 maart jl. de beleidsregel BR/CU-5149 ‘Algemeen kader tariefprincipes curatieve zorg’ is vastgesteld, met een ingangsdatum van 1-1-2017.
De NZa heeft het voornemen om ook voor onze beroepsgroep een ‘vergoeding gederfd rendement eigen vermogen’ op te nemen en heeft een voorstel gedaan voor een opslagpercentage van 1.17% op de tarieven en dit voorgelegd aan alle brancheorganisaties. Indien alle organisaties instemmen kan dit per 1-1-2017 ingaan.
Stipezo heeft ingestemd.
 
Microbiologie
Inmiddels heeft een grote groep collegae zich aangemeld voor de uitleg van de schimmeldiagnostiek en de rondleiding in het laboratorium van Bravis, te Roosendaal. Dit geeft ons een unieke kans om ook eens in de keuken van een ander te kijken.
 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Deze dag is geheel gratis, dus maak hier gebruik van! Aanmelden via admin@stipezo.nl.
 
Stipezodag 24 september 2016
De inschrijving voor de Stipezodag is inmiddels van start gegaan. Schrijf je zo snel mogelijk in, want om je registratie in het register te behouden is het belangrijk dat je deelneemt aan deze dag!
 
Geef bij de inschrijving ook aan of je geïnteresseerd bent in een tweede Stipezodag later dit jaar, in bijvoorbeeld Zwolle (zie hierboven). Bij voldoende aanmeldingen kunnen wij dit organiseren.
Aanmelden via admin@stipezo.nl.
 
Kwaliteit
De zorgverzekeraars vragen aantoonbare kwaliteit van de RPV-geregistreerden. De initiële audit maakt hiervan deel uit. Aangezien deze audit slechts eenmalig plaatsvindt, is dit op termijn niet voldoende om aan te tonen dat de kwaliteit gecontinueerd wordt. Om deze reden heeft het bestuur besloten om, geheel willekeurig, enkele extra audits uit te voeren. Hiermee kunnen wij aantonen dat onze geregistreerden over een getoetste blijvende kwaliteit beschikken Natuurlijk zal deze audit kosteloos worden uitgevoerd.
 
Stipezo initieert branchebreed overleg Voetzorg DM2
Op 10 juni a.s. vindt, op uitnodiging van Stipezo, een eerste verkennend overleg plaats met betrekking tot DM-voetzorg in de toekomst. Alle betrokken partijen, ProVoet, NMMV, NVVP en Stichting Loop, zijn hier voor uitgenodigd en zullen met een delegatie aanwezig zijn.
 
Stipezo heeft signalen ontvangen waaruit we mogen concluderen dat het voorbestaan van DM-voetzorg allerminst zeker is. We hebben daarom dit overleg geïnitieerd, om te onderzoeken of de bereidheid aanwezig is gezamenlijk een plan te ontwikkelen voor het behoud van DM-voetzorg in Nederland.
 
Wij houden jullie op de hoogte!
 
Copyright © 2016 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by MailChimp