Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief april 2016
 
 
Schimmeldiagnostiek
De contractuele afhandeling voor de toegang tot schimmeldiagnostiek is bijna rond.
In het contract zijn de volgende eisen opgenomen voor inzenders van monsters: geldige registratie in het RPV; succesvolle afronding van de module Microbiologie; Stipezo zorgt steeds voor een accurate lijst die het laboratorium kan raadplegen om de competentie van de inzenders te verifiëren.
 
Voor de MBO-professional zijn er aan het onderzoek geen kosten verbonden. Stipezo zorgt ervoor dat de geregistreerden kunnen beschikken over de juiste informatie, met daarbij de uitleg over de logistiek rondom inzending en uitslag. Ook worden door Stipezo voorbeeldbrieven verstrekt waarmee men de betreffende huisarts om toestemming c.q. een verwijzing kan vragen.
 
Groot voordeel voor de mbo-professional is dat men niet iedere drie jaar een bijscholingscursus hoeft te volgen. Dit leidt volgens Stipezo namelijk niet zonder meer tot meer kennis, maar wel tot hogere kosten voor onze beroepsgroep en een grotere afhankelijkheid van commerciële partijen.
 
Heffing omzetbelasting
Het nieuwe beleidsbesluit over de medische vrijstelling van omzetbelasting zal begin april verschijnen. De mbo-professionals in de voetzorg die in een verlengde-arm-constructie samenwerken met podotherapeuten, moeten dus nog even geduld hebben.
 
Onderaannemerschap mbo-professional
Het is ons een doorn in het oog (en met ons ruim 1700 collega’s die de petitie hebben ondertekend) dat onze beroepsgroep zo onzichtbaar is geworden binnen de diabetesvoetzorg en niet als zelfstandige mag functioneren.
 
We hebben contact gezocht met de brancheorganisatie ProVoet om te polsen hoe hierover binnen het bestuur op dit moment wordt gedacht. De bestuursleden delen met ons de visie dat voetzorg zoals het nu geregeld is niet zal leiden tot kostenreductie en dat de reden hiervoor niet ligt bij onze beroepsgroep.
 
Op dit punt overleggen met de brancheorganisatie van podotherapeuten zien de bestuursleden van ProVoet op dit moment niet als zinvol. Zij zijn van mening dat alleen een verzameling van specifieke missers binnen het huidige systeem zal leiden tot het voeren van een zinvol gesprek. Zij willen daarom een meldpunt starten, eventueel samen met Stipezo, van waaruit de missers geïnventariseerd kunnen worden. Stipezo heeft toegezegd hierover te willen nadenken.
 
Deze actie zal Stipezo niet verhinderen verder te kijken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de problemen die het onderaannemerschap met zich meebrengt op de agenda te krijgen. Dit zijn we verplicht aan de ondertekenaars van de petitie, of ze nu wel of niet bij ons zijn geregistreerd.
 
Verandering binnen diabetesvoetzorg
Stipezo heeft aan de bestuursleden van brancheorganisatie ProVoet ook de vraag voorgelegd of zij bereid zijn om samen met alle Nederlandse brancheorganisaties op het gebied van voetzorg, te discussiëren over hoe de diabetesvoetzorg anders ingericht zou kunnen worden.
 
ProVoet heeft aangegeven daartoe alleen bereid te zullen zijn als er een eenduidige kwaliteit aan ten grondslag ligt (lees: de kwaliteit van de medisch pedicure met een registratie in het KRP). De eisen gesteld door de grootste partij dienen volgens ProVoet leidend te zijn.
 
Stipezo is van mening dat aantoonbare en transparante kwaliteit en de borging ervan leidend moet zijn. De opstelling van de grootste partij zal Stipezo er niet van weerhouden haar eigen weg te blijven gaan, ook niet als het gaat om overleg met andere partijen en het bewerkstelligen van veranderingen van het algemeen beleid.
 
Therapiezolen/comfortzolen
Na onze vorige nieuwsbrief is er binnen de groep van podotherapeuten op de FB-pagina ‘Pro-Podo’ commotie ontstaan over het workshop-initiatief van Hallux en Stipezo. Diverse visies werden gepost die weinig te maken hadden met de werkelijkheid. Podotherapeuten zijn er volgens ons vanuit gegaan dat wij, na het volgen van de workshop, therapiezolen zouden gaan maken. Dit is natuurlijk beslist niet het geval. Wel kunnen we stellen dat het gebruik van de naam ‘therapiezool’ een niet zo gelukkige keuze was. Daarom zullen we voortaan over ‘comfortzolen’ spreken als het gaat om deze workshops.
 
We hopen binnenkort te kunnen berichten waar en wanneer men een workshop kan volgen.
 
Gesprekken met zorgverzekeraars
Na gesprekken met Menzis en CZ kunnen we melden dat ook deze zorgverzekeraars zorgen hebben over de diabetesvoetzorg. Zij laten zich (nog) niet concreet uit over het te volgen beleid voor 2017, maar sluiten niet uit dat vergoedingen voor diabetesvoetzorg op termijn kunnen verdwijnen.
 
Oncologische voetzorg zullen deze zorgverzekeraars niet opnemen in hun pakket. Zij geven aan dat ze een extra opleiding op dit gebied niet zien als een ‘verbijzondering’. De verplichting tot het volgen van een dergelijke extra opleiding om competent te zijn voor ‘oncologische behandeling’ binnen de voetzorg, is er dus niet.
 
In eerder verschenen publicaties hebben we vermeld dat oncologische voetzorg door enige zorgverzekeraars zou worden vergoed, mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Deze meldingen waren gebaseerd op gegevens die we destijds op bepaalde vergelijkingssites hadden gevonden. Nadat we de sites opnieuw hadden gecheckt, bleken deze gewijzigd te zijn en was onze vermelding dus onterecht. We hebben direct daarna onze publicatie aangepast, met reden van rectificatie.
 
 
Copyright © 2016 Stipezo, All rights reserved.
U bent op deze lijst gezet omdat u lid bent van Stipezo

Ons postadres is:
Stipezo
kruisstraat 58A
Oss, 5341HE
Netherlands

Add us to your address book


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by MailChimp